Set19 Tech notes

Efter att ha kört några Canadian SET No. 19 MKIII mot varandra under en längre tid kan man konstatera att det finns allvarliga brister i konstruktionen. Samma problem bör finnas på alla de SET 19 som har sitt ursprung i Canada medan den engelska versionen av MKIII har förbättrats på ett antal olika punkter och där man bl a har tagit hänsyn till de problem här omnämnes.

 

Läs mer...

Speech-processors, clippers, kompressorer, equalizers och allehanda ljudförstörare har i alla tider intresserat radioamatörerna. Otaliga konstruktioner har publicerats under årens lopp, många har provats med varierande resultat. Några har varit ganska användbara och några har inte fungerat alls.Läs mer...

När SET 19 togs fram i slutet av 1930-talet var banden lugnare än idag. Stationen var primärt avsedd för användning i stridsvagnar och jeepar. Räckvidden med korta stavantenner uppges i manualen till 18 km på telefoni och det dubbla på telegrafi.Läs mer...

Att spänningssätta radioutrustning från WWII-perioden och som kanske inte varit i bruk de senare 60 åren kräver en viss förståelse för riskerna och lite extra försiktighet. Lämplig skyddsutrustning är heltäckande klädsel, glasögon med sidoskydd och hörselskydd rekommenderas.Läs mer...

TEST REPORT
This document summarises a pre-test carried out on the Yaesu FT1000 MP MKV Field. The purpose
with this pre-test was to investigate the CW keying sidebands from the transmitter. This is due to reports that unwanted key-clicks should be present during transmitting in CW mode. A study and analyse if sidebands are sufficiently suppressed will prove if this could be the cause of the reported problem. If the reported key-clicks is caused by the sideband keying, the test should also prove
or verify if a change to the rise and fall time of the keying pulses had any influence on the first result.

Läs mer...

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information