ESR Nyheterna

 • 5 MHz till amatörerna - även i Sverige?

  Vid den senaste Världsradiokonferensen, WRC, i Geneve i november förra året beslöts bland många andra saker att utpeka ett nytt 15 kHz brett frekvensband för amatörradio mellan 5351,5 - 5366,5 kHz. För de allra flesta länderna i Europa är den högsta tillåtna utstrålade effekten i det nya bandet 15 W e.i.r.p enligt beslutet på WRC.


  Att beslutet tagits på WRC medför inte att det automatiskt gäller i de olika länderna utan varje telemyndighet får själv besluta om frekvensen ska vara tillåten för amatörradio i respektive land. Flera länder har redan beslutat att använda det nya frekvensbandet för amatörradio och andra väntas följa efter. Några har också valt att tills vidare behålla de tilldelningar som de haft sedan tidigare.

 • Aktiviteter i samband med ESR Årsmöte den 9 april

  Mottagare på nytt sätt

  Leif SM7MCD kommer att hålla ett anförande om fördelarna med en datorstyrd radio och vilka möjligheter som
  står till buds för att använda sådant som vid varje tillfälle råkar finnastill hands i junkboxen. Alltså ett kreativt användande av allsköns skrot på nya sätt.

  Stegmatade Antennsystem

  Tore SM7CBS går igenom principerna för stegmatade antennsystem och hur sådana kan konstrueras. Bland fördelarna märks hög verkningsgrad och möjligheten att på ett enkelt sätt tillverka en antenn som täcker alla amatörbanden på kortvåg.

  Molos

  Medlemmar från FRO presenterar en enhet ur Svenska Kraftnäts Mobila lednings- och sambandsstöd, Molos.

  Tid kommer även att finnas för medlemmarnas projekt där de senaste projekten kan visas upp. Så du som byggt något, ta med!

  Djupdykning i junkboxarna. Ta med en låda bra att ha grejor, sälj eller byt till dig nya saker. Detta är alltid en populär punkt på programmet.

  Det finns utrymme för några korta föredrag till. Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  /Styrelsen

 • AmatörRadio och RaspberryPi

  På siten Raspberry Connect finns förutom allmän information och länkar om RaspberryPi en bra lista på applikationer och bibliotek speciellt för amatörradiobruk. En liten guldgruva för alla som är intresserade av allt från konstruktion till att köra radio. 

  >>Läs mer här>>

 • Amatörradiocertifikat, behövs det?

  Ove SM6OUB har skrivit en intressant och viktig artikel i ämnet, artikeln finner du i den nya kategorin omvärldsbevakning som du hittar en bit ner i vänstermenyn.

  "Det är en fråga som allt fler ställer sig. Knappt någon bygger ju något längre och all radioutrustning som behövs för att prata radio kan köpas över disk. Ja så kan det låta ibland. Operatörsmässigt skiljer sig amatörradio inte heller så mycket från att använda andra typer av radioapparater som t.ex. Privatradio. Men många tänker kanske inte på att det frekvensspektrum som via ITU och myndigheterna har tilldelats för amatörradio är enormt och faktiskt fullt jämförbart i MHz räknat med många andra tilldelningar som för rundradio och TV, maritim radio, flygtrafik, militär trafik och andra områden, ja faktiskt även om man slår ihop alla de andra. Många frekvensband för amatörradio delas med andra radioanvändare och radiospektrum representerar ett mycket högt och snabbt ökande ekonomiskt värde, särskilt på frekvenser över 1 GHz. Att amatörradio fortfarande existerar på så fria villkor som vi har, beror på att myndigheterna hittills har ansett att vi har den tekniska kompetens som krävs för att hantera vår utrustning på ett bra sätt utan att orsaka störningar och problem för andra. Amatörradiocertifikatet är ett bevis på detta förtroende och det skall vi vara rädda om. På senare år, kanske delvis på grund av ökat tryck från kommersiella krafter, har tyvärr vår kompetens börjat ifrågasättas från myndighetshåll, och därmed även behovet av det enorma frekvensområde som helt gratis är upplåtet för amatörradion. Än är det dock inte för sent och det är hög tid för oss att agera ansvarsfullt exv genom att skaffa oss ökade kunskaper om de nya kraven."

