ESR Årsmöte den 24 mars 2007 avhölls på HÖRBY RADIOSTATION mitt i Skåne. 

 

arsmotet2007

Foto Per SM7YES
Logperiodisk antenn och gardinantennerna i bakgrunden.

Dagen inleddes med kaffe och frallor. En efter en droppade medlemmarna in, de flesta från SM7, men bland de långväga gästerna noterades Gösta SM5ADI och Per SA0AIB som rest tåg ända från Bromma respektive Stockholm. 

Årsmötet

Klockan slog tio och Sten Ewerlöf SM7YPL (f d Stationschef för Hörby Radiostation) hälsade alla välkomna. Därefter gick ordet till ESR:s ordförande Bengt SM7EQL som förklarade årsmötet öppnat. 

arsmotet2007

Till årsmötesordförande valdes Rolf Wichers SM7XZW och till sekreterare för mötet Thomas Andersson SM7JUN. 

Den formella delen, själva årsmötesförhandlingarna, genomfördes med sedvanlig precision och effektivitet, denna gång på dryga 20 minuter. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2006, inga motioner från medlemmarna hade inkommit, styrelsens två propositioner om sänkning av medlemsavgiften till 50:- samt minskning av styrelsens storlek till tre personer antogs. 

Göran SM7DLK berättade ingående om valberedningens stora svårigheter att finna kandidater bland medlemmar och som var villiga att ställa upp i föreningsarbetet. Eftersom ESR är en förening som har medlemmar över hela landet vore det önskvärt att få in folk från andra delar av Sverige sade Göran.  

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer lästes upp.

Ordförande: Bengt Falkenberg SM7EQL
Sekreterare: Thomas Andersson SM7JUN
Kassör: Jan-Ingvar Johannesson SM7OHL
Ersättare: Staffan Wierup SM7DQW
Ersättare: Sten Ewerlöf SM7YPL

Revisor: Dag Mårtensson SM7IPB
Revisor: Kjell Rasmusson SM7BAE
Revisorsuppleant: Mats Olofsson SM7GIB

Mötet beslutade att välja dessa.

Till valberedningen omvaldes Göran Carlsson SM7DLK (sammankallande) samt Sture Börwall SM7CHX för ännu en mandatperiod. Som ny ledamot i valberedningen valdes Per Westerlund SA0AIB. 

Under punkten övrigt berättade Sven Olof SM7GFD om en kommande radioaktivitet på Beredskapsmuseet i Djuramossa där ESR kommer att delta med ESR teknikseminarier. (Mer information om evenemanget kommer inom kort här på ESR.SE).  

Efter en lång men mycket givande diskussion med många goda förslag om kommande aktiviteter förklarade Rolf SM7XZW mötet avslutat.

Föredragen

Efter årsmötesförhandlingarna höll Bengt SM7EQL ett anförande med rubriken "Från bredband via smalband till bredband". Föredraget - som var en resumé över mottagarutvecklingen från början av förra seklet och framåt - behandlade grundprinciperna för kristallmottagare, regenerativa och raka mottagare, enkelsupern dubbelsupern och trippelsupern. Tonvikten i föredraget lades på olika mottagagares prestandaparametrar så som selektivitet och inställningsnoggrannhet m m. Som avslutning visades en hemmabyggd s k mjukvarudefinierad radio och några andra kretskort.  

arsmotet2007

Thomas SM7DLF studerar ingående ett av de mottagarekonstruktioner för SDR-radio som Bengt berättade om.

Efter en kort men välbehövlig bensträckare tog Thomas SM7JUN vid. Här fick vi veta att ESR fått överta ett hundratal utrangerade kortvågsmottagare. Mottagarna, typ Teletron TC704C täcker 10 kHz - 30 MHz i 10 Hz-steg och är avsedda för sändningsslagen CW/LSB/USB/AM. 

arsmotet2007

Thomas berättade vidare hur dessa mottagare är tänkta att användas för att placeras ut på olika geografiska platser i Sverige och att konstruktion av ett interface som medger fjärrstyrning via Internet är på gång.

Lunchpaus

arsmotet2007

Klockan blev 12 och det var tid för en väl tilltagen lunch med en smarrig efterrätt toppad med vaniljsås. Även under lunchen blev det mycket prat om radio.

ESR bygger klubbstuga?

Jan-Ingvar SM7OHL inledde eftermiddagen med att berätta om hur föreningens webbplats under det gångna året förfinats och kompletterats med nytt innehåll. Särskilt nämndes Jan Gunmar SM0AQW som bidragit med flera genomarbetade antennartiklar samt Leif Nilsson SM7MCD som just påbörjat en artikelserie med sikte på att locka nybörjarna att intressera sig för elektronik. Leif skriver under rubriken "Experimentell elektronik" och två artiklar finns redan publicerade på ESR.SE.. 

arsmotet2007

Jan-Ingvar berättade vidare att några medlemmar föreslagit att vi upprättar ett medlemsforum inne på medlemsavdelningen. Styrelsen har tagit till sig förslaget. Skalet till ett forum är redan klart och forumet beräknas kunna sjösättas till Påsk. Här är det meningen att medlemmarna lättare skall kunna knyta kontakter med varandra och på ett mer aktivt sätt påverka föreningens inriktning och verksamhet. Mötet uppskattade förslaget och flera i församlingen uttryckte sin önskan att göra det möjligt att lägga in egna uppgifter som t ex vilka intresseområden man har och kanske an bild på sig själv eller sitt radiorum.

