EMF

 • Elektromagnetiska fält och radioamatören

  Detta är rubriken på SSA:s nyproducerade utbildningsmaterial för elektromagnetiska fält (förkortat EMF) och de råd som gäller för människors exponering. 

  Som det skrivits om tidigare, både på SSA:s webbplats och i QTC, så saknas det utbildning inom området EMF för radioamatörer. Speciellt med tanke på de befogenheter vi har så är det viktigt att alla radioamatörer förstår området och de råd som gäller EMF. 

  Vid de samtal som förts med Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Post- och telestyrelsen (PTS) så har arbetsgruppen för EMF (bestående av medlemmar från SSA, ESR och FRO) tagit på sig uppgiften att informera och utbilda inom detta område. SSA:s del har varit att ta fram ett utbildningsmaterial som skall kunna användas av alla radioamatörer, både gamla och nya under utbildning.

  Med början under våren kommer det även ingå frågor om EMF i de amatörradioprov som förrättas.

  Utbildningsmaterialet är skrivet som ett självstudiematerial med fokus på att ge kunskap om hela området EMF utan att krångla till det i onödan. Både bakgrunden till de råd som gäller i Sverige, hur fält uppkommer, hur man utvärderar sin egen station samt goda råd om vad man bör tänka på när man använder sin amatörradiostation.

  Uppmaningen till alla radioamatörer är att sätta sig in i materialet och lära sig mer om detta. Ta gärna upp det på klubbkvällar och diskutera området och hjälps åt att göra en egenkontroll över hur olika situationer kan se ut.

  Här laddar du ner SSA:s utbildningsmaterial för EMF i PDF-format.

  ELEKTROMAGNETISKA FÄLT OCH RADIOAMATÖREN

  Nedan är länken för att direkt ladda ner ICNIRPcalc v1.5 från IARU- Region 1 hemsida.

  ICNIRPCALC1.5

  Arbetsgruppen för EMF-frågor

  Petter SM3PXO

 • EMF, Rapport och samarbetsmöte hos SSM den 16 mars 2016,

  Arbetsgruppen för EMF-frågor (SSA, FRO och ESR) har nu fått tillgång till den rapport som presenterades vid mötet den 26 januari hos SSM.

  Vi har tidigare rapporterat från mötet med en sammanfattning av innehållet i denna rapport. 

  Arbetsgruppen har även blivit kallad till ett nytt möte med myndigheterna där det enligt kallelsen skall diskuteras hur vi tillsammans ska arbeta med frågan.
  Detta är ett arbete som redan påbörjats inom arbetsgruppen, där vi för en diskussion om hur vi lämpligast ska gå vidare.  

  Styrelserna i organisationerna har utsett följande personer som representanter att medverka på detta möte och i arbetsgruppen.

  SSA SM5PHU Jonas
  SSA SM3PXO Petter
  FRO SM5ELC Jan
  ESR SM5JAB Micke
  ESR SM6OUB Ove

  Hör gärna av er till nån av dom för kommentarer och funderingar.

  Arbetsgruppen för EMF-frågor (SSA, FRO, ESR)

   

  Länk till Kallelse

  Länk till Rapport

 • EMF, Referat från Arbetsgruppen för EMF möte hos SSM den 16 mars

  Den 16 mars hade Arbetsgruppen för EMF ytterligare ett möte i Stockholm med

  Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Post- och telestyrelsen, PTS.

  Mötet leddes denna gång av Torsten Augustsson/SSM och Arbetsgruppen
  representerades på mötet av Petter Gärdin/SSA, Jonas Hultin/SSA, Michael
  Josefsson/ESR och Jan Edenquist/FRO. Övriga närvarande var Henrik
  Olsson/Elsäkerhetsverket, Pia Högset/PTS, Peggy Haase/PTS, Lars Eklund/PTS,
  Hélène Asp/SSM, Sara Sundin/SSM och Jimmy Estenberg/SSM.

 • EMF-mätningar av amatörradioanläggningar fördjupning

  Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har under 2015 undersökt amatörradioanläggningar ur ett strål- skyddsperspektiv. I den inledande studien mättes exponering från några olika typfall av anläggningar.

  Som en fördjupad studie har sedan SSM, PTS och Elsäkerhetsverket gemensamt beställt en kartläggning från teknikkonsultföretaget ÅF. Syftet med kartläggningen är att undersöka vilka typer av sändarinstallationer för amatörradiobanden som finns i Sverige samt antalet sändare och hur de används.

  I slutet av januari 2016 har SSM inbjudit ESR, SSA och FRO till en presentation av sin kartläggning och analysen av den. Läs gärna hela den inledande rapporten som länkas från denna artikel och lämna eventuella kommentarer till ESR senast i mitten av januari. e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  Här några avsnitt ur inledningen i SSM-rapporten:

 • EMF-mätningar, hur ska ESR driva arbetet framåt?

