ESR Nyheterna

 • Koppla upp sig mot AMPRnet

  AMPRnet

  I SM7land har Johan Engdahl SM7I drivit på användandet av AMPRnet i några föreningar kring Malmö, för att underlätta för andra att ansluta sig har han skrivit ihop en instruktion som nu blivit tillgänglig.

   

  >> Läs mer här >>

 • Läsvärt SVARK-nytt 2 2016

  Från Jönköpingstrakten fick vi ett tips om senaste SVARK-nytt, mycket läsvärd.

  Ladda ner pdf här: http://www.sk7ax.se/svarknytt/svarknytt-2016-2.pdf

   

  Tack för tipset!

   

   

 • Modifiering av gamla militära apparater

  För den som har kommit över gamla militära radioapparater och vill ha tips om hur man kan modifiera dom, t.ex för att sända på 2 metersbandet, finns det ett verk i tre delar som är en riktig guldgruva. Boken "Surplus Radio Conversion Manual" är på runt 300 sidor i tre delar och innehåller massor av kul tips för den som t.ex är lycklig innehavare av t.ex en SCR-522 som består av sändaren BC-625 och mottagaren BC-624, båda rördrivna. Boken är publicerad 1948 och i den första delen, den röda, finns det ingående beskrivning av hur man kan bygga om dessa för användning på 2-metersbandet. Alla apparater visas med schema, lista på alla rör osv. Den andra delen, den gröna, innehåller ett antal andra mer eller mindre kända apparater, bla, ARC-5 sändare och mottagare för VHF. Den är kristallstyrd och funktionen beskrivs ingående för att ge läsaren möjlighet att göra de modifieringar som kan behövas. En annan spännande modifiering som föreslås är att bygga en "High-Fidelity tuner" av flygradiomottagaren BC-946B. Tredje delen innehåller ytterligare information om modifiering av ett antal intressanta apparater, bla hur man kan bygga om sändaren BC-458 till en SSB-sändare.

  För dig som vill läsa mer så finns de tre delarna här:

  http://www.w7ekb.com/glowbugs/Military/SurpConv.html

   

  // Tack för tipset, Red//

 • Ny Raspberry Pi och AMPRnet

  För den som surfar bland alla spännade elektroniksiter har det väl knappast varit möjligt att undgå att det släppts en ny version av enkortsdatorn Raspberry Pi. Bland nyheterna är väl dessa tre de största:

  1.2GHz 64-bit fyrkärning ARM Cortex-A53 CPU (~10x kapacitet jämfört Raspberry Pi 1)
  Integrerad 802.11n WiFi och Bluetooth 4.1
  Kompatibel med Raspberry Pi 1 and 2

  Men vad skall man då ha en sådan till, ett exempel kan vara om man har behov och intresse av fjärrstyrning så kan man använda en Raspberry PI som router. Johan SM7I har i sin Runbook för "Broadband Hamnet" BBHN beskrivit hur man gör. Runbook kan laddas ner från vår FAQ sida på denna länk: BBHN-FAQ här hittar du även annat matnyttigt för att komma igång med AMPRnet och BBHN.

  Nätet som är under uppbyggnad kan beskådas på denna sida http://217.115.55.157/hsmm-pi/index.php det kommer även att presenteras på SSA Årsmöte i Täby om några veckor.

   

   

 • Nytt från AMSAT-SM

   

  Våra kompisar i AMSAT-SM ligger inte på latsidan. På hemsidan finns bland mycket annat intressant denna artikel med en snabbguide hur man kommer igång med populära RTL-SDR.

  Citat från AMSAT-SM

  "De senaste åren har scanner-mottagning med billiga DVB-T USB-enheter blivit mycket populärt. För oss som vill lyssna på amatörradiosatelliter erbjuder det ett mycket billigt alternativ till traditionella radiostationer.

  Denna guide ger en snabb överblick hur man kommer igång med SDR-mottagning."

  >>Läs mer på AMSAT-SM>> 

 • Om 5 MHz användning i Sverige

  Som tidigare meddelats beslutades det på den nyligen avhållna Världsradiokonferensen, WRC, att bandet 5,3515 - 5,3665 MHz allokeras för amatörradio i ITU:s internationella frekvensplan, eller mer formellt i artikel 5 i ITU:s Radioreglemente.


  Det beslutet skall dock ses som en rekommendation eftersom all frekvenstilldelning sker nationellt genom respektive telemyndighet, i Sverige PTS. Det som anges i artikel 5 gäller egentligen bara mellan stater, inte för gemene man, och är till för att minska risken att olika länders radioanvändning stör i andra länder.


