I arbetet med amatörradiofrågor har PTS inbjudit till remissbehandling av en ny delegation som skall gälla från den 1 januari 2017.

ESR har tidigare meddelat PTS att vi inte avser att söka om fortsatt delegation. Dock har vi svarat på remissen, eftersom det ligger i alla radioamatörers intresse att sträva efter att upprätthålla hög kvalitet och transparens i hanteringen av amatörradiocertifikat och tilldelning av anropssignaler.


Vår grundläggande syn är att administrationen av amatörradioärenden bäst sköts av en myndighet (PTS), men att ett godtagbart alternativ är att valda arbetsuppgifter läggs ut på en eller flera ideella verksamheter under ledning och uppföljning från PTS.


Genom att ha haft delegationen från 2011 tills i dag har ESR bl.a. kunnat delta i PTS Samverkansgrupp och genom denna arbeta för föreningen mål. Vi kan konstatera att detta arbete tillsammans med det arbete som PTS bedrivit i egen regi har lett fram till en tillfredsställande ordning av amatörradiofrågorna.


Läs gärna vårt remissvar. >>ladda ner remissyttrande<<


/ESR Styrelse

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information