  >>Läs mer>>

 • AMSAT-SM fyller år

  Idag den 23 april 2017 är det 35 år sedan AMSAT-SM bildades på årsmötet SSA Oskarshamn! SM5IXE Thomas Johansson var föreningens första ordförande.

  När vi var som mest aktiva fanns det en försäljningsfunktion, minst fyra nummer av medlemstidningen INFO gavs ut varje år och över 400 betalande medlemmar.

  För ett par år sedan tog styrelsen beslutet att anpassa verksamheten till rådande miljö för amatörradioföreningar i stort. Vi förenklade så mycket som möjligt, la officiellt ner medlemstidningen, slopade tillfälligt medlemsavgiften och skapade en inriktning som en informerande förening.

  AMSAT-SM i nuvarande form kommer att finnas i många år till. Följ med oss i framtiden bland nya spännande satelliter!

  Mera info:
  http://www.amsat.se/2017/04/23/amsat-sm-35-ar-den-23-april-2017/
  www.amsat.se

 • Antennarbete i sommarvämen

  Att experimentera med antenner och matningar är en perfekt sommarsysselsättning. Dejan SA3BOW kämpar på i värmen och rapporterar:

   

  " Fick i alla fall 20 m ½-λ och stegmatningen att bli vänner idag. Trick: en skarvbar bit stege. Tillverkade även en skarvbar antenntråd till. Ytterligare 10 m som ska förlänga de första 10 m. Då får jag en ½-λ 40 m antenn. Jag gissar att den ska funka utan den extra stegbiten. Trodde att alla dessa tester skulle varit klara för flera veckor sedan. Men det är som en viss vis person på Lauvmoden (LA8BGA, Aksel) har sagt: Ting tar tid. Inte mycket som funkat som jag tänkt.... alltså har jag tänkt fel. Jag har lärt mej massor!"

  Antennexperiment SA3BOW 2016

   

  Antennexperiment SA3BOW 2016

 • Byggbeskrivningar från förr

  Många av oss som började med radio för 50 år sedan minns våra radiobygglådor, byggsatser och ritningar som inkörsporten till radiohobbyn. Bland de mer kända är Hobby Förlagets IKE-serie med sina mottagare, sändare, förstärkare, nätdelar och mycket annat. Små intressanta byggprojekt särskilt framtagna för att passa dåtidens nyfikna ungdom.

  ESR har samlat ihop merparten av de gamla ritningarna och byggbeskrivningarna och många andra samtida från andra företag. All denna nostalgi finns nu att ta del av i det Historiska arkivet i medlemsavdelningen. I skrivande stund finns 45 projekt upplagda i arkivet. Logga in och läs mer om IKE-serien och mycket annat kul.

  >>Läs mer>>

 • Dela byggprojekt

   

  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den." alt="tinie.com" />

   

  Det finns ju många exempel på amatörradioprojekt där man går samman och gör inköp i grupp för att dela på kostnader. Tindie har ett något annorlunda koncept där man på ett enkelt sätt kan sätta upp en egen liten butik och sälja sina alster. Det finns en del amatörradioprojekt här av olika slag som kan vara värda att kika på.

   

  https://www.tindie.com/

 • Elektromagnetiska fält och radioamatören

  Detta är rubriken på SSA:s nyproducerade utbildningsmaterial för elektromagnetiska fält (förkortat EMF) och de råd som gäller för människors exponering. 

  Som det skrivits om tidigare, både på SSA:s webbplats och i QTC, så saknas det utbildning inom området EMF för radioamatörer. Speciellt med tanke på de befogenheter vi har så är det viktigt att alla radioamatörer förstår området och de råd som gäller EMF. 

  Vid de samtal som förts med Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Post- och telestyrelsen (PTS) så har arbetsgruppen för EMF (bestående av medlemmar från SSA, ESR och FRO) tagit på sig uppgiften att informera och utbilda inom detta område. SSA:s del har varit att ta fram ett utbildningsmaterial som skall kunna användas av alla radioamatörer, både gamla och nya under utbildning.

