Den 2 november 2016 publicerade PTS sitt förslag till nytt beslut avseende överlämnande av uppgifter som rör amatörradio. I samband med publiceringen gavs intressenter i en remiss möjlighet att yttra sig över förslaget. Sista dagen att besvara remissen var den 10 november 2016. PTS fick sammanlagt in sex yttranden under remisstiden. Bland annat med anledning av de remissvar som inkommit bedömer PTS att myndigheten behöver ytterligare tid för översynen av amatörradiofrågorna för att utreda vissa förvaltningsrättsliga frågeställningar. Fram till dess får SSA fortsätta att hantera uppgifterna som anges i det tidigare beslutet.

Ladda ner beslutet för SSA här:

http://www.pts.se/upload/Beslut/Radio/2016/Forlangningsbeslut_SSA_2016-12-13.pdf

Ladda ner beslutet för FRO här:

http://www.pts.se/upload/Beslut/Radio/2016/Forlangningsbeslut_FRO_2016-12-13.pdf

Inkomna synpunkter till PTS (längst ner på sidan):

https://www.pts.se/sv/Dokument/Remisser/2016/Remiss-av-nytt-amatorradiodelegationsbeslut/

(ESR har meddelat PTS att Föreningen inte avser att söka om förlängning av
delegationen som upphör att gälla den 31 dec 2016.)

/Redaktionen

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information