PTS har tagit fram en ny provfrågebank för certifiering av radioamatörer. Det finns nu även möjlighet att öva på provfrågorna via en e-tjänst på PTS webbplats.

I samband med att Lagen om elektronisk kommunikation förändrades vid halvårsskiftet 2011, fick Post- och telestyrelsen (PTS) åter utpekat ansvar bl.a. för certifiering av radioamatörer och också möjlighet att delegera delar av uppgifterna till "fysiska eller juridiska personer".

I december 2011 beslutade PTS att föreningarna Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR), Frivilliga Radioorganisationen (FRO) och Sveriges Sändareamatörer (SSA) har rätt att, efter godkänt prov har avlagts, tilldela amatörradiocertifikat.



I PTS undantagsföreskrifter finns angivet att kunskapskraven för det svenska amatörradiocertifikatet ska vara i enlighet med CEPT-rekommendationen T/R 61-02 (HAREC).

För att säkerställa att kravnivån blir lika, oavsett inom vilken organisation man utbildat sig och avlagt prov, har PTS reviderat provfrågorna. Samtliga organisationer ska nu använda frågor ur den nya provfrågebanken vid provförrättning. Innehållet i provfrågorna är precis som tidigare enligt riktlinjerna i HAREC, och motsvarar samma kravnivå som tidigare.

Antalet frågor i provet har ökats men samtidigt har det blivit flervalsfrågor så att varje fråga har fyra alternativ där man ska markera vilka alternativ som är rätt eller fel. Det går därför snabbare att göra provet och det ska inte vara något problem att hinna med att genomföra proven på samma tid som tidigare.

En helt rätt besvarad fråga ger fyra poäng. Provet i reglementen, lagar och trafikmetoder har 30 frågor och gränsen för godkänt är 105 poäng. Provet i ellära och radioteknik har 40 frågor där gränsen för godkänt är 140 poäng. Utöver detta är det tre frågor i elsäkerhet som måste vara helt rätt besvarade för att teknikprovet ska vara godkänt, oavsett antal uppnådda poäng på de övriga frågorna.

Provet delas på två delprov som vid behov kan avläggas vid olika tillfällen.

En annan nyhet är att provfrågorna är tillgängliga för egen övning och för den som vill mäta hur väl den egna kunskapen står sig i jämförelse med kraven för amatörradiocertifikatet idag. Dessa övningsprov, såväl som generella upplysningar om prov och krav finns under rubriken E-tjänster på PTS hemsida www.pts.se. De prov som du kan göra på nätet skapas från samma frågor som förekommer i certifikatproven och urvalet sker slumpvis för att ge varierade prov.

Provfrågorna kommer fortlöpande att uppdateras och revideras för att vara aktuella.

De nya provfrågorna ska användas vid prov som genomförs efter halvårsskiftet 2014.

För mer information:
Christer Jonsson, spektrumavdelningen, tfn: 08-678 55 86

Källa: PTS.SE 2014-05-30

Direktlänk till den nya provfrågebanken med övningsprov; http://hamradio.pts.se/

/Redaktionen

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information