ESR Nyheterna

ESR Nyheterna - en presentation

Vårt nyhetsblad ESR Nyheterna kommer att komplettera medlemsbladet ESR Resonans som hittills utkommit med c:a 30-50 sidor fyra gånger per år sedan 2009 med undantag för 2015 då endast ett nummer utkom. Orsaken till minskningen förra året beror på att de insända bidragen från medlemmarna inte räckte till fler nummer än ett. Inget annat.

Innehållet i nyhetsbrevet via e-post kommer att begränsas till en sammanfattning på 5-20 rader av respektive artikel och avslutas med en "läs mer länk" till hela artikeln vilken också finns tillgänglig på ESR.SE under fliken ESR Nyheterna. Korta nyheter kan få plats i sin helhet i nyhetsbladet.

Det finns inga stoppdatum att komma ihåg. Skicka in Ditt bidrag via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. när Du har tid och lust så går de direkt till redaktionen.

Föreningens målsättning är att verka för ökat tekniskt kunnande bland amatörradiointresserade genom att sprida information om radioteknik i teori och praktik samt medverka till god trafikkultur på amatörradiobanden.

Redaktionen och Styrelsen för ESR

I slutet av 2011 beslutade PTS att delegera ansvaret för amatörradiofrågor till Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA), Frivilliga Radioorganisationen (FRO) och Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR).

Ansvaret innefattar att anordna prov för amatörradiocertifikat, att utfärda kunskapsbevis (amatörradiocertifikat) efter godkänt prov och att tilldela anropssignaler för radioamatörer. Delegationsbeslutet sträcker sig fram till den 31 december 2016.

Läs mer...

För den som har kommit över gamla militära radioapparater och vill ha tips om hur man kan modifiera dom, t.ex för att sända på 2 metersbandet, finns det ett verk i tre delar som är en riktig guldgruva. Boken "Surplus Radio Conversion Manual" är på runt 300 sidor i tre delar och innehåller massor av kul tips för den som t.ex är lycklig innehavare av t.ex en SCR-522 som består av sändaren BC-625 och mottagaren BC-624, båda rördrivna. Boken är publicerad 1948 och i den första delen, den röda, finns det ingående beskrivning av hur man kan bygga om dessa för användning på 2-metersbandet. Alla apparater visas med schema, lista på alla rör osv. Den andra delen, den gröna, innehåller ett antal andra mer eller mindre kända apparater, bla, ARC-5 sändare och mottagare för VHF. Den är kristallstyrd och funktionen beskrivs ingående för att ge läsaren möjlighet att göra de modifieringar som kan behövas. En annan spännande modifiering som föreslås är att bygga en "High-Fidelity tuner" av flygradiomottagaren BC-946B. Tredje delen innehåller ytterligare information om modifiering av ett antal intressanta apparater, bla hur man kan bygga om sändaren BC-458 till en SSB-sändare.

För dig som vill läsa mer så finns de tre delarna här:

http://www.w7ekb.com/glowbugs/Military/SurpConv.html

 

// Tack för tipset, Red//

Amatörbanden på kortvåg har sakta under lång tid blivit allt mer nedsmutsade av störningar från elektriska apparater. Dessa är inte bara lokala utan också utbreder sig via rymdvåg över halva världen. Antalet störkällor är nu så många att den samanlagrade effekten gör det svårt att skilja ut det naturliga atmosfäriska bakgrundsbruset ur det totala bruset som numera antas domineras av elektriska källor.


I Storbritannien pågår flera mycket intressant arbeten inom RSGB i Propagation Studies Committee (PSC). RSGB gör bl.a. mätningar på brus i HF-bandet över lång tid.
ESR tycker det är mycket intressant och avser starta ett projekt som ansluter till arbetet i RSGB med tillägget att utveckla mätmetoder för att kunna analysera det störningsbidrag som rymdvågen ger.


ESR styrelse har därför beslutat att starta ett projekt. Projektet ska bestå av ESR medlemmar som är villiga att bidra med sin kompetens inom en eller flera specialkompetenser som detta teknikbreda projekt kräver.


Syftet är att öka våra kunskaper om störningar, brus och vågutbredning. Projektet skall kontinuerligt publicera arbetet så att alla medlemmar och andra intresserade kan följa utvecklingen. Vi kan se en stor utvecklingspotential i projektet som utöver rena brusmätningar och vågutbredningsförsök, kan omfatta simulering och utveckling av bredbandiga mottagarantenner till att bygga accessystem för flera användare, programmering och databehandling av insamlade mätvärden mm. Möjligheterna är stora och jämförande analyser med RSGB kan bli mycket intressanta.


På sikt skulle vi kunna bjuda in andra med intresse i mätdata, som exv. för examensarbete och liknande.
För att ett sådant projekt skall bli meningsfullt krävs i första hand en fullständigt störningsfri mottagningsplats med möjlighet att montera antenner med känd antennvinst. Det krävs också en automatiserad mätdatainsamling baserad på SDR-mottagare och dator.


Sedan en tid tillbaka har styrelsen undersökt möjligheterna att finna lämpliga stationsplatser som kan tänkas uppfylla dessa kriterier. Tillmötesgående medlemmar har säkerställt dels en störningsfri plats i Skåne, samt en plats i Mälardalen med tillgång till en unik antennpark för rymdvåg.


Två SDR-mottagare har anskaffats och under hösten kommer inledande arbete med att testa etableringen av mottagare, antenner och länkutrustning vid de båda stationsplatserna att påbörjas.


Styrelsen efterlyser nu medlemmar som är intresserade att ideellt bidra till projektet. Arbete genomförs i första hand virtuellt. Sakkunskap inom områdena mätteknik, SDR-teknik, datahantering, dataanalys, teknikpublicering, projektledning efterlyses. Vad kan Du bidra med?


Kom med fler ideér och förslag till inriktning av projektet som kan gagna Föreningen.

Hör av dig via mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

/ESR Styrelse

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""</p>"</p>"

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information