Vid den senaste Världsradiokonferensen, WRC, i Geneve i november förra året beslöts bland många andra saker att utpeka ett nytt 15 kHz brett frekvensband för amatörradio mellan 5351,5 - 5366,5 kHz. För de allra flesta länderna i Europa är den högsta tillåtna utstrålade effekten i det nya bandet 15 W e.i.r.p enligt beslutet på WRC.


Att beslutet tagits på WRC medför inte att det automatiskt gäller i de olika länderna utan varje telemyndighet får själv besluta om frekvensen ska vara tillåten för amatörradio i respektive land. Flera länder har redan beslutat att använda det nya frekvensbandet för amatörradio och andra väntas följa efter. Några har också valt att tills vidare behålla de tilldelningar som de haft sedan tidigare.

I Sverige är det Post- och telestyrelsen, PTS, som beslutar om vilka frekvensband som ska användas för amatörradio. Många av de band som internationellt är utpekade för amatörradio är också upplåtna för detta i Sverige, dock inte alla. 2,3 GHz är t.ex ett band som internationellt är ett amatörradioband men inte i Sverige. 6-metersbandet, 50-52 MHz, är å andra sidan sedan många år upplåtet för amatörradio i Sverige utan att vara ett amatörband i Region 1, som Sverige tillhör. Detta är dock föremål för studier inför nästa världskonferens om tre år, så möjligen kan en ändring ske för hela Region 1 på nästa WRC.
Ett beslut på WRC föregås av mycket studier i många länder och rapporter som ska ligga till grund för beslutet tas fram. Som en del av dessa studier började PTS tilldela fyra olika, 3 kHz breda, frekvensband mellan 5,3 och 5,4 MHz för att se om amatörradion kunde samexistera med de övriga användarna i bandet utan att störa.


Eftersom det inte är ett amatörband gäller inte de övriga kraven för sådana band utan vem som helst kan ansöka om tillstånd för en radiosändare på de aktuella frekvenserna. Detta har utnyttjats av ett knappt tiotal personer som fått speciella anropssignaler tilldelade av PTS för att experimentera.
En annan konsekvens av att det inte är ett amatörband är att det är tillfälliga tillstånd som tilldelas och att mobil användning inte är tillåten. Sådana tillfälliga tillstånd får inte, enligt gällande regler, ha längre tillståndstid än sex månader men detta har inte hindrat många från att prova detta nya frekvensband. Ungefär ett 40-tal personer har haft gällande tillstånd under de år som försöket pågått och hittills har inga störningar rapporterats. Vid några tillfällen har några användare ställt in VFO-ratten fel och hamnat 1,4 kHz fel i frekvens men i stort sett verkar det ha fungerat bra.


Om det nya frekvensbandet ska bli ett amatörband är ännu inte beslutat utan det ingår i de studier som ska ligga till grund för de nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt som beräknas utkomma i slutet av 2017. Många olika undantag för olika saker diskuteras och konsekvensanalyser och mycket annat ska göras och sedan ska förslaget bl.a. remissas till marknaden och godkännas av EU-kommissionen innan det slutligen fastställs och publiceras. Så innan dess kommer ingen ändring att kunna äga rum, alldeles oavsett beslutet på WRC. Men för att underlätta för de som vill experimentera, och för att se om det kan ske utan att orsaka störningar, så har de tillfälliga tillstånd som tilldelas sedan slutet av oktober fått tillgång till det nya 15 kHz breda bandet istället för de fyra 3 kHz breda banden som tidigare. Det gör att förutsättningen för att få kontakt med grannländerna, och vid gynnsamma fall ännu längre ut i Europa, ökar rejält. Nackdelen är att effekten då begränsas till 15 W utstrålat istället men förhoppningsvis betyder det mindre än att få gemensamma frekvenser.


Så fortsättningsvis kommer de tillfälliga tillstånden att ge tillgång till 5351,5 - 5366,5 kHz med som högst 15 W e.i.r.p. och försöken kan fortsätta så länge inte några störningar rapporteras. Sen får vi se om det kommer att bli ett amatörband efter 1/1 2018 eller inte. Men om så sker kommer ju de som inte är radioamatörer att åter utestängas från försöken.


/Christer Jonson, PTS

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information