Amatörradio är en fascinerande teknisk hobby med inriktning på experiment inom radiokommunikationsområdet. Med amatörradio kan enskilda personer med högst olika förutsättningar ha radiokontakt över alla gränser och utbyta erfarenheter på ideell grund. Amatörradio kan därtill vara en tillgång då samhällets normala resurser för radiokommunikation behöver förstärkas.

inledning

För att använda radiosändare i ett land krävs tillstånd från dess teleadministration, vilken i Sverige är Post- och telestyrelsen. För amatörradiotillstånd fordras ett visst kunnande, som tillses genom kompetensprov och dokumenteras med radioamatörcertifikat.

Kompetensprovet för radioamatörcertifikat är ett av myndigheterna bestämt minimikrav. Detta är till för att säkerställa, att den tilltänkte radioamatören med sin station nöjaktigt kan upprätta och genomföra radiokontakter med andra amatörradiostationer på ett korrekt sätt.  Amatörradiohobbyn har många specialområden, t ex elektronikbygge och tekniska experiment. För att få full behållning inom ett sådant område behövs ofta specialkunskap utöver den som behövs för ett certifikat."

inledning

Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer ESR har som målsättning är att verka för ökat tekniskt kunnande bland amatörradiointresserade, genom att sprida information om radioteknik i teori och praktik samt om sådant som kan medverka till god trafikkultur på amatörradiobanden.


Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information