Frekvensspektrum är inte oändligt och den användbara delen när det gäller kommunikation via radiovågor ska räcka till många saker. Användningen av radiokommunikation har ökat dramatiskt under de senaste tio-femton åren mycket tack vare mobiltelefonernas utveckling från en enkel radiotelefon till dagens SDR-baserade kommunikationsplattformar med oändliga möjligheter. Även användning av trådlösa nätverk för datorer och annan utrustning har ökat kraftigt och många av de frekvensband som brukar kallas ISM-band (Industrial, Scientific and Medical) är idag mycket väl utnyttjade. Välkända ISM-band är t.ex 433,92 MHZ och 2,4 GHz. I dessa båda band delar oändligt många olika apparater på frekvenserna och för det mesta fungerar det rätt bra.


Att samma frekvens kan användas i många länder gynnar konsumenterna eftersom samma produkt kan säljas i många länder vilket minskar tillverkningskostnaden. Utbudet av apparater blir också större då vi i Sverige kan använda likadana apparater som säljs i andra länder och tillverkarna slipper bygga specifika modeller för Sverige.


För att lyckas med det här så krävs det att beslut tas på hög nivå och dessa tas just på WRC, Världsradiokonferensen, som hålls var tredje-fjärde år, vanligen i Geneve. På konferensen samlas delegater från hela världen för att besluta i de frågor som sedan styr frekvensanvändningen i hela världen.

 

På konferensen 2012 fastställdes agendan för årets konferens och varje fråga fick en egen agendapunkt med en väl definierad frågeställning. Under tiden från 2012 och fram till konferensen i år ska sedan de olika frågeställningarna studeras i de olika medlemsländerna och i olika regionala organisationer och det sker genom ett antal möten till vilket de olika länderna sänder delegater.


Sverige deltar i förberedelsearbetet mellan konferenserna genom deltagande i bland annat arbetsgrupper inom ITU, CEPT och EU. Svensk representant i de internationella arbetsgrupperna är Post- och telestyrelsen, PTS.


På årets WRC finns ett antal olika frågor som ska behandlas under den månad som konferensen pågår. Det handlar om vitt skilda frågor, bland annat satellitkommunikation, flyg- och båt-kommunikation, fordonsradar i 77 GHz-bandet, amatörradio och frågan om skottsekundens(!) vara eller icke vara.
När det gäller amatörradio så handlar det om en eventuell tilldelning till amatörradio i bandet 5 MHz. Frågan har utretts sedan WRC 2012 och bl.a Sverige har gjort ett försök för att se om det är möjligt att amatörradio kan samexistera med fast och mobil radio som också finns i bandet utan att dessa blir störda. Hittills har inga störningar inrapporterats.


Många andra länder har redan tillåtit amatörradio i bandet, bland annat Storbritannien och Norge som båda sedan mycket länge tillåter amatörradio i delar av bandet.
I Sverige kan ett tillfälligt tillstånd utfärdas för experiment på fyra frekvensband vardera 3 kHz breda strax ovanför 5,3 MHz. Alla modulationsmetoder som kan rymmas inom 3 kHz är tillåtna. Idag har ett 40-tal personer sökt tillstånd för experiment i bandet och eftersom det inte är ett amatörband så finns inget krav på certifikat för att ansöka om tillstånd.


Diskussionerna på WRC går mycket trögt när det gäller 5 MHz-bandet. Under hela tiden sedan 2012 har Ryssland drivit linjen att inga ändringar ska göras. De har presenterat en omfattande studie där de menar sig ha visat att det inte går att dela bandet med amatörradio. Större delen av de övriga CEPT-länderna stöder, mer eller mindre aktivt, en tilldelning i någon form.


På ett möte i våras skickade Sverige in ett förslag till kompromisslösning till mötet och med kraftfull argumentation lyckades vi ena CEPT-gruppen. Ryssland hävdar fortfarande sin linje, stödda bl.a av Frankrike och nu finns det två förslag, det ena som inte tillstyrker en tilldelning och det andra som tillstyrker en tilldelning i någon form.


De förslagen har nu diskuterats under nästan en vecka och fortfarande är positionerna låsta. Flera länder stöder Ryssland och de vägrar kompromissa med argumenten att det kommer att störa deras fasta sändare och argument som att det kommer att kosta liv eftersom amatörernas sändningar kommer att störa radiotrafik vid räddningsinsatser har också förekommit.


Förhandlingarna i undergruppen kommer att fortsätta tills de är färdiga, både över helgen och på kvällar och i sämsta fall nätter, för det finns en tidspress eftersom de måste bli färdiga i tid och sammanställas och dokumenteras och skickas vidare till en högre nivå i hierarkin där det åter ska diskuteras i ännu större fora tillsammans med andra undergruppers resultat. Allt har sin deadline om det ska hinna bli klart i tid för de avgörande plenarmötena i slutet av månaden. Allt ska ju dessutom översättas till alla ITU-språken.


Till årets WRC har mer än 3800 delegater anmälts från de 193 medlemsländerna och sektormedlemmar dit t.ex industri och olika utbildningsorgan räknas. Den svenska delegationen består av runt 30 personer varav ungefär hälften är där hela tiden.
Möteslokalen är en mycket komplicerad konstruktion där ett antal lite mindre lokaler med bara(!) kanske 5-600 sittplatser kan kombineras genom att stora väggar sänks ner i golvet och på de sättet skapas större lokaler. Om alla möjligheterna utnyttjas maximalt kan man få plats för runt 2500 mötesdeltagare i en lokal!
Läs mer om utställningslokalen CICG här: http://www.cicg.ch/en/level-0/


Christer Jonson, PTS

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information