Arbetet med provfrågorna för ESR:s del går enligt plan. En uppskattning är att c:a 600 mantimmar kvalificerad ingenjörstid hittills investerats i projektet från ESR:s sida.

Provfrågegruppen arbetar löpande med att ta fram dels "typfrågor" utifrån specifikationerna från CEPT och PTS, samt parallellt med att ta fram förslag till "examinationsfrågor" vilka hittills primärt är översatta och anpassade frågor från utländska telemyndigheters öppna provfrågebanker.

Denna del av arbetet är egentligen avsedd att ske först i nästa skede av projektet, men för att behålla tempo och ha en viss framförhållning har detta påbörjats redan nu.

Resultaten i form av nya frågor med mera redovisas kontinuerligt på den gemensamma lagringsplatsen där samtliga aktörer i samverkansgruppen (PTS, ESR, FRO och SSA) kan ta del av och vid behov även redigera dokumenten.

Under den gångna veckan har PTS skickat ut ett brev till samtliga medlemmar i samverkansgruppen där det betonas att arbetet behöver forceras för att komma i fatt de förseningar som uppstått.
 
Hittills är det endast ESR som levererat material enligt den arbetsordning PTS föreslagit och PTS anmodar nu de övriga organisationerna att börja leverera. PTS framhåller att en grundläggande förutsättning för delegationen av uppgifterna och för provfrågegruppens arbete är att "de tre organisationerna ska delta aktivt i arbetet och verka för att överenskommelser nås".

ESR arbetar vidare enligt de intentioner som lagts fast vid samverkansgruppens möten, senast på mötet den 1 november 2012.
 
En detaljerad lägesrapport och en sammanställning av typfrågorna vilka härletts ur Annex 6 till T/R 61-02 formulerade som kompetenskrav enligt stegen "känna till","förstå" samt "tillämpa" har nyligen tillställts PTS som förhandsinformation. Samma material finns upplagt på den gemensamma lagringsplatsen.

/ESR Provfrågegrupp
Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information