  Med början under våren kommer det även ingå frågor om EMF i de amatörradioprov som förrättas.

  Utbildningsmaterialet är skrivet som ett självstudiematerial med fokus på att ge kunskap om hela området EMF utan att krångla till det i onödan. Både bakgrunden till de råd som gäller i Sverige, hur fält uppkommer, hur man utvärderar sin egen station samt goda råd om vad man bör tänka på när man använder sin amatörradiostation.

  Uppmaningen till alla radioamatörer är att sätta sig in i materialet och lära sig mer om detta. Ta gärna upp det på klubbkvällar och diskutera området och hjälps åt att göra en egenkontroll över hur olika situationer kan se ut.

  Här laddar du ner SSA:s utbildningsmaterial för EMF i PDF-format.

  ELEKTROMAGNETISKA FÄLT OCH RADIOAMATÖREN

  Nedan är länken för att direkt ladda ner ICNIRPcalc v1.5 från IARU- Region 1 hemsida.

  ICNIRPCALC1.5

  Arbetsgruppen för EMF-frågor

  Petter SM3PXO

 • ESR Årsmöte 2017 i Motala

  Datum: Lördagen den 8 april

  Tid: Insläpp och registrering från kl 10

  Platsen i år blir Sveriges Rundradiomuseum i Motala varifrån det berömda "Stockholm-Motala" anropet utsändes. Den byggnadsminnesförklarade
  stationsbyggnaden från 1927 och originalsändaren från samma år finns bevarad liksom ersättaren, 150 kW sändaren från 1935. Som värd för evenemanget står Motala Sändaramatörer SK5SM som har sin klubblokal inrymd i museets lokaler.

  Årsmötet börjar kl.10.30 och brukar kunna avverkas i raskt tempo.

  Därefter kommer Morgan Lorin SM5BVV från Motala Sändaramatörer att berätta och förevisa de gamla långvågssändarna som är två riktigt imponerande
  konstruktioner med väl tilltagna komponenter.

  Efter avbrott för lunch fortsätter vi med en serie föredrag i tekniska ämnen. Tid kommer även att finnas för den alltid så populära programpunkten
  "medlemmarnas projekt" där de senaste hembyggena kan visas upp. Så du som byggt något, ta med!

  Djupdykning i junkboxarna är en annan populär punkt. Ta gärna med en låda "bra att ha saker", sälj eller byt till dig nya prylar.

   

  Möteshandlingar finner du här:

  Årsmöteshandlingar

  ESR Målbild och fokusområden

   

  Som vanligt gäller föranmälan via webben så vi kan planera för lunch och fika.  

  >>Anmäl dig här!<<

   

  Du som vill hålla föredrag, kontakta gärna Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så vi vet ungefär vad vi har att vänta och planera in.

  /ESR Styrelse

 • ESR Nyheterna

  ESR Nyheterna - en presentation

  Vårt nyhetsblad ESR Nyheterna kommer att komplettera medlemsbladet ESR Resonans som hittills utkommit med c:a 30-50 sidor fyra gånger per år sedan 2009 med undantag för 2015 då endast ett nummer utkom. Orsaken till minskningen förra året beror på att de insända bidragen från medlemmarna inte räckte till fler nummer än ett. Inget annat.

  Innehållet i nyhetsbrevet via e-post kommer att begränsas till en sammanfattning på 5-20 rader av respektive artikel och avslutas med en "läs mer länk" till hela artikeln vilken också finns tillgänglig på ESR.SE under fliken ESR Nyheterna. Korta nyheter kan få plats i sin helhet i nyhetsbladet.

  Det finns inga stoppdatum att komma ihåg. Skicka in Ditt bidrag via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. när Du har tid och lust så går de direkt till redaktionen.

  Föreningens målsättning är att verka för ökat tekniskt kunnande bland amatörradiointresserade genom att sprida information om radioteknik i teori och praktik samt medverka till god trafikkultur på amatörradiobanden.

