WRC15

 • 5 MHz till amatörerna?

  WRC 2015

  WRC – Världsradiokonferensen är nu till ända och nästan en månads hårda förhandlingar är avklarade. Alla inblandade har säkert inte blivit nöjda med utfallet i de olika frågorna men det finns ett talesätt inom ITU att alla åtminstone ska vara ”equally unhappy”, lika missnöjda, till slut. Man kanske inte gillar alla besluten men man kan i alla fall acceptera dem.

  Den 27 november var konferensens sista dag och det sista plenarmötet hölls. Därefter återstår att alla nationer officiellt ska skriva under de framarbetade slutdokumenten, de så kallade ”Final Acts”.

 • WRC-15 efter en vecka

  I agendapunkten 1.4 som handlar om amatörradio i 5 MHz-bandet har inte allt för mycket hänt under den första veckan. Läget är rätt låst i förhandlingarna. Ryssland stödda av ett antal länder bl.a Iran och Frankrike, har ingen vilja att kompromissa och hävdar, med stöd av den beräkning Ryssland gjort att det är omöjligt att deras fasta radiolänkar kan samexistera med amatörradio utan att störas. Säkerhetsavståndet skulle i så fall behöva vara 6000 km för att inte störa. Argumentet att radioamatörer inte väljer upptagna frekvenser biter inte på dem, de hävdar istället att amatören befinner sig i skipzonen och därför inte hör att det pågår sändning och när de sänder så stör de ut den fasta radiotrafiken.
   
 • WRC-15 Frågan om 5 MHz nästan avgjord

  På Världsradiokonferensen i Geneve har frågan om tilldelning av en större eller mindre del i bandet 5,35-5,45 MHz diskuterats under en dryg vecka. Det har varit många och långa diskussioner där bl.a Ryssland varit kraftfullt emot en tilldelning, stödda av bl.a Frankrike.

  Nu har läget, efter 15 st 90-minuterspass, börjat klarna och nu är frågan nästan avklarad.

 • WRC-15 Klart med amatörradio i 5 MHz-bandet  Den 18 november, togs beslutet på den pågående radiokonferensen WRC att tilldela ett 15 kHz brett band mellan 5,3515 MHz - 5,3665 MHz. Högsta utstrålade effekt är olika beroende på avståndet till bl.a Ryssland och för Europa är den 15 Watt e.i.r.p.

  Det har varit en lång resa för att komma dit och många möten har hållits under de tre år som studieperioden varit sedan förra WRC 2012. Enbart under WRC har diskussionen pågått i 17 mötespass om 90 minuter innan det till slut blev klart med en kompromiss som alla kunde enas om.

  Det nya bandet kommer inte att tilldelas i Sverige inom överskådlig tid utan det tidigare systemet med experimenttillstånd för fyra kanaler om 3 kHz vardera kommer att fortsätta tills vidare.

  Christer Jonson, PTS

 • WRC-15 Sista veckan

  WRC - ITU:s världsradiokonferens är nu inne på sista veckan och nu återstår de riktigt hårda förhandlingarna om vilka ändringar som ska införas i Radioreglementet som resultat av årets WRC. Det många olika viljor som ska enas och debatten är hård.
   
  Om det var långa dagar tidigare under veckorna med 15-16 timmars arbetsdagar så är det inget mot vad det är nu. Nu pågår diskussionerna nästan dygnet runt och flera i den svenska delegationen har i skrivande stund varit igång mer än 24 timmar i sträck. Naturligtvis är risken stor att debatten under sådana förhållanden spårar ur på olika håll och flera exempel på rätt tuffa angrepp har förekommit under de senaste dygnen när argumenten tryter. Det är inte heller ovanligt att några stilla somnar i sin bänk och vid några tillfällen har det lett till att man missat att argumentera och sen vaknat till när beslutet redan är fattat.
   
 • WRC-15 Världsradiokonferensen inne på tredje veckan

  En del av agendapunkterna är nu i stort sett avklarade om man bortser från att de ska tas i de slutliga plenarmötena innan de är helt avklarade.
  Allt arbete under WRC kommer att påverka kommande utgåva av Radioreglementet, ITU RR, som reglerar vilka frekvenser som ska användas till vad, på ett globalt plan. ITU RR reglerar förhållanden mellan stater så vad som till slut kommer att användas i t.ex Sverige bestäms av Post- och telestyrelsen, PTS, men lämpligen baserat på ITU RR och det är frekvenser och effekter som kan höras i andra länder. Är det helt lokal användning så bestämmer PTS själva.


 • WRC15 – Världsradiokonferensen 2015

  Frekvensspektrum är inte oändligt och den användbara delen när det gäller kommunikation via radiovågor ska räcka till många saker. Användningen av radiokommunikation har ökat dramatiskt under de senaste tio-femton åren mycket tack vare mobiltelefonernas utveckling från en enkel radiotelefon till dagens SDR-baserade kommunikationsplattformar med oändliga möjligheter. Även användning av trådlösa nätverk för datorer och annan utrustning har ökat kraftigt och många av de frekvensband som brukar kallas ISM-band (Industrial, Scientific and Medical) är idag mycket väl utnyttjade. Välkända ISM-band är t.ex 433,92 MHZ och 2,4 GHz. I dessa båda band delar oändligt många olika apparater på frekvenserna och för det mesta fungerar det rätt bra.


  Att samma frekvens kan användas i många länder gynnar konsumenterna eftersom samma produkt kan säljas i många länder vilket minskar tillverkningskostnaden. Utbudet av apparater blir också större då vi i Sverige kan använda likadana apparater som säljs i andra länder och tillverkarna slipper bygga specifika modeller för Sverige.


  För att lyckas med det här så krävs det att beslut tas på hög nivå och dessa tas just på WRC, Världsradiokonferensen, som hålls var tredje-fjärde år, vanligen i Geneve. På konferensen samlas delegater från hela världen för att besluta i de frågor som sedan styr frekvensanvändningen i hela världen.

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information