SSM

 • Amatörradio och elektromagnetiska fält, EMF

  Amatörradiosverige har den senaste tiden blivit uppmärksammat på att det inte enbart är PTS' regelverk vi måste rätta oss efter utan även andra myndigheter har regelverk som täcker in amatörradions aktiviteter. Detta är i och för sig inget nytt, men eftersom myndigheterna har ett uttalat tillsynsansvar så har vi nu regler från både Post- och telestyrelsen (PTS) och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att förhålla oss till.


  PTS ska se till att vi använder radio på ett korrekt sätt och inte orsakar problem för andra radioanvändare och SSM har ett skyddsansvar att se till att strålkällor inte orsakar nivåer som överskrider de internationellt överenskomna gränsvärdena för elektromagnetiska fält.

 • Elektromagnetiska fält och radioamatören

  Detta är rubriken på SSA:s nyproducerade utbildningsmaterial för elektromagnetiska fält (förkortat EMF) och de råd som gäller för människors exponering. 

  Som det skrivits om tidigare, både på SSA:s webbplats och i QTC, så saknas det utbildning inom området EMF för radioamatörer. Speciellt med tanke på de befogenheter vi har så är det viktigt att alla radioamatörer förstår området och de råd som gäller EMF. 

  Vid de samtal som förts med Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Post- och telestyrelsen (PTS) så har arbetsgruppen för EMF (bestående av medlemmar från SSA, ESR och FRO) tagit på sig uppgiften att informera och utbilda inom detta område. SSA:s del har varit att ta fram ett utbildningsmaterial som skall kunna användas av alla radioamatörer, både gamla och nya under utbildning.

  Med början under våren kommer det även ingå frågor om EMF i de amatörradioprov som förrättas.

  Utbildningsmaterialet är skrivet som ett självstudiematerial med fokus på att ge kunskap om hela området EMF utan att krångla till det i onödan. Både bakgrunden till de råd som gäller i Sverige, hur fält uppkommer, hur man utvärderar sin egen station samt goda råd om vad man bör tänka på när man använder sin amatörradiostation.

  Uppmaningen till alla radioamatörer är att sätta sig in i materialet och lära sig mer om detta. Ta gärna upp det på klubbkvällar och diskutera området och hjälps åt att göra en egenkontroll över hur olika situationer kan se ut.

  Här laddar du ner SSA:s utbildningsmaterial för EMF i PDF-format.

  ELEKTROMAGNETISKA FÄLT OCH RADIOAMATÖREN

  Nedan är länken för att direkt ladda ner ICNIRPcalc v1.5 från IARU- Region 1 hemsida.

  ICNIRPCALC1.5

  Arbetsgruppen för EMF-frågor

  Petter SM3PXO

 • EMF, Rapport och samarbetsmöte hos SSM den 16 mars 2016,

  Arbetsgruppen för EMF-frågor (SSA, FRO och ESR) har nu fått tillgång till den rapport som presenterades vid mötet den 26 januari hos SSM.

  Vi har tidigare rapporterat från mötet med en sammanfattning av innehållet i denna rapport. 

  Arbetsgruppen har även blivit kallad till ett nytt möte med myndigheterna där det enligt kallelsen skall diskuteras hur vi tillsammans ska arbeta med frågan.
  Detta är ett arbete som redan påbörjats inom arbetsgruppen, där vi för en diskussion om hur vi lämpligast ska gå vidare.  

  Styrelserna i organisationerna har utsett följande personer som representanter att medverka på detta möte och i arbetsgruppen.

  SSA SM5PHU Jonas
  SSA SM3PXO Petter
  FRO SM5ELC Jan
  ESR SM5JAB Micke
  ESR SM6OUB Ove

  Hör gärna av er till nån av dom för kommentarer och funderingar.

  Arbetsgruppen för EMF-frågor (SSA, FRO, ESR)

   

  Länk till Kallelse

  Länk till Rapport

 • EMF, Referat från Arbetsgruppen för EMF möte hos SSM den 16 mars

  Den 16 mars hade Arbetsgruppen för EMF ytterligare ett möte i Stockholm med

  Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Post- och telestyrelsen, PTS.