Rundvandring - upp och hoppa!

Sten SM7YPL tog åter kommandot -Efter en god lunch och ett givande föredrag av Jan-Ingvar gäller det att röra på sig. -Upp och hoppa! Nu skall vi gå en runda på radiostationen sade Sten. 

arsmotet2007

Rundvandringen började med att följa programmaterialet - d v s tal och musik - och se hur detta behandlades i några enheter som bär namnet OPTIMOD-AM. Apparaten är en 6-bands audio processor som ser till att modulera sändaren så effektivt som möjligt utan att distortion och onödigt splatter uppstår.  

arsmotet2007

Kontrollbordet med sina datorskärmar där all viktig information från sändarna finns samlad.

arsmotet2007

En av 500 kW kortvågssändarna. - Även här är allt datoriserat men det finns faktiskt två analoga mätintrument på en panel där till vänster, de är till för för old timers så de skall känna sig hemma...skämtade Sten till det.

Moderna sändare är byggda i kompakta moduler och det är inte mycket som syns utanför skyddsplåtarna jämfört med gamla tiders apparatur som var mer eller mindre öppen och där man fick passa fingrarna. 

arsmotet2007

Sändarehall med 500 kW-sändarna till vänster. Mitt i bild ser vi Per SM7YES smygfotografera några detaljer. Skall det bli en fullskalig kopia i Stenestad tro.. 

arsmotet2007
Foto Per SM7YES
500 kW kortvågssändare.

På våningen under finns ett kombinerat nätaggregat och modulator. För att klara de höga effekterna har aggregatet delats upp i ett stort antal enheter som seriekopplats för att få ut den höga anodspänningen och strömmen som krävs till slutsteget.

arsmotet2007

Det är inte mycket av de här kabelhärvorna som påminner om vare sig nätaggregat eller modulator men så här ser det ut.

arsmotet2007

Inte heller "koaxialkablarna" är vad vi radioamatörer är vana vid att se. För att transportera 500 kW högfrekvensenergi använder man kraftiga kopparrör med väl tilltagna rörflänsar som bultats ihop med många bultar. Invändigt i röret (skärmen) finns ett mindre rör som utgör innerledaren i transmissionsledningen. På bilden syns ett mätuttag som via en dämpsats är kopplad till en effektsensor.

Till stora sändare behövs stora rör.

arsmotet2007

Göran SM7DLK som jämförelseobjekt till slutröret som sitter ordenligt fastbultat i en transportram. På lappen nere till vänster står svagt och kanske lämnar röret bara 400-450 kW. 

arsmotet2007

Antennmatris (antennomkopplare) för tre sändare som kan kopplas till 6 antenner.

arsmotet2007

Även på en radiostation som Hörby Radio finns en junkbox, eller rättare sagt en hylla med diverse bra att ha prylar. Här inspekteras avdelningen för gamla radiorör modell mindre. Dom får säkert ligga kvar i alla fall tills någon kommer på att de inte har något värde och därför kan slängas.

arsmotet2007

Per SA0AIB har fastnat för ett gulnat minneshäfte där historien om Hörby Radiostation eller som rubriken lyder "Ett Skånskt landmärke" avhandlas. Alla gamla papper finns bevarade i arkivet där en av pärmarna innehöll lyssnarrapporter från så tidigt som 1928. En Landskronabo tackade för utsändningarna som var klangfulla och hade god hörbarhet. En annan lysnare från Kivik (några mil från Hörby) klagade på kraftiga störningar från europeiska stationer som gick in i hans rörradio utan antenn. En guldgruva att studera för historieforskare.

arsmotet2007

Rundvandringen avslutades i radiomuseet där en hel del intressanta objekt från olika tidsepoker samlats. På bilden ser vi några märkligt utformade kvicksilverlikrikatarrör

arsmotet2007

Spoltruck från en av 100 kW sändarna som var i drift mellan 1952 - 1973. Vid bandbyte rullades spoltrucken för en fast inställd frekvens ut på en räls i golvet och en annan truck med kretsarna avstämda för annan frekvens rullades in. Systemet krävde starka arbetare och det gällde att passa tiden när det var frekvensskifte. Ett byte tog c:a 15 minuter. Numera tar ett frekvensbyte under en minut.

arsmotet2007

Detalj av spoltrucken. Luftisolerade kondensatorer för höga spänningar och strömmar. 

Efter rundvandringen bjöds på kaffe och kakor. Dagen sammanfattades. Sten tackade deltagarna och deltagarna gav Sten en stor applåd som tack för lån av lokaler och för en innehållsrik lördag. 

Även utanför stationsbyggnaden finns mycket att kika på.  

arsmotet2007
Foto: Per SM7YES

Vad sägs om dessa tre baluntransformatorer från 50 ohm obalanserad till 300 ohm balanserad matarledning. Första sektionen till vänster i bild är 50 Ohm från sändarna. De tre "balkarna" till höger om koaxialmatarna är en exponentiella 1/4-vågs transformatorer där avståndet mellan balkarna succesivt ökas så att impedansen ökar från 50 Ohm till till 300 Ohm. På bilden syns tre sådana baluntransformatorer och längst till höger kan man också se de balanserade feeder-linorna som leder ut radiosignalerna till de olika antennerna.
 

Fler bilder kommer... 

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information