ESR Årsmöte den 28 mars 2009 avhölls på Järnvägsmuseet i Ängelholm. 

 

index

  

 Årsmötet

Dagen inleddes med incheckning, kaffe och bulle kl 10.00. Därefter startade årsmötesförhandlingarna på utsatt tid kl 10.30. Till årsmötesordförande valdes Bengt SM7EQL och till sekreterare Thomas SM7DLF.

index

Mötet samlade denna gång 22 pigga deltagare vilket får anses vara bra. Dagordningen fastställdes och punkt för punkt betades av. Styrelsens propositioner om oförändrad storlek på styrelsens sammansättning (ordf, sekr, kassör + två ersättare) och ett bibehållande av den låga medlemsavgiften om 50 kronor bifölls liksom propositionen om inom vilken tidsperiod årsmötet skall hållas i framtiden. 

Valberedningens förslag presenterades och godkändes. Detta innebar att den sittande styrelsen valdes om liksom de övriga funktionärerna. Mer detaljer kommer i protokollet när detta justerats om några veckor. 

Mötet avslutades kl 11.00 med en 15 min bensträckare.

Föredrag 1

Efter årsmötesförhandlingarna höll Leif SM7MCD ett föredrag om "Radio"

index

Dagen till ära hade Leif klätt upp sig med lokförarmössa och allt. Med stor inlevelse berättade han att han kört ånglok för länge sedan och p g a sitt brinnande intresse för kol och ånga blivit erbjuden fast tjänst på banan. Men där gick tydligen gränsen mellan tåg som hobby och yrke. 

Nu över till något helt annat - Radio

Leifs fördrag handlade om små enkla mottagare och sändare lämpliga för såväl nybörjaren som den mer erfarne att pyssla med. Ett byggprojekt som drivs i KRAS regi redovisades. Av allt att döma så finns det ett stort intresse - om än vilande - för radioteknik i klubbarna. Hemligheten ligger väl närmast i hur övningarna läggs upp och hur man tänder gnistan hos deltagarna. Nog var det lätt att ryckas med av bara farten när Leif ångade på. Det var det säkert fler än jag som kände samma sak. 

index

Johnny SMUCZ assisterade med ett antal av sina hembyggda QRP-transceivrar. Här en version men inbyggd morsenyckel och frekvensräknare baserad på en billig PIC-krets. 

index

I takt med att föredraget framskred plockades apparat efter apparat fram och till slut var flera bord fulla av kretskort och kul projekt. En sak är säker, det går fortfarande att bygga radio och få stor behållning av sina alster.

Mer om Leifs tankar och funderingar har publicerats i vårt medlemsblad ESR Resonans och fler artiklar är på gång. 

Avbrott för lunch

Kl 12 intogs en bit välsmakande smörgåstårta från Peggys i Löddeköpinge. Samma procedur som förra året på Grimeton Radio. Trots att vissa matglada medlemmar tog stora portioner och svängde minst tre gånger så blev det en liten bit över. Men så brukar det ju vara - ingen vågar ju ta den där sista biten på ett fint kalas med många fina gäster. Ögonen vill nog men man måste visa hänsyn... 

index

Inte ens under lunchuppehållet kretsade samtalen om annat än radio. Morgan drog upp en liten 80 m sändare ur bröstfickan. -Se här så enkelt man kan bygga en sändare! 

index

Lugn lugn, Jo, visst är det fantastiskt att det går att få förbindelse med stationer från hela Europa med så enkla medel. Tanken att ständigt ha en sändare till hands när man besöker klubbmöten och fielddays är god. Plötsligt finns det ju något gemensamt att fästa blicken på och de radiotekniska diskussionerna kan börja.  

Föredrag 2

Så slog klockan 13.00 och det blev dags för Bengt SM7EQL att berätta om sin hembyggda 18 MHz sändare med tillhörande konverter och mottagare. En komplett station uppbyggd med radiorör och med de byggsätten som var vanliga på 40- och 50-talen. 

index  

Så här ser sändaren ut. Bestyckad med tre 6AG7:or i VFO, triplare och drivsteg samt ett 832A som slutsteg. Täcker hela 18 MHz amatörband och lämnar c:a 15 watt ut. Med en sådan sändare kör man hela världen och såväl tonkvalitet som frekvensstabilitet är så pass bra att en lyssnare knappast kan avgöra om sändaren är av gammalt slag eller en av de dyrare modernare apparaterna.

Bengt gick igenom hela sändaren på schemanivå och visade steg för steg hur signalen alstrades i en 6 MHz Colpitts oscillator och hur signalen multiplicerades och förstärktes. Kanske även det här föredraget kommer att utmynna i en artikel i medlemsbladet. Vem vet. Många är vi i alla fall som börjat vår radiobana med radiorör och nostalgin bland åhörarna gick inte att ta miste på.  

Guidad tur i Järnvägsmuseet

Som sista punkt på programmet stod guidad rundvandring i Järnvägsmuseets lokaler. Turen som var planerad till c:a en timma startade kl 14.00

index

 Anette visade sig vara synnerligen väl påläst om museets samlingar och vi fick oss en ordentlig lektion i järnvägens historia.  

index

Man får nog säga att det är ett ovanligt familjevänligt museum. För de allra minsta barnen fanns en lekavdelning med lekmatta och tuff tuff tåg på träbana.

index 

För de större barnen fanns en lång rad fungerande telefoner förbundna med linjeväljare och skönt tickande reläskåp. Morgan SM6ESG som gillar att utforska hur tekniken fungerar utreder här vilka telefoner som är förbundna med varandra. -Öööh, du där borta lyft luren på den svarta där så kör vi ett QSO på 600 ohm!

index 

Morsenycklar och skrivare fanns i flera modeller. Både LM och Öller. På detta sätt kommunicerade man från station till station. Avgångstider rapporterades och meddelanden vidarbefodrades i ett rasande tempo. 

index

Järnvägstelegrafen kom senare att ersättas av betydligt modernare apparater. Här ser vi en Creed 7B, fjärrskrivaren som i slutet av 60-talet när den togs ur tjänst ofta gick vidare till radioamatörerna. -Titta, en sådan har jag haft, ack ja, det var på den tiden vi körde riktig RTTY - hördes någon säga i vimlet.

index   

Förutom en stor mängd glasmontrar med ännu fler utställningsföremål så har museet satsat stort på att bygga upp intressanta miljöer. På så sätt kan man som besökare få inblick i hur de olika yrkesgrupperna arbetade och under vilka villkor. Studera bilden ovan och fundera på vilket enormt jobb det måste ha varit att en gång i tiden skarva ihop en signalkabel. Hur lång tid tog ett sådant jobb och hur lång tid tar det idag att skarva ihop en knappt synlig optisk fiber med flera miljoner gångers högre kapacitet. Fem sekunder? - klart.

Avslutning

Efter rundvandringen som även innehöll en historisk resa från ångloksepoken till X2000 - i museets häftiga simulator - bjöds på kaffe och kaka. Även här fanns radioapparaterna med på ett hörn. 

index  

Leif SM6YPC och Olof SM6VSZ från Grimeton Radio studerar MCD:s lilla kompakta väsksändare. 

Tack till alla medlemmar som mötte upp. 

Bengt SM7EQL

 

Fot Hans SA7AUY och Bengt SM7EQL    

 

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information