Om ESR

index

 

The Society of Experimenting Swedish Radio Amateurs - ESR

ESR is a Society for spreading Knowledge of Radio Communications Technology devoted to Amateur Radio.

Homepage address: http://www.esr.se   (Swedish main page)

For translation of our material please try Google Chrome and right click the text and then click translate.


 

Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR)

Vill du utveckla din kompetens och utöka dina kunskaper inom radioteknik? Alla som är nyfikna på radioteknik har något att hämta och lära i ESR. Vi är en rikstäckande organisation som samlar, inspirerar och utvecklar aktiva radioamatörer. ESR är den självklara samlingspunkten för dig som är kreativ.

Tillsammans når vi längre!

Vilka är vi?

Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR) är en ideell, oavhängig, religiöst och politiskt obunden sammanslutning inriktad på radioteknik och radiokommunikation. Föreningen bildades den 23 augusti 2003.

Du som är nyfiken på radioteknik och intresserad av amatörradio är välkommen som medlem i föreningen! Ett tvärsnitt av ESR:s medlemskår visar att många av våra medlemmar jobbar med radio och elektronik i sitt dagliga arbete. Merparten av ESR:s medlemmar är även medlemmar i den nationella organisationen Föreningen Sveriges Sändaramatörer (SSA).

ESR:s viktigaste redskap för kommunikation och kunskapsutbyte är webbplatsen www.esr.se, medlemsbladet "ESR Resonans" samt Teknikseminarier i samband med årsmötet. Utställningar och tävlingar i konstruktion eller egenbygge är andra exempel på aktiviteter som genomförts.

ESR medverkar i frågor angående amatörradions framtid och avger remissyttranden till

    Näringsdepartementet
    Post- och telestyrelsen
    Elsäkerhetsverket
    Strålsäkerhetsmyndigheten

Projekt där ESR deltar eller har deltagit

    PTS samverkansgrupp för amatörradioprov
    Framtagning av underlag och typfrågor till PTS
    IARU EMC Working Group
    IARU The Forsigth Project
    Arbetsgruppen för EMC och EMF frågor (ESR SSA och FRO)

Vad vill vi?

Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörers (ESR) målsättning är

    att med stöd av internationellt och nationellt regelverk arbeta för ett ökat tekniskt kunnande bland  amatörradiointresserade
    att sprida information om radioteknik i teori och praktik
    att medverka till god trafikkultur på amatörradiobanden

Ett medlemskap i ESR ger många möjligheter till att utveckla radiointresset och studera de många möjligheter tekniken erbjuder. Genom att utveckla, konstruera och bygga sin egen utrustning och genom att utföra olika tekniska experiment, kan man genom självstudier utveckla sin kunskap om radioteknik och vågutbredning till en högre nivå.

Vad gör vi?

Redan vårt namn Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR), säger en hel del om oss.

Myndigheten Post- och telestyrelsen definierar amatörradiotrafik som “icke yrkesmässig radiotrafik för övning, kommunikation och tekniska undersökningar, bedriven i personligt radiotekniskt intresse och utan vinningssyfte” och det är precis vad vi inom ESR arbetar med.

ESR ökar det tekniska kunnandet hos amatörradiointresserade genom att sprida information om radioteknik i teori och praktik och om god trafikkultur på amatörradiobanden. Arbetet sker genom att medlemmarna delar med sig av sina erfarenheter, inspirerar varandra och vidareutvecklar gemensamma intressen.

ESR är en ideell förening. Verksamheten bedrivs av medlemmarna, enskilt eller i samarbete och föreningen är helt beroende av medlemmarnas personliga insatser. Styrelsens uppgift är att arbeta som verkställande och förvaltande organ mellan årsmötena.

ESR:s medlemmar har en unik kompetens inom ett stort antal teknikområden. Medlemmarna kan lätt utbyta information - en kommunikation som bygger nätverk och ger personlig utveckling. Många har en kvalificerad bakgrund och arbetar med elektronikutveckling i sitt dagliga arbete och är verksamma som radio- och elektronikingenjörer, universitetslärare, tekniska konsulter eller med liknande arbeten inom privata företag, offentlig sektor eller olika försvarsgrenar.

Inom ESR har vi  fokus på experiment och vi utvecklar våra kunskaper i radioteknik och färdigheter i radiotrafik genom att tillämpa våra kunskaper och samverka med andra. Så utvecklar vi vårt kunnande och växer som människor.

Läs mer om vår Målbild och inriktning.

Välkommen som medlem!

/Styrelsen

 </p> <p>Senast uppdaterad 12 september 2020</p>"

Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR) är en oavhängig, religiöst och politiskt obunden sammanslutning, som arbetar på ideell grund med inriktning på radioteknik och radiokommunikation.

Föreningens målsättning är att verka för ökat tekniskt kunnande bland amatörradiointresserade, 
genom att sprida information om radioteknik i teori och praktik samt om sådant som kan medverka till 
god trafikkultur på amatörradiobanden.

Föreningen bedriver ESR-aktiviteter såsom information på Internet, seminarier, symposier, utställningar, tävlingar m m. Föreningen har virtuell karaktär med hemsida på Internet som sitt främsta medium för information och kommunikation. 

