ESR Nyheterna

ESR Nyheterna - en presentation

Vårt nyhetsblad ESR Nyheterna kommer att komplettera medlemsbladet ESR Resonans som hittills utkommit med c:a 30-50 sidor fyra gånger per år sedan 2009 med undantag för 2015 då endast ett nummer utkom. Orsaken till minskningen förra året beror på att de insända bidragen från medlemmarna inte räckte till fler nummer än ett. Inget annat.

Innehållet i nyhetsbrevet via e-post kommer att begränsas till en sammanfattning på 5-20 rader av respektive artikel och avslutas med en "läs mer länk" till hela artikeln vilken också finns tillgänglig på ESR.SE under fliken ESR Nyheterna. Korta nyheter kan få plats i sin helhet i nyhetsbladet.

Det finns inga stoppdatum att komma ihåg. Skicka in Ditt bidrag via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. när Du har tid och lust så går de direkt till redaktionen.

Föreningens målsättning är att verka för ökat tekniskt kunnande bland amatörradiointresserade genom att sprida information om radioteknik i teori och praktik samt medverka till god trafikkultur på amatörradiobanden.

Redaktionen och Styrelsen för ESR

ESR har granskat PTS "Remiss angående PTS förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare" Dnr 18-823.

PTS föreslår tilldelning av 5 MHz 5351,5 – 5366,5 kHz, (WRC-15) med maximal uteffekt 15 watt e.i.r.p. ESR ser positivt på att PTS avser tilldela 5 MHz (WRC-15) för amatörradiotrafik.

PTS föreslår också att maximalt tillåten uteffekt sänks från dagens 1000 W p.e.p. till 200 W p.e.p. ESR anser att PTS förslag om en sänkning av uteffekten till 200 W p.e.p. inte bör genomföras grundat i det faktum att det f.n. saknas föreskrifter som specifikt reglerar radiotillstånd för amatörradiosändare avsedda för amatörradiotrafik, för uteffekter över 200 W p.e.p.

ESR ger slutligen förslag på hur PTS bättre kan hantera den uppkomna situationen.

Remissyttrandet kommer att skickas in till PTS under morgondagen så än finns det lite tid kvar att lämna synpunkter. e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hela ESR remissyttrande kan laddas ner här. >Länk<

/ ESR Styrelse

PTS önskar härmed samråda om förslag till nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare.

De föreslagna föreskrifterna innebär att 17 nya undantag från tillståndsplikt för användning av radiosändare införs.

Om ni önskar yttraer ska skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast fredag 30 mars 2018. Märk svaret med PTS diarienummer 18-823 och skicka svaren till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

ESR avser att avge remissyttrande och medlemmarna uppmanas härmed att läsa igenom remissen och inkomma med synpunkter. Skicka dina synpunkter till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Baserat på inkomna synpunkter kommer sedan ett utkast remissyttrande att tas fram som presenteras här på ESR.SE för ytterligare kommentarer innan det skickas in till PTS. Ändringarna i undantagsbestämmelserna denna gång är ganska stora så det är viktigt att sätta sig in i frågeställningarna ordentligt.

Här finns allt underlag;
http://www.pts.se/sv/dokument/remisser/radio/2018/samrad-om-pts-forslag-om-n
ya-foreskrifter-om-undantag-fran-tillstandsplikt-for-anvandning-av-vissa-rad
iosandare/

/ESR Styrelse

Nu är förslaget till nya föreskrifter för amatörradio klart. PTS föreslår att effekten för användning av tillståndsfri amatörradio uppgår till högst 200 W p.e.p.

PTS har konstaterat att andra länder tillämpar tillståndsgivning för amatörradio och att effekterna i många fall är lägre men att det även finns länder som tillåter högre effekt, t ex Finland med 1500 W i vissa frekvensband.

PTS föreslår därför att tillståndsplikt införs för högre effekter än 200W p.e.p. Därigenom får PTS bättre översikt av amatörradiosändare med högre effekter samt att det vid störningsfall kan vara enklare att lokalisera sändaren.

Med tillståndsplikt följer en årlig tillståndsavgift men som ännu inte är fastställd. PTS uppskattar att 1500 personer är intresserade av att använda högre effekt än 200 W och med t ex den avgift som f n gäller för experimentsändare skulle det årliga avgiftsbeloppet för radioamatörkollektivet uppgå till 411000 kronor.

Förslaget har just varit på granskning hos Regelrådet för överensstämmelse med EU-rätten m m och kommer efter ev justeringar att skickas ut inom kort. Läs här http://www.regelradet.se/wp-content/files_mf/1518686914RR_2018_17.pdf.

Personligen tror jag att PTS förslag är god kompromiss. Vi får nog vara glada för att tillståndsplikt införs på detta "mjuka sätt" och att PTS inte helt slopade möjligheten till högre effekt som man först var inne på. Det skulle ha blivit dödsstöten för många av nischerna i hobbyn där högre effekter faktiskt är nödvändiga.

Skiljelinjen gentemot PMR och Privatradio m fl användargrupper där tekniska och regulativa krav ställs på att radioutrustningen skall uppfylla vissa krav och vara CE-märkt men där användandet i sig inte är tillståndspliktigt blir också tydligare.

Remissen och konsekvensutredningen kommer att läggas ut på ESR.SE så fort PTS gjort sina ev slutjusteringar. Medlemmar i ESR uppmanas redan nu att inkomma med synpunkter inför ESRs ev remissyttrande till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bengt SM7EQL

Ordf i ESR

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information