  I Sverige har fyra kanaler med bandbredden 3 kHz sedan några år kunnat tilldelas för experiment men eftersom det inte är ett amatörband har heller inte de vanliga reglerna för amatörradio gällt. I praktiken kan därför vem som helst ansöka om tillstånd för experiment i 5 MHz-bandet.
  Alla frekvenser som är tillåtna för amatörradio i Sverige finns angivna i PTS Föreskrifter om undantag från tillståndplikt, PTSFS 2015:4. I samma föreskrift finns även andra frekvenser som får användas utan krav på enskilt tillstånd så länge kraven uppfylls, t.ex för jaktradio, ISM, PR-radio och PMR446, ID-chips för hundar, lavinsökare och mycket annat.


  De senaste föreskrifterna utkom nu i årsskiftet och nästa beräknas utkomma i årsskiftet 2017-18. Eftersom frekvenser för amatörradio anges i föreskrifterna så kommer alltså ingenting att kunna ändras innan dess.


  I bandet kring 5 MHz finns idag maritim- och flygtrafik och även militären, både den svenska och NATO, använder bandet. De fyra kanalerna som idag kan tilldelas är valda för att inte störa befintlig trafik. Hur det nya bandet, som ligger i mitten, mellan dagens kanaler, passar in tillsammans med annan trafik är ännu inte utrett.


  Om det nya frekvensbandet i 5 MHz kommer att tillämpas i Sverige är för stunden inte bestämt. Antingen kan den nuvarande modellen med tillfälliga experimenttillstånd för fyra kanaler om 3 kHz och en högsta utstrålad effekt om 100 W tillämpas även fortsättningsvis eller så kan det nya bandet tillämpas med 15 kHz brett band och högsta utstrålad effekt om 15 W, givet att det inte stör den befintliga trafiken.


  Så ännu är inget bestämt och det nya bandet får alltså inte användas i Sverige innan föreskrifterna ändrats.


  /Christer Jonson, PTS

 • Omvärldsbevakning

  Världsradiokonferensen WRC-15 är avslutad och den som följt med direktrapporteringen på föreningens webbplats ESR.SE har också sett att det var en gigantisk tillställning med många delegater och många agendapunkter att diskutera och enas om.

  Christer Jonson som ingått i delegationen från Post- och telestyrelsen sammanfattar här de viktigaste besluten som rör olika ITU-radiotjänster inklusive amatörradio.

   

  >> Läs mer >>

   

  /Redaktionen

 • Open source SDR projekt

  Github är en guldgruva för alla experimenterande radioamatörer som är intresserade av mjukvaruprojekt. Det finns massor av radiorelaterade projekt att botanisera i. Bland annat finns ett projekt kallat Hermes-lite som är en lovande SDR tranceiver att experimentera med. 

  Förutom filarkivet finns här en förvånansvärt komplett dokumentation samt länkar till diskussions forum, komponentleverantörer och ett antal byggprojekt i olika stadier. 

  Du hittar projektet här : https://github.com/softerhardware/Hermes-Lite

  Och länken till startsidan : https://github.com/

   

   

   

   

 • Projekt "HF-brus i Sverige"

  Amatörbanden på kortvåg har sakta under lång tid blivit allt mer nedsmutsade av störningar från elektriska apparater. Dessa är inte bara lokala utan också utbreder sig via rymdvåg över halva världen. Antalet störkällor är nu så många att den samanlagrade effekten gör det svårt att skilja ut det naturliga atmosfäriska bakgrundsbruset ur det totala bruset som numera antas domineras av elektriska källor.


  I Storbritannien pågår flera mycket intressant arbeten inom RSGB i Propagation Studies Committee (PSC). RSGB gör bl.a. mätningar på brus i HF-bandet över lång tid.
  ESR tycker det är mycket intressant och avser starta ett projekt som ansluter till arbetet i RSGB med tillägget att utveckla mätmetoder för att kunna analysera det störningsbidrag som rymdvågen ger.


  ESR styrelse har därför beslutat att starta ett projekt. Projektet ska bestå av ESR medlemmar som är villiga att bidra med sin kompetens inom en eller flera specialkompetenser som detta teknikbreda projekt kräver.


  Syftet är att öka våra kunskaper om störningar, brus och vågutbredning. Projektet skall kontinuerligt publicera arbetet så att alla medlemmar och andra intresserade kan följa utvecklingen. Vi kan se en stor utvecklingspotential i projektet som utöver rena brusmätningar och vågutbredningsförsök, kan omfatta simulering och utveckling av bredbandiga mottagarantenner till att bygga accessystem för flera användare, programmering och databehandling av insamlade mätvärden mm. Möjligheterna är stora och jämförande analyser med RSGB kan bli mycket intressanta.


