Amatörradiotrafik

Kategorin Amatörradiotrafik omfattar alla aspekter kring användande av radio på de frekvensband som är upplåtna för amatörradiotrafik.

 

 

 

Peter Sundberg SM2CEW

Som radioamatör kan man alltid utvecklas och behåller man ett öppet sinne så handlar det oftast om ett livslångt lärande. Man lär sig till största delen av kollegor i hobbyn som endera kommit en bit längre i sitt experimenterande eller så besitter de kunskaper genom utbildning eller profession.SM2CEW 8 m parabol

Läs mer...

Vad gör en radioamatör?

De olika inriktningarna inom amatörradion bildar en mycket mångfacetterad totalbild. Man kan mycket grovt indela verksamheten inom amatörradio- och amatörradiosatellittjänsterna i tre huvudområden:

Läs mer...

Amatörradio är en fascinerande teknisk hobby med inriktning på experiment inom radiokommunikationsområdet. Med amatörradio kan enskilda personer med högst olika förutsättningar ha radiokontakt över alla gränser och utbyta erfarenheter på ideell grund. Amatörradio kan därtill vara en tillgång då samhällets normala resurser för radiokommunikation behöver förstärkas.

Läs mer...

Teknikutvecklingen

Utvecklingen går snabbt inom teknikområdet Elektronisk kommunikation, vilket inbegriper all tele- och radiokommunikation. Det görs nämligen inte längre någon strikt åtskillnad av dessa tekniker. För anpassning till denna utveckling ses lagstiftningen över, inte bara i Sverige utan även i många andra länder.

Läs mer...

Amatörradio erbjuder stora möjligheter till radiokommunikation på många olika sätt och till spännande elektrotekniska experiment. För det behövs personligt certifikat på nödvändiga kvalifikationer och personlig licens för användning.

Radioamatörer ges den unika möjligheten att själva få bygga och använda sina radiosändare.

Läs mer...

LaserCom - ett experimentområde för amatörer?

LaserCom är, enkelt förklarat, kommunikation genom användning av laserljus. I många avseenden liknar laserkommunikation och radiokommunikation varandra. I båda fallen används elektromagnetiska vågor, om än inom helt olika frekvensområden.

Läs mer...

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information