ESR Nyheterna

ESR Nyheterna - en presentation

Vårt nyhetsblad ESR Nyheterna kommer att komplettera medlemsbladet ESR Resonans som hittills utkommit med c:a 30-50 sidor fyra gånger per år sedan 2009 med undantag för 2015 då endast ett nummer utkom. Orsaken till minskningen förra året beror på att de insända bidragen från medlemmarna inte räckte till fler nummer än ett. Inget annat.

Innehållet i nyhetsbrevet via e-post kommer att begränsas till en sammanfattning på 5-20 rader av respektive artikel och avslutas med en "läs mer länk" till hela artikeln vilken också finns tillgänglig på ESR.SE under fliken ESR Nyheterna. Korta nyheter kan få plats i sin helhet i nyhetsbladet.

Det finns inga stoppdatum att komma ihåg. Skicka in Ditt bidrag via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. när Du har tid och lust så går de direkt till redaktionen.

Föreningens målsättning är att verka för ökat tekniskt kunnande bland amatörradiointresserade genom att sprida information om radioteknik i teori och praktik samt medverka till god trafikkultur på amatörradiobanden.

Redaktionen och Styrelsen för ESR

Den 2 november 2016 publicerade PTS sitt förslag till nytt beslut avseende överlämnande av uppgifter som rör amatörradio. I samband med publiceringen gavs intressenter i en remiss möjlighet att yttra sig över förslaget. Sista dagen att besvara remissen var den 10 november 2016. PTS fick sammanlagt in sex yttranden under remisstiden. Bland annat med anledning av de remissvar som inkommit bedömer PTS att myndigheten behöver ytterligare tid för översynen av amatörradiofrågorna för att utreda vissa förvaltningsrättsliga frågeställningar. Fram till dess får SSA fortsätta att hantera uppgifterna som anges i det tidigare beslutet.

Ladda ner beslutet för SSA här:

http://www.pts.se/upload/Beslut/Radio/2016/Forlangningsbeslut_SSA_2016-12-13.pdf

Ladda ner beslutet för FRO här:

http://www.pts.se/upload/Beslut/Radio/2016/Forlangningsbeslut_FRO_2016-12-13.pdf

Inkomna synpunkter till PTS (längst ner på sidan):

https://www.pts.se/sv/Dokument/Remisser/2016/Remiss-av-nytt-amatorradiodelegationsbeslut/

(ESR har meddelat PTS att Föreningen inte avser att söka om förlängning av
delegationen som upphör att gälla den 31 dec 2016.)

/Redaktionen

I arbetet med amatörradiofrågor har PTS inbjudit till remissbehandling av en ny delegation som skall gälla från den 1 januari 2017.

ESR har tidigare meddelat PTS att vi inte avser att söka om fortsatt delegation. Dock har vi svarat på remissen, eftersom det ligger i alla radioamatörers intresse att sträva efter att upprätthålla hög kvalitet och transparens i hanteringen av amatörradiocertifikat och tilldelning av anropssignaler.


Vår grundläggande syn är att administrationen av amatörradioärenden bäst sköts av en myndighet (PTS), men att ett godtagbart alternativ är att valda arbetsuppgifter läggs ut på en eller flera ideella verksamheter under ledning och uppföljning från PTS.


Genom att ha haft delegationen från 2011 tills i dag har ESR bl.a. kunnat delta i PTS Samverkansgrupp och genom denna arbeta för föreningen mål. Vi kan konstatera att detta arbete tillsammans med det arbete som PTS bedrivit i egen regi har lett fram till en tillfredsställande ordning av amatörradiofrågorna.


Läs gärna vårt remissvar. >>ladda ner remissyttrande<<


/ESR Styrelse

Vid den senaste Världsradiokonferensen, WRC, i Geneve i november förra året beslöts bland många andra saker att utpeka ett nytt 15 kHz brett frekvensband för amatörradio mellan 5351,5 - 5366,5 kHz. För de allra flesta länderna i Europa är den högsta tillåtna utstrålade effekten i det nya bandet 15 W e.i.r.p enligt beslutet på WRC.


Att beslutet tagits på WRC medför inte att det automatiskt gäller i de olika länderna utan varje telemyndighet får själv besluta om frekvensen ska vara tillåten för amatörradio i respektive land. Flera länder har redan beslutat att använda det nya frekvensbandet för amatörradio och andra väntas följa efter. Några har också valt att tills vidare behålla de tilldelningar som de haft sedan tidigare.

Läs mer...

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information