  På sikt skulle vi kunna bjuda in andra med intresse i mätdata, som exv. för examensarbete och liknande.
  För att ett sådant projekt skall bli meningsfullt krävs i första hand en fullständigt störningsfri mottagningsplats med möjlighet att montera antenner med känd antennvinst. Det krävs också en automatiserad mätdatainsamling baserad på SDR-mottagare och dator.


  Sedan en tid tillbaka har styrelsen undersökt möjligheterna att finna lämpliga stationsplatser som kan tänkas uppfylla dessa kriterier. Tillmötesgående medlemmar har säkerställt dels en störningsfri plats i Skåne, samt en plats i Mälardalen med tillgång till en unik antennpark för rymdvåg.


  Två SDR-mottagare har anskaffats och under hösten kommer inledande arbete med att testa etableringen av mottagare, antenner och länkutrustning vid de båda stationsplatserna att påbörjas.


  Styrelsen efterlyser nu medlemmar som är intresserade att ideellt bidra till projektet. Arbete genomförs i första hand virtuellt. Sakkunskap inom områdena mätteknik, SDR-teknik, datahantering, dataanalys, teknikpublicering, projektledning efterlyses. Vad kan Du bidra med?


  Kom med fler ideér och förslag till inriktning av projektet som kan gagna Föreningen.

  Hör av dig via mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  /ESR Styrelse

   

  """""""""""""""""""""""""""""""""""""""</p>"</p>"

 • PTS förbereder nya delegationsbeslut

   

  Post- och telestyrelsen (PTS) har påbörjat arbetet med att utvärdera delegationsbesluten avseende amatörradio från 2011 för att förbereda eventuellt kommande delegationsbeslut. Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR) är en av de organisationer som erhållit delegation att förrätta prov för amatörradiocertifikat och utfärda bevis om att uppställda kompetenskrav för användning av amatörradiosändare är uppfyllda. Delegationen var på fem år och löper ut hösten 2016. PTS önskar därför veta huruvida ESR har intresse av en fortsatt delegation av certifiering av radioamatörer och i så fall i vilken omfattning.

 • PTS föreslår max 200 W

  Nu är förslaget till nya föreskrifter för amatörradio klart. PTS föreslår att effekten för användning av tillståndsfri amatörradio uppgår till högst 200 W p.e.p.

  PTS har konstaterat att andra länder tillämpar tillståndsgivning för amatörradio och att effekterna i många fall är lägre men att det även finns länder som tillåter högre effekt, t ex Finland med 1500 W i vissa frekvensband.

  PTS föreslår därför att tillståndsplikt införs för högre effekter än 200W p.e.p. Därigenom får PTS bättre översikt av amatörradiosändare med högre effekter samt att det vid störningsfall kan vara enklare att lokalisera sändaren.

  Med tillståndsplikt följer en årlig tillståndsavgift men som ännu inte är fastställd. PTS uppskattar att 1500 personer är intresserade av att använda högre effekt än 200 W och med t ex den avgift som f n gäller för experimentsändare skulle det årliga avgiftsbeloppet för radioamatörkollektivet uppgå till 411000 kronor.

  Förslaget har just varit på granskning hos Regelrådet för överensstämmelse med EU-rätten m m och kommer efter ev justeringar att skickas ut inom kort. Läs här http://www.regelradet.se/wp-content/files_mf/1518686914RR_2018_17.pdf.

  Personligen tror jag att PTS förslag är god kompromiss. Vi får nog vara glada för att tillståndsplikt införs på detta "mjuka sätt" och att PTS inte helt slopade möjligheten till högre effekt som man först var inne på. Det skulle ha blivit dödsstöten för många av nischerna i hobbyn där högre effekter faktiskt är nödvändiga.

  Skiljelinjen gentemot PMR och Privatradio m fl användargrupper där tekniska och regulativa krav ställs på att radioutrustningen skall uppfylla vissa krav och vara CE-märkt men där användandet i sig inte är tillståndspliktigt blir också tydligare.

  Remissen och konsekvensutredningen kommer att läggas ut på ESR.SE så fort PTS gjort sina ev slutjusteringar. Medlemmar i ESR uppmanas redan nu att inkomma med synpunkter inför ESRs ev remissyttrande till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  Bengt SM7EQL

  Ordf i ESR

 • PTS förlänger beslut om överlämnande av uppgifter

  Den 2 november 2016 publicerade PTS sitt förslag till nytt beslut avseende överlämnande av uppgifter som rör amatörradio. I samband med publiceringen gavs intressenter i en remiss möjlighet att yttra sig över förslaget. Sista dagen att besvara remissen var den 10 november 2016. PTS fick sammanlagt in sex yttranden under remisstiden. Bland annat med anledning av de remissvar som inkommit bedömer PTS att myndigheten behöver ytterligare tid för översynen av amatörradiofrågorna för att utreda vissa förvaltningsrättsliga frågeställningar. Fram till dess får SSA fortsätta att hantera uppgifterna som anges i det tidigare beslutet.

