Provfrågegruppen

I denna artikelkategori publicerar vi artiklar om och rapporter från provfrågegruppens arbete. Målet med gruppens arbete är att skapa en gemensam provfrågebank för Amatörradiocertifieringsprov tillsammans med SSA och FRO.

ESR styrelse har beslutat att inte ansöka om förnyad delegation hos PTS för provförrättning efter att delegationen upphört 2016.
För mer information om provförrättning och vilka kompetenskrav som gäller m m hänvisas till PTS e-tjänst för Amatörradio
/Styrelsen

Som bekant har förutsättningarna för examinationer för amatörradiocertifikat förändrats sedan den nya Lagen om Elektronisk Kommunikation trädde i kraft 1/7 2011. Den nya lagstiftningen ger PTS möjlighet att formellt delegera ansvaret till andra aktörer. ESR, FRO och SSA har erhållit sådana delegationer.

Sedan hösten 2011 har en, på PTS initiativ bildad, samverkansgrupp för framtagning av nya provfrågor funnits. Den består av PTS som sammankallande samt av representanter för föreningarna ESR, FRO och SSA.

Läs mer...

Arbetet med provfrågorna för ESR:s del går enligt plan. En uppskattning är att c:a 600 mantimmar kvalificerad ingenjörstid hittills investerats i projektet från ESR:s sida.

Provfrågegruppen arbetar löpande med att ta fram dels "typfrågor" utifrån specifikationerna från CEPT och PTS, samt parallellt med att ta fram förslag till "examinationsfrågor" vilka hittills primärt är översatta och anpassade frågor från utländska telemyndigheters öppna provfrågebanker.

Denna del av arbetet är egentligen avsedd att ske först i nästa skede av projektet, men för att behålla tempo och ha en viss framförhållning har detta påbörjats redan nu.

Läs mer...

Framtagning av den nya provfrågebanken har påbörjats

Den praktiska delen med att ta fram en ny gemensam provfrågebank påbörjades den 24 januari. PTS har tagit initiativ till att skapa en gemensam arbetsplattform på Google Drive där respektiver organisationer SSA, FRO och ESR kan ladda upp och bearbeta sina förslag till typfrågor med referens till underrubrikerna i CEPT rekommendationen T/R 61-02.

Läs mer...

ESR:s mötesanteckningar förda av Leif Nilsson vid samverkansmöte hos PTS den 1 november 2012

Deltagare
Christer Jonson (PTS)
Lars Eklund, chef för tillsynsavdelningen (PTS)
Lars Nordgren (FRO)
Kent Ahlkvist, förbundsordförande (FRO)
Sture Löf, Skolinspektionen (SI)
Karl-Arne Markström (ESR)
Leif Nilsson (ESR)
(SSA ingen representation)

Christer inledde med att sammanfatta tidigare arbete och noterade att vi nu hållit på ett år. Christer förklarade tanken med de tidigare utskickade frågorna genom att tydligt visa önskvärda nivåer och hur skillnaden mellan ”typfrågor” och ”skarpa examinationsfrågor” bör vara utformade. Genom att arbeta på typfrågenivå kan allt arbetet ske öppet då inget blir "hemligt". Christer bad oss vidare att engagera föreningsmedlemmar m.fl. till att finna intresse att delta i framtagningen av provfrågor. Christer redovisade även en mall som vi var överens om att den skall användas vid framtagning av
frågorna. Christer önskade att den fortsatta processen kunde föras öppet för alla deltagare i gruppen och dess lokala föreningar eller grupper. Christer föreslog även ett dokumentcentrum på t.ex. Google Drive.

Läs mer...

Ett möte om kraven för amatörradiocertifikat hölls 2012-06-13 hos PTS Spektrumavdelning.

Ämnet för mötet var ursprungligen endast att diskutera och utforma typfrågor för certifikatproven.

ESR hade dock sänt en formell begäran att mötet även skulle handla om grunderna för samrådsgruppens arbete samt dess mandat. Dessa frågor togs upp innan diskussionen om typfrågorna öppnades.

ESR presenterade de ställningstaganden som ligger bakom inlagan, som primärt handlar om hur en konsekvent metodik, spårbarhet samt kvalitetssäkring ska kunna upprätthållas i det fortsatta arbetet. ESR visade även förslag på vägar hur kvalitetssäkring vid framtagandet av provfrågebanken kan lösas i det fortsatta praktiska arbetet. Materialet distribuerades inom gruppen.

Läs mer...

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information