Styrelsen kommer inom kort att påbörja en översyn av föreningens policydokument “ESR målbild och fokusområden” som antogs på ESR Årsmöte 2014 å Grimeton Radio SAQ. Sedan dess har bl a Radioutrustningsdirektivet (RED) ersatt R&TTE Direktivet. ESR redan tidigare beslutat att inte ansöka hos PTS om förnyad delegation för provförrättning m m.

Andra förändringar i vår omvärld är att bl a Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM ställer krav på ökade kunskaper inom EMF och strålskydd. Detta gör att vi bör överväga huruvida det är lämpligt att föreningen fortsätter verka för ett införande av ett CEPT Novis-certifikat med betydligt lägre kunskapskrav än det nuvarande HAREC eller om fokus istället bör läggas på att förvalta de privilegier vi redan har i form av hög tillåten uteffekt, många frekvensband och friheten att få använda egenkonstruerad och egenbyggd radioutrustning.

Alternativet kan vara att genom ökad information, fakta- och utbildningsunderlag verka för en ökad teknisk standard hos radioamatörer och samtidigt stödja andra klubbar som bedriver utbildning för amatörradiocertifikat.

Nyligen publicerade vi en artikel “Behövs amatörradiocertifikat?” som närmare redovisar hur myndigheterna PTS, Elsäkerhetsverket och SSM ser på amatörradio och vad de förväntar sig av oss radioamatörer när det gäller vår kunskaps- och kompetensnivå inom bl a EMC och EMF. Var och en får försöka tänka sig olika scenarion vart allt detta kan ta vägen och vad det kan innebära i förlängningen. ESR har goda kontakter med såväl myndigheterna som med personer i näringslivet som är med i olika internationella kommitteér där frågor som kan påverka amatörradions framtida status diskuteras. Vår bedömning är att det är hög tid att “se om sitt hus”.

Den 25 maj 2018 kommer en ny dataskyddsförordning att ersätta den svenska personuppgiftslagen. Här behöver vi se över hur vi kommunicerar med medlemmarna t ex via Klubbstugan på medlemsavdelningen, Teknikforumet Radiokretsen, via e-post och vilka personuppgifter som lagras i de olika databaserna. Dessa och några saker till återverkar direkt eller indirekt på innehållet i policydokumentet som därför behöver revideras. Samtidigt passar vi på att göra ett antal redaktionella ändringar i ordval och formuleringar för bättre överensstämmelse med våra andra styrdokument.

Målet är att kunna anta den reviderade utgåvan av “ESR målbild och fokusområden” på ESR Årsmöte 2017 som kommer att avhållas den 8 april å Sveriges Rundradiomuseum i Motala. Medlemmar uppmanas att snarast inkomma med synpunkter med förslag till kompletteringar eller förändringar. Underlaget till ny utgåva kommer att publiceras på ESR.SE i god tid före Årsmötet för att bereda ytterligare tillfälle att kommentera.

Här kan du ladda ner det nu gällande dokumentet:

 ESR_malbild_och_fokusomraden.pdf

Skicka dina synpunkter med e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

/Styrelsen

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information