Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR)

Vill du utveckla din kompetens och utöka dina kunskaper inom radioteknik? Alla som är nyfikna på radioteknik har något att hämta och lära i ESR. Vi är en rikstäckande organisation som samlar, inspirerar och utvecklar aktiva radioamatörer. ESR är den självklara samlingspunkten för dig som är kreativ.

Tillsammans når vi längre!

Vilka är vi?

Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR) är en ideell, oavhängig, religiöst och politiskt obunden sammanslutning inriktad på radioteknik och radiokommunikation. Föreningen bildades den 23 augusti 2003.

Du som är nyfiken på radioteknik och intresserad av amatörradio är välkommen som medlem i föreningen! Ett tvärsnitt av ESR:s medlemskår visar att många av våra medlemmar jobbar med radio och elektronik i sitt dagliga arbete. Merparten av ESR:s medlemmar är även medlemmar i den nationella organisationen Föreningen Sveriges Sändaramatörer (SSA).

ESR:s viktigaste redskap för kommunikation och kunskapsutbyte är webbplatsen www.esr.se, medlemsbladet "ESR Resonans" samt Teknikseminarier i samband med årsmötet. Utställningar och tävlingar i konstruktion eller egenbygge är andra exempel på aktiviteter som genomförts.

ESR medverkar i frågor angående amatörradions framtid och avger remissyttranden till

    Näringsdepartementet
    Post- och telestyrelsen
    Elsäkerhetsverket
    Strålsäkerhetsmyndigheten

Projekt där ESR deltar eller har deltagit

    PTS samverkansgrupp för amatörradioprov
    Framtagning av underlag och typfrågor till PTS
    IARU EMC Working Group
    IARU The Forsigth Project
    Arbetsgruppen för EMC och EMF frågor (ESR SSA och FRO)

Vad vill vi?

Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörers (ESR) målsättning är

    att med stöd av internationellt och nationellt regelverk arbeta för ett ökat tekniskt kunnande bland  amatörradiointresserade
    att sprida information om radioteknik i teori och praktik
    att medverka till god trafikkultur på amatörradiobanden

Ett medlemskap i ESR ger många möjligheter till att utveckla radiointresset och studera de många möjligheter tekniken erbjuder. Genom att utveckla, konstruera och bygga sin egen utrustning och genom att utföra olika tekniska experiment, kan man genom självstudier utveckla sin kunskap om radioteknik och vågutbredning till en högre nivå.

Vad gör vi?

Redan vårt namn Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR), säger en hel del om oss.

Myndigheten Post- och telestyrelsen definierar amatörradiotrafik som “icke yrkesmässig radiotrafik för övning, kommunikation och tekniska undersökningar, bedriven i personligt radiotekniskt intresse och utan vinningssyfte” och det är precis vad vi inom ESR arbetar med.

ESR ökar det tekniska kunnandet hos amatörradiointresserade genom att sprida information om radioteknik i teori och praktik och om god trafikkultur på amatörradiobanden. Arbetet sker genom att medlemmarna delar med sig av sina erfarenheter, inspirerar varandra och vidareutvecklar gemensamma intressen.

ESR är en ideell förening. Verksamheten bedrivs av medlemmarna, enskilt eller i samarbete och föreningen är helt beroende av medlemmarnas personliga insatser. Styrelsens uppgift är att arbeta som verkställande och förvaltande organ mellan årsmötena.

ESR:s medlemmar har en unik kompetens inom ett stort antal teknikområden. Medlemmarna kan lätt utbyta information - en kommunikation som bygger nätverk och ger personlig utveckling. Många har en kvalificerad bakgrund och arbetar med elektronikutveckling i sitt dagliga arbete och är verksamma som radio- och elektronikingenjörer, universitetslärare, tekniska konsulter eller med liknande arbeten inom privata företag, offentlig sektor eller olika försvarsgrenar.

Inom ESR har vi  fokus på experiment och vi utvecklar våra kunskaper i radioteknik och färdigheter i radiotrafik genom att tillämpa våra kunskaper och samverka med andra. Så utvecklar vi vårt kunnande och växer som människor.

Läs mer om vår Målbild och inriktning.

Välkommen som medlem!

/Styrelsen

 </p> <p>Senast uppdaterad 12 september 2020</p>"

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information