Provförrättning

Ändringar i lagen ger Post- och telestyrelsen ansvar för amatörradiofrågor. PTS delegerar ansvaret till tre olika organisationer.

PTS har beslutat att delegera ansvaret för amatörradiofrågor till Sveriges Sändareamatörer (SSA), Frivilliga Radioorganisationen (FRO) och Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR). Ansvaret innefattar att anordna prov för amatörradiocertifikat, att utfärda kunskapsbevis (certifikat) efter godkänt prov och att tilldela anropssignaler för radioamatörer.

Ändrad lag ger PTS ansvar för amatörradiofrågor

Tidigare var det endast föreningen SSA som skötte dessa uppgifter. Det framgick dock inte av lagen vem som var ansvarig rent rättsligt och ingen myndighet hade det övergripande ansvaret. När lagen om elektronisk kommunikation ändrades den 1 juli 2011 fick PTS ansvaret för amatörradiofrågorna och möjlighet att delegera ansvaret.

PTS delegerar ansvaret till tre organisationer

PTS delegerar därför nu ansvaret till SSA, FRO och ESR. Alla tre har därför rätt att anordna prov och utfärda kunskapsbevis. SSA kommer att tilldela personliga anropssignaler i SA-serien och tillfälliga anropssignaler i SB- till SJ-serierna. FRO kommer som tidigare att administrera anropssignaler i SLnZ- och SLnFRO-serien för sina föreningar.

Målet är att de nya rutinerna ska kunna börja tillämpas från årsskiftet. SSA har redan en fungerande rutin som kommer att användas tills nya procedurer är klara att tas i bruk i de olika organisationerna.

Samverkansgrupp för bättre kvalitet

PTS startar en samverkansgrupp för att kvalitetssäkra hela processen med representanter från PTS, SSA, FRO och ESR. Gruppen ska bl.a. skapa gemensamma rutiner för framställning av prov, rättning och arkivering. Alla tre organisationerna kommer att tillämpa samma krav och använda samma frågor vid proven.

PTS kommer att följa upp hur organisationerna hanterar uppgifterna.

Mer information finns på PTS webbsidor om amatörradio som uppdateras i takt med att de olika organisationernas arbete går framåt.

För mer information:

PTS, Lena Nygren  tfn 08-678 55 00

PTS Presstjänst, tfn 08-678 55 55

 

Källa www.pts.se

Arbete pågår

Just nu pågår förberedelser med framtagning av en provfrågebank och rutiner för provförrättning  m m.

Verksamheten med provförrättning i ESR:s regi beräknas kunna påbörjas hösten 2012.

Styrelsen

Arbete pågår

Just nu pågår förberedelser med framtagning av en provfrågebank och rutiner för provförrättning  m m.

Verksamheten med provförrättning i ESR:s regi beräknas kunna påbörjas hösten 2012.

Styrelsen

ESR styrelse har beslutat att inte ansöka om förnyad delegation hos PTS för provförrättning efter att delegationen upphört 2016.
För mer information om provförrättning och vilka kompetenskrav som gäller m m hänvisas till PTS e-tjänst för Amatörradio
/Styrelsen

Som bekant har förutsättningarna för examinationer för amatörradiocertifikat förändrats sedan den nya Lagen om Elektronisk Kommunikation trädde i kraft 1/7 2011. Den nya lagstiftningen ger PTS möjlighet att formellt delegera ansvaret till andra aktörer. ESR, FRO och SSA har erhållit sådana delegationer.

Sedan hösten 2011 har en, på PTS initiativ bildad, samverkansgrupp för framtagning av nya provfrågor funnits. Den består av PTS som sammankallande samt av representanter för föreningarna ESR, FRO och SSA.

Läs mer...

Arbetet med provfrågorna för ESR:s del går enligt plan. En uppskattning är att c:a 600 mantimmar kvalificerad ingenjörstid hittills investerats i projektet från ESR:s sida.

Provfrågegruppen arbetar löpande med att ta fram dels "typfrågor" utifrån specifikationerna från CEPT och PTS, samt parallellt med att ta fram förslag till "examinationsfrågor" vilka hittills primärt är översatta och anpassade frågor från utländska telemyndigheters öppna provfrågebanker.

Denna del av arbetet är egentligen avsedd att ske först i nästa skede av projektet, men för att behålla tempo och ha en viss framförhållning har detta påbörjats redan nu.

Läs mer...

Framtagning av den nya provfrågebanken har påbörjats

Den praktiska delen med att ta fram en ny gemensam provfrågebank påbörjades den 24 januari. PTS har tagit initiativ till att skapa en gemensam arbetsplattform på Google Drive där respektiver organisationer SSA, FRO och ESR kan ladda upp och bearbeta sina förslag till typfrågor med referens till underrubrikerna i CEPT rekommendationen T/R 61-02.

Läs mer...

Underkategorier

I denna artikelkategori publicerar vi artiklar om och rapporter från provfrågegruppens arbete. Målet med gruppens arbete är att skapa en gemensam provfrågebank för Amatörradiocertifieringsprov tillsammans med SSA och FRO.

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information