Om Copyright © 

För ESR:s domänadresser www.esr.se och material på f d www.tekniksidorna.com 
Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR) är en oavhängig, religiöst och politiskt obunden sammanslutning, som arbetar på ideell grund med inriktning på radioteknik och radiokommunikation. Innehållet på ESR:s domänadresser bygger till stor del på externa tips och bidrag. Vi som jobbar i webbredaktionen är mycket tacksamma för alla former av bidrag, länktips eller hela artiklar. Bidrag kan sändas till Redaktionen eller direkt till någon av redaktörerna.

Regler angående publicering av insänt material
Som artikelförfattare ansvarar du själv för innehållet i form av text och bild i dina inskickade bidrag. I fall där redaktionen själv initierar eller efterfrågar en artikel om ett visst ämne och som sedan författas helt eller delvis av dig, inhämtas alltid ditt slutliga godkännande och tillstånd för publicering. Publicerade artiklar märks med artikelförfattarens fulla namn plus ev anropssignal plus symbolen för Copyright. Anonyma bidrag eller bidrag som kan väcka anstöt eller verka störande på annat sätt, eller bidrag som av styrelsen eller redaktionen bedöms ligga utanför ESR:s policy och intresseområden publiceras ej. Som artikelförfattare äger du rätt att när som helst återkalla publicerat bidrag. Sådan återkallelse skall ske skriftligt till redaktionen med uppgivande av din kontaktadress och telefonnummer.

Om återpublicering
Det ligger i ESR:s intresse att det publicerade materialet når en så stor och bred publik som möjligt samtidigt som lagen om upphovsrätt gäller.

Du som önskar använda artiklar, bilder m m för återpublicering i t ex för medlemsblad, klubbtidningar, tidskrifter eller på den egna hemsidan ombedes inhämta ESR medgivande då det gäller redaktionell löpande text, sammanställningar, tabeller och liknande. För annat material kontakta den artikelförfattare som anges i direkt anslutning till den publicerade texten, artikeln eller bilden då det gäller sådant material.

Om länkning till dina egna hemsidor
Från din egen hemsida får
du göra s k fullständiga länkar. Det betyder länkar som förflyttar läsaren  helt till ESR.  Det är däremot inte tillåtet att lägga in ESR:s sidor i ett så kallat framesystem inom den egna hemsidan.

I samband med artiklar och notiser om ESR:s verksamhet, t ex i klubbtidningen eller vid länkning till ESR från din egen hemsida ser vi gärna att du använder ESR:s policy-text eller logotyp kompletterad med en kort länktext vilken skall vara förenlig med vår inriktning och policy.

Föreningens policy
Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR) är en oavhängig, religiöst och politiskt obunden sammanslutning, som arbetar på ideell grund med inriktning på radioteknik och radiokommunikation.

Föreningens målsättning är att verka för ökat tekniskt kunnande bland amatörradiointresserade, genom att sprida information om radioteknik i teori och praktik samt om sådant som kan medverka till god trafikkultur på amatörradiobanden.

Föreningen bedriver ESR-aktiviteter såsom information på Internet, seminarier, symposier, utställningar, tävlingar m m. Föreningen har virtuell karaktär med hemsida på Internet som sitt främsta medium för information och kommunikation.

Logotyp
I samband med länkning till ESR får du gärna använda vår logotyp. Högerklicka på önskad storlek och spara som bild.

copy

88 x 21

 

copy

120 x 29

 

copy

150 x 36

 

copy

234 x 57

 

copy

392 x 95

  

Lagen om upphovsrätt
Allt material - texter, bilder, grafik, teckningar m m - som publiceras på ESR:s domänadresser är skyddat av Lagen om upphovsrätt. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utyttjande av materialet - såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål - förutsätter medgivande av ESR och/eller upphovsmannen.

Detta innebär att du inte utan tillstånd får överföra hela eller delar av materialet till den egna hemsidan. Du får inte heller ta kopior och sprida dem. Som användare får du endast använda materialet för privat bruk. Citat ur materialet är tillåtna i den omfattning som följer av upphovsrättslagen, och med tydligt angivande av källan. 

Mer att läsa om upphovsrätt för texter och illustrationer i böcker och tidskrifter samt för elektroniskt publicerat material: Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Copyright ©  Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer, ESR

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information