  EMF-mätningar av amatörradioanläggningar

  Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har under 2015 undersökt amatörradioanläggningar ur ett strålskyddsperspektiv. I den inledande studien mättes exponering från några olika typfall av anläggningar.

  Som en fördjupad studie har sedan SSM, PTS och Elsäkerhetsverket gemensamt beställt en kartläggning från teknikkonsultföretaget ÅF. Syftet med kartläggningen är att undersöka vilka typer av sändarinstallationer för amatörradiobanden som finns i Sverige samt antalet sändare och hur de används.

 • Projekt "HF-brus i Sverige"

  Amatörbanden på kortvåg har sakta under lång tid blivit allt mer nedsmutsade av störningar från elektriska apparater. Dessa är inte bara lokala utan också utbreder sig via rymdvåg över halva världen. Antalet störkällor är nu så många att den samanlagrade effekten gör det svårt att skilja ut det naturliga atmosfäriska bakgrundsbruset ur det totala bruset som numera antas domineras av elektriska källor.


  I Storbritannien pågår flera mycket intressant arbeten inom RSGB i Propagation Studies Committee (PSC). RSGB gör bl.a. mätningar på brus i HF-bandet över lång tid.
  ESR tycker det är mycket intressant och avser starta ett projekt som ansluter till arbetet i RSGB med tillägget att utveckla mätmetoder för att kunna analysera det störningsbidrag som rymdvågen ger.


  ESR styrelse har därför beslutat att starta ett projekt. Projektet ska bestå av ESR medlemmar som är villiga att bidra med sin kompetens inom en eller flera specialkompetenser som detta teknikbreda projekt kräver.


  Syftet är att öka våra kunskaper om störningar, brus och vågutbredning. Projektet skall kontinuerligt publicera arbetet så att alla medlemmar och andra intresserade kan följa utvecklingen. Vi kan se en stor utvecklingspotential i projektet som utöver rena brusmätningar och vågutbredningsförsök, kan omfatta simulering och utveckling av bredbandiga mottagarantenner till att bygga accessystem för flera användare, programmering och databehandling av insamlade mätvärden mm. Möjligheterna är stora och jämförande analyser med RSGB kan bli mycket intressanta.


  På sikt skulle vi kunna bjuda in andra med intresse i mätdata, som exv. för examensarbete och liknande.
  För att ett sådant projekt skall bli meningsfullt krävs i första hand en fullständigt störningsfri mottagningsplats med möjlighet att montera antenner med känd antennvinst. Det krävs också en automatiserad mätdatainsamling baserad på SDR-mottagare och dator.


  Sedan en tid tillbaka har styrelsen undersökt möjligheterna att finna lämpliga stationsplatser som kan tänkas uppfylla dessa kriterier. Tillmötesgående medlemmar har säkerställt dels en störningsfri plats i Skåne, samt en plats i Mälardalen med tillgång till en unik antennpark för rymdvåg.


  Två SDR-mottagare har anskaffats och under hösten kommer inledande arbete med att testa etableringen av mottagare, antenner och länkutrustning vid de båda stationsplatserna att påbörjas.


  Styrelsen efterlyser nu medlemmar som är intresserade att ideellt bidra till projektet. Arbete genomförs i första hand virtuellt. Sakkunskap inom områdena mätteknik, SDR-teknik, datahantering, dataanalys, teknikpublicering, projektledning efterlyses. Vad kan Du bidra med?


  Kom med fler ideér och förslag till inriktning av projektet som kan gagna Föreningen.

  Hör av dig via mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  /ESR Styrelse

   

  """""""""""""""""""""""""""""""""""""""</p>"</p>"

 • Strålsäkerhetsmyndigheten bjuder in till presentation av undersökning

  Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har under 2015 undersökt amatörradioanläggningar ur ett strålskyddsperspektiv. I den inledande studien mättes exponering från några olika typfall av anläggningar. Resultaten finns presenterade i bifogad rapport. 

  Som en fördjupad studie har sedan SSM, PTS och Elsäkerhetsverket gemensamt beställt en kartläggning från teknikkonsultföretaget ÅF. Syftet med kartläggningen är att undersöka vilka typer av sändare som finns i Sverige samt antalet sändare och hur de används.

  I slutet av januari har SSM bjudit ESR till en presentation. Läs gärna rapporten som länkas från denna artikel och lämna eventuella kommentarer till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  senast i mitten av januari.

   

  Länk till dokumentet

   

   

   

   

 • Svenskt språkstöd i nya versionen av ICNIRPcalc.

  DL9KCE Thilo har precis släppt en ny version av ICNIRPcalc som har svenskt språkstöd.

  Programvaran används för EMF-beräkningar, dvs kan användas för att beräkna så att man uppfyller SSM:s regelverk.

  Översättningen har utförts i samarbete mellan ESR och SSA.
  (SM5JAB, SM6OUB och SM3PXO som alla ingår i samarbetsgruppen för EMF)

  Länk till programvaran på ESR.se

  Programvaran finns även tillgänglig på http://www.iaru-r1.org/

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information