  Ladda ner beslutet för SSA här:

  http://www.pts.se/upload/Beslut/Radio/2016/Forlangningsbeslut_SSA_2016-12-13.pdf

  Ladda ner beslutet för FRO här:

  http://www.pts.se/upload/Beslut/Radio/2016/Forlangningsbeslut_FRO_2016-12-13.pdf

  Inkomna synpunkter till PTS (längst ner på sidan):

  https://www.pts.se/sv/Dokument/Remisser/2016/Remiss-av-nytt-amatorradiodelegationsbeslut/

  (ESR har meddelat PTS att Föreningen inte avser att söka om förlängning av
  delegationen som upphör att gälla den 31 dec 2016.)

  /Redaktionen

 • PTS Informationsblad om Amatörradiocertifikat

  "Ett svenskt amatörradiocertifikat (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate (HAREC)) är ett kunskapsbevis, som är godkänt av Post- och telestyrelsen och utvisar att godkänt kunskapsprov avlagts. Det ger i Sverige rätt att använda amatörradiosändare i enlighet med villkoren i gällande regelverk. Vid tidpunkten för utfärdandet av detta amatörradiocertifikat (HAREC) och/eller informationsblad gällde Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2015:4) om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare. Amatörradiocertifikatet (HAREC) ger, enligt Postoch telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2015:4) om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare, 1 rätt att använda amatörradiosändare i Sverige utan enskilt tillstånd enligt de villkor som anges i föreskriften."

  Så inleds det nya informationsbladet om amatörradiocertifikat från PTS som kommer att distribueras till alla nycertifierade radioamatörer tillsammans med certifikatet. Observera att detta är ett levande dokument och senaste versionen kommer att finnas på PTS hemsida.

  >>Läs Mer>>

 • Raspberry Pi för WSPR

  Om du tillhör de som redan har en Raspberry Pi, eller de som kan tänka dig att spendera c:a 400 kronor på en, så kan du börja labba med WSPR, Weak Signal Propagation Reporter.


  WSPR är en extremt långsam trafikmode som använder en mycket låg effekt men ändå når mycket långt och oftast används för fyrar för att utforska vågutbredning.


  Sändaren, som är en datautgång på din Pi och som filtreras i ett lågpassfilter, sänder ett meddelande bestående av din stationssignal, din locator och sändareffekten angiven i dBm. Programmet kan vid mottagning avkoda signaler långt ner i bruset med ett S/N-förhållande så lågt som -28 dB med 2,5 kHz bandbredd i mottagaren. Om du har tillgång till internet kan rapporterna skickas till en central server, WSPRnet, där rapporterna sammanställs.


  Det du behöver är en Raspberry Pi, ett lågpassfiler för att ta bort de högfrekventa delarna i fyrkantvågorna som datautgången i Pi genererar, programmet samt en lämplig antenn, oftast en halvvågsdipol eller en enkel ändmatad tråd.


  Här kan du läsa mer om hur du ska göra och det finns även länkar till programmen som behövs samt schema på filtret. http://va3paw.com/2013/05/31/wspr-beacon-on-raspberry-pi/

 • Remiss av nytt amatörradiodelegationsbeslut

  I slutet av 2011 beslutade PTS att delegera ansvaret för amatörradiofrågor till Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA), Frivilliga Radioorganisationen (FRO) och Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR).

  Ansvaret innefattar att anordna prov för amatörradiocertifikat, att utfärda kunskapsbevis (amatörradiocertifikat) efter godkänt prov och att tilldela anropssignaler för radioamatörer. Delegationsbeslutet sträcker sig fram till den 31 december 2016.

 • Rothhammels antennhandbook

  Karl Rothammel är ju ett känt namn inom amatörradion sedan länge och många, speciellt de som är duktiga i det tyska språket, har säkert bläddrat i någon av utgåvorna av hans antennhandbok och hämtat inspiration för nya byggen. Den senaste utgåvan kostar dryga 600 kronor men det finns chans att läsa en tidigare utgåva utan kostnad alls. Det är nämligen så att den sjunde utgåvan från 1969 finns tillgänglig på nätet för den som vill läsa om olika antenners egenskaper och samtidigt öva sin tyska.

