Amatörradiosverige har den senaste tiden blivit uppmärksammat på att det inte enbart är PTS' regelverk vi måste rätta oss efter utan även andra myndigheter har regelverk som täcker in amatörradions aktiviteter. Detta är i och för sig inget nytt, men eftersom myndigheterna har ett uttalat tillsynsansvar så har vi nu regler från både Post- och telestyrelsen (PTS) och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att förhålla oss till.


PTS ska se till att vi använder radio på ett korrekt sätt och inte orsakar problem för andra radioanvändare och SSM har ett skyddsansvar att se till att strålkällor inte orsakar nivåer som överskrider de internationellt överenskomna gränsvärdena för elektromagnetiska fält.


I sin myndighetsutövning har SSM undersökt vilka elektromagnetiska fältstyrkor amatörradio skulle kunna orsaka. Undersökningen har redovisats tidigare och intresseorganisationerna SSA, FRO och ESR har kommenterat denna rapport på sina respektive hemsidor.

I och med den debatt som uppkommit efter den första publiceringen av SSM:s rapport har en intensiv mailväxling mellan föreningarna förekommit och vi har alla kommit överens om att bilda en gemensam arbetsgrupp för dessa frågor.


Då det är ett område som hittills inte ägnats stor uppmärksamhet av alla radioamatörer, så känner alla föreningar att det är bra om vi tillsammans jobbar med frågan för att tillsammans kunna föra dialogen med myndigheterna.


SSM har fortsatt sitt myndighetsutövande genom att arbeta med en utredning om vilka antenner, effekter och bostadssituationer som radioamatörer har, för att ta reda på hur omfattande amatörradioanvändningen är i Sverige.


Intresseorganisationerna SSA, FRO och ESR har blivit inbjudna att lyssna på en presentation av denna utredning. Detta första möte ägde rum 2016-01-26 och refereras nedan:

Mötesdeltagare av totalt 16st


SSA, Petter Gärdin SM3PXO
SSA, Jonas Hultin SM5PHU
FRO, Jan Edenqvist SM5ELC
ESR, Michael Josefsson SM5JAB
SSM, Jimmy Estenberg med flera
ÅF, Karl-Arne Markström med flera
PTS, Lars Eklund med flera
Elsäk Henrik Olsson

Resumé från mötet hos SSM den 26/1 2016


Under mötet presenterades utredningen som visade på den geografiska spridningen av radioamatörer i Sverige och deras aktivitet. Det befintliga underlaget för denna utredning är ganska begränsat då det inte finns statistik som visar vad radioamatörer har för utrustning och framförallt inte hur aktiva de är. Därför har utredaren försökt skatta faktisk aktivitet genom att bland annat titta på tävlingsresultat, aktivitetsrapporter samt SSA:s tidigare genomförda störningsenkät.


En del av utredningen visade att det speciellt i storstadsregionerna återfinns många licensierade radioamatörer medan den påvisade aktiviteten i dessa områden är tämligen låg. Överhuvudtaget uppskattades att det finns något hundratal radioamatörer i Sverige med kombinationen hög aktivitet och ogynnsam typ av antennsystem/antennplacering, vilket ger ökad sannolikhet att orsaka fältstyrkor över gränsvärdena.


Efter presentationen vidtog en mindre diskussion om utredningen, där några förtydliganden gjordes och vi svarade på frågor från övriga mötesdeltagare. Det konstaterades bland annat att regelverket inte nödvändigtvis står i motsatsförhållande till amatörradioutövandet, då kunskap om EMF, EMC och antenner ofta går hand i hand.


Vi informerade de närvarande myndigheterna om vår gemensamma arbetsgrupp med ambitionen att föra ut information och utbildning i ämnet och de ser oss som en viktig aktör för att hålla sändaramatörernas kunskap på en tillräckligt hög teknisk nivå.


Vårt gemensamma intryck av mötet är att det resulterade i samsyn kring situationen. SSM kommer att kalla oss till vidare samarbete i frågan.
SSM meddelar att den redovisade utredningen kommer publiceras i sin helhet senare i veckan. Vi kommer då att publicera denna på våra respektive hemsidor.

Arbetsgruppen för EMF-frågor (SSA, FRO, ESR)

<Reds anm> Om du har kommentarer kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information