  Mötet leddes denna gång av Torsten Augustsson/SSM och Arbetsgruppen
  representerades på mötet av Petter Gärdin/SSA, Jonas Hultin/SSA, Michael
  Josefsson/ESR och Jan Edenquist/FRO. Övriga närvarande var Henrik
  Olsson/Elsäkerhetsverket, Pia Högset/PTS, Peggy Haase/PTS, Lars Eklund/PTS,
  Hélène Asp/SSM, Sara Sundin/SSM och Jimmy Estenberg/SSM.

 • EMF-mätningar av amatörradioanläggningar fördjupning

  Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har under 2015 undersökt amatörradioanläggningar ur ett strål- skyddsperspektiv. I den inledande studien mättes exponering från några olika typfall av anläggningar.

  Som en fördjupad studie har sedan SSM, PTS och Elsäkerhetsverket gemensamt beställt en kartläggning från teknikkonsultföretaget ÅF. Syftet med kartläggningen är att undersöka vilka typer av sändarinstallationer för amatörradiobanden som finns i Sverige samt antalet sändare och hur de används.

  I slutet av januari 2016 har SSM inbjudit ESR, SSA och FRO till en presentation av sin kartläggning och analysen av den. Läs gärna hela den inledande rapporten som länkas från denna artikel och lämna eventuella kommentarer till ESR senast i mitten av januari. e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  Här några avsnitt ur inledningen i SSM-rapporten:

 • EMF-mätningar, hur ska ESR driva arbetet framåt?

  EMF-mätningar av amatörradioanläggningar

  Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har under 2015 undersökt amatörradioanläggningar ur ett strålskyddsperspektiv. I den inledande studien mättes exponering från några olika typfall av anläggningar.

  Som en fördjupad studie har sedan SSM, PTS och Elsäkerhetsverket gemensamt beställt en kartläggning från teknikkonsultföretaget ÅF. Syftet med kartläggningen är att undersöka vilka typer av sändarinstallationer för amatörradiobanden som finns i Sverige samt antalet sändare och hur de används.

 • ESR ståndpunkter i EMC- och EMF-frågor

  Bakgrund

  Med anledning av Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) rapport "Fältmätning av amatörradioanläggningar" har SSM inbjudit till ett möte mellan SSM, Elsäkerhetsverket, PTS, SSA, FRO och ESR den 26/1 2016 för att presentera en uppföljande undersökning och för att efterhöra intressenternas åsikter.

  Inför mötet har ESR efterfrågat medlemmarnas och andras synpunkter på hur ESR bör agera. Detta har gjorts i form av en webbenkät med fem olika förslag på förhållningssätt. Tre av dessa har kunnat väljas samt att det lämnats möjlighet att kommentera och ge ytterligare förslag via e-post.

  ESRs förslag till förhållningssätt har till stor del baserats på nedanstående konstaterande ur SSM rapport "Fältmätningar av amatörradioanläggningar".

  "Antennens placering, utmatad effekt samt sändningstid påverkar den effektiva exponeringen. Detta är faktorer som sändaramatören delvis kan påverka själv. Därför bör information om exponeringsförhållanden och strålskydd för elektromagnetiska fält utgöra en naturlig del av sändaramatörens utbildning."

 • Strålsäkerhetsmyndigheten bjuder in till presentation av undersökning

  Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har under 2015 undersökt amatörradioanläggningar ur ett strålskyddsperspektiv. I den inledande studien mättes exponering från några olika typfall av anläggningar. Resultaten finns presenterade i bifogad rapport. 

  Som en fördjupad studie har sedan SSM, PTS och Elsäkerhetsverket gemensamt beställt en kartläggning från teknikkonsultföretaget ÅF. Syftet med kartläggningen är att undersöka vilka typer av sändare som finns i Sverige samt antalet sändare och hur de används.

  I slutet av januari har SSM bjudit ESR till en presentation. Läs gärna rapporten som länkas från denna artikel och lämna eventuella kommentarer till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  senast i mitten av januari.

   

  Länk till dokumentet

   

   

   

   

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information