  På samma sida finns även ARRL:s klassiska handböcker från 1936 och 1959 så även för den som är storkonsument av amatörlitteratur bör det finnas läsning för många timmar.

  Du hittar det här: http://pi4oss.ham-radio.ch/downloadpage.htm

 • Så här kan man också lära sig...

  För den som ska öva inför sitt certifikat finns det många vägar, inklusive att studera på det oändliga internätet.


  På Webbplatsen Hackaday.com, som vanligen publicerar många intressanta teknikartiklar finns också en artikel om hur man kan plugga för att erövra det ena eller båda de amerikanska amatörcertifikaten, "Technical" och "General". I artikeln finns länkar till mycket information och dessutom en MYCKET lång video som förklarar det mesta du nånsin behöver veta för att klara ett amerikanskt certifikat som det är frågan om här. Mycket är dock gemensamt med andra länders certifikatkrav, liksom det svenska, så har du någon ledig dag som du vill studera mera så ge det ett försök! Det är lika amerikanskt hurtigt som vanligt men rätt bra ändå.


  Artikeln hittar du här: http://hackaday.com/2016/01/05/get-your-amateur-radio-license-already/


  Hackaday har tagit tillbaka termen "Hack" i betydelsen att göra tekniska experiment och gärna ändra den ursprungliga funktionen hos saker så att de kan användas på något annat sätt istället. Eftersom amatörradio var en teknisk hobby tycker de att den platsade på Hackaday. Döm själv!

  Vill du hoppa direkt till filmen så finns den här: https://www.youtube.com/watch?v=CPyidvTGJ9Y

 • SA6VEE Bygger antennanalysator

  Det finns ett gammalt fint uttryck "Att mäta är att veta". För oss experimenterande radioamatörer finns det väldigt mycket som behöver mätas och verifieras, inte minst vad gäller antenner. En bra antennanalysator gör arbetet väldigt mycket enklare, nackdelen är att de komersiella varianterna är ganska dyra. Därför tycker vi det är väldigt roligt och inspirerande med byggprojekt som detta där författaren har hittat ett projekt, gjort sina modifieringar samt gör det tillgängligt för oss andra amatörer både via sin hemsida och genom att göra komponenter tillgängliga (PCB) så att vi kan bygga en egen analysator med billiga komponenter. Just detta projekt är speciellt intressant eftersom det både är enkelt att bygga (Hålmonterat) och att den Arduinokod som används är väldokumenterad och inbjuder till modifieringar och experiment.

  Läs mer här: http://www.esr.se/index.php/maetteknik/1245-antennanalysator-modell-k6bez-byggd-med-enkortsdatorn-arduino-nano-och-dds

   

   

 • Samråd om PTS förslag om nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

  PTS önskar härmed samråda om förslag till nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare.

  De föreslagna föreskrifterna innebär att 17 nya undantag från tillståndsplikt för användning av radiosändare införs.

  Om ni önskar yttraer ska skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast fredag 30 mars 2018. Märk svaret med PTS diarienummer 18-823 och skicka svaren till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

  ESR avser att avge remissyttrande och medlemmarna uppmanas härmed att läsa igenom remissen och inkomma med synpunkter. Skicka dina synpunkter till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Baserat på inkomna synpunkter kommer sedan ett utkast remissyttrande att tas fram som presenteras här på ESR.SE för ytterligare kommentarer innan det skickas in till PTS. Ändringarna i undantagsbestämmelserna denna gång är ganska stora så det är viktigt att sätta sig in i frågeställningarna ordentligt.

  Här finns allt underlag;
  http://www.pts.se/sv/dokument/remisser/radio/2018/samrad-om-pts-forslag-om-n
  ya-foreskrifter-om-undantag-fran-tillstandsplikt-for-anvandning-av-vissa-rad
  iosandare/

  /ESR Styrelse

 • Single Sideband i hackervärlden

   

  Det beror ju naturligtvis lite på vad man lägger i begreppet hacker, jag föredrar att se det från den ljusa sidan. Och då är de flesta experimenterande radioamatörer just hackers som vill förstå tekniken och förbättra den.

  En av de sidorna eller "flöden" som jag följer med intresse är Hackaday.com och även om det var ett tag sedan just denna artikel publicerades första gången så kommer jag tillbaks till den då och då. Artiklen i sig är bra men anledningen att jag kommer tillbaks till den är kommentarerna. Artikeln innehåller massor av bra information och speciellt länkar till ytterligare information... det är som att börja dra i en lös tråd i den där stickade tröjan man fick i julklapp......

  >>Läs mer på Hackaday.com>>

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information