Som tidigare meddelats beslutades det på den nyligen avhållna Världsradiokonferensen, WRC, att bandet 5,3515 - 5,3665 MHz allokeras för amatörradio i ITU:s internationella frekvensplan, eller mer formellt i artikel 5 i ITU:s Radioreglemente.


Det beslutet skall dock ses som en rekommendation eftersom all frekvenstilldelning sker nationellt genom respektive telemyndighet, i Sverige PTS. Det som anges i artikel 5 gäller egentligen bara mellan stater, inte för gemene man, och är till för att minska risken att olika länders radioanvändning stör i andra länder.


I Sverige har fyra kanaler med bandbredden 3 kHz sedan några år kunnat tilldelas för experiment men eftersom det inte är ett amatörband har heller inte de vanliga reglerna för amatörradio gällt. I praktiken kan därför vem som helst ansöka om tillstånd för experiment i 5 MHz-bandet.
Alla frekvenser som är tillåtna för amatörradio i Sverige finns angivna i PTS Föreskrifter om undantag från tillståndplikt, PTSFS 2015:4. I samma föreskrift finns även andra frekvenser som får användas utan krav på enskilt tillstånd så länge kraven uppfylls, t.ex för jaktradio, ISM, PR-radio och PMR446, ID-chips för hundar, lavinsökare och mycket annat.


De senaste föreskrifterna utkom nu i årsskiftet och nästa beräknas utkomma i årsskiftet 2017-18. Eftersom frekvenser för amatörradio anges i föreskrifterna så kommer alltså ingenting att kunna ändras innan dess.


I bandet kring 5 MHz finns idag maritim- och flygtrafik och även militären, både den svenska och NATO, använder bandet. De fyra kanalerna som idag kan tilldelas är valda för att inte störa befintlig trafik. Hur det nya bandet, som ligger i mitten, mellan dagens kanaler, passar in tillsammans med annan trafik är ännu inte utrett.


Om det nya frekvensbandet i 5 MHz kommer att tillämpas i Sverige är för stunden inte bestämt. Antingen kan den nuvarande modellen med tillfälliga experimenttillstånd för fyra kanaler om 3 kHz och en högsta utstrålad effekt om 100 W tillämpas även fortsättningsvis eller så kan det nya bandet tillämpas med 15 kHz brett band och högsta utstrålad effekt om 15 W, givet att det inte stör den befintliga trafiken.


Så ännu är inget bestämt och det nya bandet får alltså inte användas i Sverige innan föreskrifterna ändrats.


/Christer Jonson, PTS

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information