  Redaktionen och Styrelsen för ESR

 • ESR remissyttrande om amatörradiofrågor

  I arbetet med amatörradiofrågor har PTS inbjudit till remissbehandling av en ny delegation som skall gälla från den 1 januari 2017.

  ESR har tidigare meddelat PTS att vi inte avser att söka om fortsatt delegation. Dock har vi svarat på remissen, eftersom det ligger i alla radioamatörers intresse att sträva efter att upprätthålla hög kvalitet och transparens i hanteringen av amatörradiocertifikat och tilldelning av anropssignaler.


  Vår grundläggande syn är att administrationen av amatörradioärenden bäst sköts av en myndighet (PTS), men att ett godtagbart alternativ är att valda arbetsuppgifter läggs ut på en eller flera ideella verksamheter under ledning och uppföljning från PTS.


  Genom att ha haft delegationen från 2011 tills i dag har ESR bl.a. kunnat delta i PTS Samverkansgrupp och genom denna arbeta för föreningen mål. Vi kan konstatera att detta arbete tillsammans med det arbete som PTS bedrivit i egen regi har lett fram till en tillfredsställande ordning av amatörradiofrågorna.


  Läs gärna vårt remissvar. >>ladda ner remissyttrande<<


  /ESR Styrelse

 • ESR Resonans 1 2016 ute nu

  Till alla läsare!

  ESR Resonans 1 2016 har nyss lämnat redaktionen och letat sig ut på internet

  ESR Resonans 1 2016

  ESR Resonans 1 2016

  Detta utskick innehåller en länk till vårt nya arkiv för ESR Resonans där du finner det senaste numret.

  http://resonans.esr.se/

  Detta nyhetsbrev skickas ut till samtliga aktiva medlemmar i ESR till den e-postadress som meddelats i samband med medlemsansökan samt till prenumeranter på vårt nyhetsbrev.

  Om du av någon anledning inte önskar information via e-post kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så att din adress kan strykas.

  Glöm inte att meddela oss om du byter e-postadress.

  Tidigare utgivna nummer av ESR:s medlemsblad Resonans finns att hämta på http://resonans.esr.se/
  Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer, ESR - www.esr.se

 • Fotoarkiv - historiska bilder

  För en tid sedan fick ESR ett tiotal gamla fotografier från Sune Bæckström (SK 1981) efterlämnade samlingar. Bilderna som har digitaliserats och tillgängliggjorts av Sunes son Göran Bæckström har stort historiskt intresse då de ger en god inblick i hur det kunde se ut hos radioamatörerna som var verksamma under 40- och 50-talen. Stora hembyggda sändare i stativ tillverkade av trä och ombyggd surplus från andra världskriget. Liknande foton tas gärna emot så vi kan bygga ut bildarkivet och visa vad våra föregångar använde för radioutrustning.

  >>Läs mer>>

 • GNU Radio

   

  Precis som att bygga radio med hjälp av elektronik kan man bygga radio med mjukvarukomponenter. GNU radio är en samling verktyg för att bygga mjukvarudefinierad radio. GNUradio har precis kommit ut i en ny version och kan laddas ner och användas helt gratis från hemsidan. 

  http://gnuradio.org/

  Det finns en bra startguide på sidan http://gnuradio.org/redmine/projects/gnuradio/wiki/Guided_Tutorials och på nätet finns många färdiga och halvfärdiga projekt att ladda ner och experimentera med.

   

   

   

   

 • Handbok antenner och vågutbredning

  Antenner finns det ju numera i alla tänkbara former, priser och utföranden men trots allt kokar de flesta konstruktioner ner till en dipol i slutet även om man ibland behöver fundera en del för att se det. Vågutbredningen har däremot inte förändrats nämnvärt under åren utan det mesta som gällde 1953 gäller fortfarande.

  Gamla militära manualer har ju sin speciella charm och man kan ju lära sig mycket genom att läsa dessa. De har ju också en speciell, fältmässig, vinkling som ofta är rätt närbesläktad den verksamhet som många amatörer håller på med.

