Teknikutvecklingen

Utvecklingen går snabbt inom teknikområdet Elektronisk kommunikation, vilket inbegriper all tele- och radiokommunikation. Det görs nämligen inte längre någon strikt åtskillnad av dessa tekniker. För anpassning till denna utveckling ses lagstiftningen över, inte bara i Sverige utan även i många andra länder.

framtiden

Teletekniken kännetecknas av en fortsatt digitalisering. Med digitala tillämpningar för kommunikation och informationsbehandling kan trafiknät för data- och telefoni integreras med varandra i högre grad än förut. Även integrering med digitala radionät är då möjlig.

Radiotekniken kännetecknas också av digitalisering. Digitala radiosystem med ökad tålighet mot avsiktlig och oavsiktlig störning blir vanliga. Med rätt användning leder det till säkrare radiokommunikation och effektivare frekvensanvändning. Ett av de största hindren vid införandet av nya och fler radiosystem är den begränsade tillgången av radiofrekvenser, eftersom radiospektrum är en ändlig naturresurs.

Amatörradion har traditionellt speglat tekniknivån inom radioområdet och vuxit i takt med den. Precis som tidigare kommer radioamatörer att fortsatt medverka i denna utveckling.

Dagens snabba tekniska utveckling gör det emellertid svårare för radioamatören att själv bygga utrustning som kan konkurrera med fabriksbyggda  produkter.  Ekonomiskt sett är det olönsamt att bygga själv eftersom utrustning för amatörradio ofta produceras till priser som långt understiger komponentkostnaderna för självbyggaren.

Möjligheter och trender
Radioamatörer inriktade på tekniska experiment kommer trots allt under överskådlig tid att ha tillgång till ett stort utbud av komponenter och utrangerad utrustning som kan användas för att utveckla nya tekniker.

Ekonomisk och politisk utveckling i samhället, t ex avregleringen av de traditionella telemonopolen med ökad konkurrens på leverantörsmarknaden leder till ett snabbare införande av ny teknik och nya produkter. Olika marknadskrafter skapar ytterst priseffektiva tjänster för stora konsumentgrupper, allt efter det nya behov och önskemål kan definieras.

Kommunikationsmöjligheterna kommer därmed att öka avsevärt utan att kostnaderna ökar i motsvarande grad.  Marknadskrafterna kommer att skapa behov av alltmer kvalificerade komponenter för bättre sambandssystem. Denna utveckling är inte till nackdel för radioamatörer, vilka av tradition har tekniska experiment som sin hobby.

Tekniska förutsättningar kommer alltid att finnas för radioamatörernas förutsebara behov. Förverkligandet styrs, av trenderna i samhället, viljeinriktning, ekonomiska och materiella resurser samt amatörens resurser i form av tid och kunskaper.

Amatörradio i ständig utveckling
Amatörradiohobbyn fortsätter att utvecklas. Från att ha varit en verksamhet mest inriktad på tekniska experiment på komponentnivå har den alltmer blivit inriktad på experiment med fabrikstillverkad, ofta avancerad kommunikationsutrustning. Bland de senaste utmaningarna märks experiment med systemlösningar för digital kommunikation samt för fjärrstyrning.

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information