Post- och telestyrelsen (PTS) har påbörjat arbetet med att utvärdera delegationsbesluten avseende amatörradio från 2011 för att förbereda eventuellt kommande delegationsbeslut. Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR) är en av de organisationer som erhållit delegation att förrätta prov för amatörradiocertifikat och utfärda bevis om att uppställda kompetenskrav för användning av amatörradiosändare är uppfyllda. Delegationen var på fem år och löper ut hösten 2016. PTS önskar därför veta huruvida ESR har intresse av en fortsatt delegation av certifiering av radioamatörer och i så fall i vilken omfattning.

När ESR engagerade sig i frågan och ansökte om delegation 2011 var det huvudsakliga syftet att genom deltagande i PTS Samverkansgrupp få möjlighet att arbeta för att även Sverige tillämpade kunskapsnormen T/R 61-02 och att den nya provfrågebanken som PTS beslutat skulle tas fram harmoniserade med dessa kunskapskrav. Arbetet i Samverkansgruppen med olika organisationer som drog i olika riktningar resulterade i att PTS till slut tröttnade och bestämde att upplösa gruppen och ta över ansvaret för att färdigställa provfrågebanken i egen regi.

ESRs bidrag blev att enligt Samverkansgruppens och PTS ursprungliga direktiv utarbeta typfrågor till samtliga avsnitt i T/R 61-02. Dessa ställdes till PTS förfogande och utgjorde därefter grunden för den nya provfrågebanken där PTS själva formulerade de skarpa provfrågorna och byggde upp en webbaserad provfrågebank som numera helt förvaltas och kvalitetssäkras av PTS.

Sett i backspegeln blev utgången betydligt bättre än vad ESR hade förväntat sig och en betydligt bättre lösning än den som PTS ursprungligen föreslog där det skulle vara SSA, FRO och ESR som gemensamt ålades att ansvara för och underhålla provfrågebanken.

ESRs allmänna uppfattning har varit och är fortfarande att all provförrättning, utfärdande av amatörradiocertifikat samt tilldelning av anropssignaler och registerföring bör skötas av en myndighet (PTS) och inte lastas över på ideella föreningar. Ett godtagbart alternativ är att någon ideell förening trots allt tar på sig löpande administration och handläggning medan PTS utövar tillsyn och säkerställer att regelverket följs.

ESR har besvarat PTS förfrågan och meddelat att föreningen inte kommer att ansöka om någon förlängd delegation avseende certifiering av radioamatörer.

ESR har också föreslagit att PTS överväger att återupprätta Samverkansgruppen för att betydelsefulla förändringar internationellt och nationellt kan stämmas av mellan intressenterna i samråd innan ev beslut fattas. De olika intressenterna representerar helt skilda nischer och inriktningar inom amatörradion och en sådan samverkan skulle därmed ge en bredare representation.

PTS förfrågan och föreningens svar finns här:

>PTS frågor>

>ESR svar>

/ESR Styrelse

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information