  Den handbok jag vill slå ett slag för den här gången är "Antennas and radio propagation TM 11-666", en manual utgiven av Department of The Army i februari 1953.
  Det står i inledningen att "TM 11-666 is published for the information and guidance of all concerned" och det stämmer verkligen. Det är 230 sidor med mycket användbar information.

  Kapitel 1 är en introduktion om elektromagnetiska vågor, vågutbredning etc.
  Kapitel 2 behandlar olika vågutbredningsmodeller, jonosfären, rymdvåg och markvåg.
  Kapitel 3 tar upp olika utföranden av halv- och kvartvågsantenner, hur dom fungerar och hur man kan mata dom med olika tekniker.
  Kapitel 4 och 5 handlar om longwireantenner och olika sk. "Array"-antenner.
  De sista kapitlet berör pejlantenner av olika slag.

  Boken finns nu i scannat utförande som pdf och du hittar den här.

 • Har du slut på byggprojekt?

  OSH Park är en community som tillverkar kretskort på beställning och det som är intressant är att de har en delningstjänst för kretskorts layouter som är öppen för alla. Där kan man spendera lite tid och leta efter lämpliga konstruktioner av olika slag. En snabb räkning ger att det finns över 5000 delade kretskort och antalet växer.

  Ett exempel är denna användaren som delat en uppsjö av radiorelaterade kortlayouter https://oshpark.com/profiles/goboxgizmos/page/5
   
  Adress till startsidan är https://oshpark.com/
 • Hjälp till med Ellära på esr.se?

   

  En av de mest besökta artiklarna på esr.se handlar om något så fundamentalt som Ohms lag. Tyvärr så är den väldigt ensam i kapitlet ellära och formligen skriker efter sällskap, titta själv här http://www.esr.se/index.php/ellaera. Visst ser det tomt ut.... Fundera på om inte just du sitter på lite kunskap att dela med dig av, en text, en illustration, en formelsamling eller varför inte lite bilder från praktiska experiment som man kan koppla till ellära. Det behöver inte vara helt kompletta artiklar det sätter redaktionen ihop....

  Lite inspiration i delämnet växelströmslära:

  Hur hänger det där med Kapacitiv och Induktiv reaktans ihop med fasförskjutning av ström och spänning?

  I vilka praktiska tillämpningar är det speciellt viktigt att förstå hur detta fungerar?

   

  Som en liten extra sporre har webredaktören i sin hand ett hemligt pris som kommer att lottas ut till en av bidragsgivarna. Dragningen kommer att utannonseras här i ESR nyheterna om cirka en månad.

   

 • Hörby mellanvåg 1179 kHz


  Inför det årligen återkommande evenemanget VeteranLjuddagen lördagen den 3 september är förberedelserna nu i full gång. Liksom förra året har ESR påtagit sig ansvaret för att en mellanvågssändare driftsätts och sändarantennen kommer på plats.

   

  Sändare för 1179kHz

  Sändaren som kommer att användas


  Frekvenstillstånd från Post- och telestyrelsen samt sändningstillstånd för rundradio från Myndigheten för Radio och TV är klara liksom ett avtal med STIM. I samband med VeteranLjuddagen sänds tidstypiska radioprogram och musik som en gång i tiden fyllde etern från Karlsfältsändaren 1928-1937 och därefter från Hörby Rundradio 1938 fram till nedläggningen av mellanvågsstationen 1985. Hörby Radioförening står liksom förra året för programinnehållet.

   

 • Instructables för amatörradio

  Många har redan blivit "beroende" av siten Instructables som är en sorts socialt media för instruktioner eller "Howtos". Vi radioamatörer har naturligtvis hittat till detta utmärka media och det finns en hel del projekt på temat amatörradio publicerade

  http://www.instructables.com/howto/hamradio/

  Om man mot förmodan skulle behöva en paus från radioläsandet så finns det kategorier för det mesta man kan tänka sig pyssla med. Klicka på loggan ovan för att komma till startsidan.

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information