 

 

 

Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR) startades som en intressegruppering våren 2001. Verksamheten har sedan dess varit att utveckla och driva Tekniksidorna på Internet (www.tekniksidorna.com) samt att anordna olika typer av teknikaktiviteter. Exempel på sådana aktiviteter är byggtävlingen på Bolmen 2002, antennutställningen på Bolmen 2003 samt ESR Teknikseminarier på Radioträff Syd, RS-03.

Intresset för ESR med dess webb-plats Tekniksidorna på Internet har ständigt ökat. För att möjliggöra en vidareutveckling beslöts den 11 mars 2003 att ESR skulle ombildas från intressegruppering till ideell förening. Den 18 juni tillsattes inom Redaktionen för Tekniksidorna på Internet en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag till preliminära stadgar, förslag till en interimstyrelse samt att inbjuda alla amatörradiointresserade till ett konstituerande möte.

Den 23 augusti 2003 bildades Föreningen.

Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR) startades som en intressegrupp våren 2001. Verksamheten har sedan dess varit att utveckla och driva Tekniksidorna på Internet samt att anordna olika typer av teknikaktiviteter. Byggtävlingen på Bolmen 2002, antennutställningen på Bolmen 2003 samt ESR Teknikseminarier på Radioträff Syd, RS-03 är några sådana exempel.

Antennväxel med riktkopplare, antennreläer, pre-amp för samtliga mikrovågsband upp till 24 GHz
abpresentation

Detta är en del av Morgan SM6ESG hembyggda radiostation för mikrovåg. Utrustningen består i övrigt av ett stort antal moduler och massor med kablar och kontakter. 
 

-Det är ett bra sätt att bygga. Lätt att optimera steg för steg, eller kanske byta ut en gammal modul mot en ny och bättre säger Morgan.

"Föreningens målsättning är att verka för ökat tekniskt kunnande bland amatörradiointresserade, 
genom att sprida information om radioteknik i teori och praktik samt om sådant som kan medverka till 
god trafikkultur på amatörradiobanden"

För att möjliggöra en vidareutveckling av verksamheten beslöts den 11 mars 2003 att ESR skulle ombildas från intressegrupp till ideell förening. Den 18 juni tillsattes inom Redaktionen för Tekniksidorna på Internet en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag till preliminära stadgar, förslag till en interimstyrelse samt att inbjuda alla amatörradiointresserade till ett konstituerande möte. Den 23 augusti 2003 bildades Föreningen.

Strukturen i Föreningen
Första etappen efter Föreningens bildande var att bygga upp föreningsstrukturen, bl a med en tydlig Policy för hur information till medlemmarna från styrelsens sammanträden skall hanteras. Alla protokoll är tillgängliga för alla medlemmar. Vi har också skapat ett system med on-line formulär avsedda för Dig som vill lämna meddelande, ställa frågor, lämna motion till Årsmötet eller anmäla ny adress.

Det pågår för närvarande mycket arbete i bakgrunden som kanske inte märks och syns utåt. Bl a har vi skapat speciella sidor för Styrelsen där alla föreningsdokument finns lagrade. Detta blir den moderna versionen av "Styrelsepärmen" för styrelsemedlemmar och funktionärer. En stor del av det löpande styrelsearbetet sker också interaktivt via redigerbara sidor där styrelsemedlemmarna löpande arbetar med olika projekt och frågeställningar. Tack vare detta arbetssätt så har föreningens revisorer möjlighet att löpande följa och granska styrelsens arbete - och detta i realtid. Nytillträdande Styrelsemedlemmar får också automatiskt tillgång till Styrelsens samlade dokumentation och historiska arkiv.

Klubblokalen
Nej, ESR har ingen klubblokal. ESR är en Förening med virtuell karaktär med www.esr.se som gemensam mötesplats. Medlemmarna träffas också i samband med andra evenemang och aktiviteter. Byggtävlingen på Bolmen 2002, antennutställningen på Bolmen 2003 samt ESR Teknikseminarier på Radioträff Syd, RS-03 är några sådana exempel. 

Vad kan Du göra för ESR?
ESR som Förening och vår hemsida blir vad Du som medlem gör den till. Styrelsens huvuduppgift är att på bästa sätt ta tillvara Ditt intresse och skapa möjligheterna och förutsättningarna. Dina ideér och bidrag är därför av avgörande betydelse för hur och i vilken riktning ESR kommer att utvecklas framöver. Utan bidrag ingen utveckling. Därför finns det också en redaktionsgrupp som kan hjälpa till med att redigera och publicera Dina alster, Du behöver inte vara rädd för att skriva fel eller dåligt. Vi har inom föreningen resurser att hjälpa till med sådana saker. Naturligtvis behöver bidragen inte nödvändigtvis vara skrivna texter, det finns även behov av länkar till intressanta projekt, bilder och allmänna tips. Alla bidrag är lika välkommna.


 

STADGAR

för Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer
antagna vid Föreningens årsmöte den 20 mars 2004 i Hörby.
reviderade vid Föreningens årsmöte den 28 mars 2009 i Ängelholm
reviderade vid Föreningens årsmöte den 27 mars 2010 i Ängelholm

 

§ 1 Ändamål

Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer ESR , i det följande kallat Föreningen, är en oavhängig, religiöst och politiskt obunden sammanslutning, som arbetar på ideell grund med inriktning på radioteknik och radiokommunikation.

§ 2 Verksamhet

....
..
.

Ladda ner ESR stadgar (pdf-dokument)

 

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information