Som värd för ESR Årsmöte 2008 stod Radiostationen Grimeton strax utanför Varberg.

 


index
Foto Bengt SM7EQL

I sedvanlig ordning inleddes dagen med incheckning och fika. Att finna fram till Grimeton var lätt tyckte de flesta. De sex tornen syns vida omkring.

Formellt

Årsmötesförhandlingarna startade kl 10.30 prick prick med att Bengt SM7EQL, ordf i ESR hälsade alla deltagarna hjärtligt välkomna. Till årsmötesordförande valdes "sittande" och till sekreterare för dagen Greger SM7JKW. Det gångna årets verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning redovisades. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och tackade för det. Inga motioner från medlemmarna hade inkommit.  

 

Styrelsens tre propositioner, om oförändrad medlemsavgift å 50 kronor, styrelsens storlek om tre ledamöter samt en stadgeändring avseende ändring av medlemsavgiftens giltighetstid från rullande 12-månadersperiod till kalenderår antogs. 

Valberedningens förslag för verksamhetsåret 2008 presenterades av Göran SM7DLK. Inga övriga förslag förelåg och årsmötet beslutade sålunda att tillsätta följande styrelseledamöter och funktionärer;

 

Ordförande Bengt Falkenberg SM7EQL (omval)
Sekreterare Thomas Hörstedt SM7DLF (nyval)
Kassör Jan-Ingvar Johannesson SM7OHL (omval)
Ersättare Staffan Wierup SM7DQW (omval)
Ersättare Sten Ewerlöf SM7YPL (omval)

 

Revisorer
Sammankallande Dag Mårtensson SM7IPB (omval)

 


Greger Andersson SM7JKW (nyval)

 


Mats Olofsson SM7GIB (omval)

 

Till ny valberedning valdes

 


Sammankallande Sture Börwall SM7CHX  (omval)
Per Westerlund SA0AIB (omval)

 


Morgan Larsson SM6ESG (nyval)

 

Under punkten övrigt diskuterades de närmast kommande ESR-aktiviteterna, Radiodagen den 17 maj på Beredskapsmuseet i Djuramossa samt Sändareamatörer på Världsarvet i Grimeton den 9-10 augusti. ESR kommer att medverka i dessa båda med såväl utställning som föredrag.Vidare väckte Göran SM7DLK frågan om den låga aktiviteten i Klubbstugan - vårt eget medlemsforum.

 

Årsmötet avslutades 11.30 och tog exakt 60 minuter att genomföra.

Föredrag

 

Nästa punkt på programmet stod Morgan SM6ESG för. Under rubriken hembyggd utrustning fick vi se exempel på en lång rad mystiska apparater huvudsakligen avsedda för de högre frekvenserna 144 MHz och 1296 MHz. 

index
Foto Bengt SM7EQL

Den som känner Morgan vet att han inte lämnar något åt slumpen när det gäller mekanik. Vackert tillklippta plåtar, exakt borrade hål och sammanfogade detaljer utan allt för många repor.  

index
Foto Bengt SM7EQL

Pelarborrmaskin, fräs och svarv har han tillgång till vilket underlättar arbetet om man vill tillverka sina egna små aluminiumboxar från scratch. Här en lågbrusig pre-amp för 1296 MHz som nästan är klar. 

Återbruk av vad vi andra slänger i soporna eller inte förstår oss på står högt på Morgans miljöagenda. Vem kunde t ex ana att det i gamla uttjänta TV-satellitmottagare kan dölja sig högpresterande bandpassfilter som medelst enbart en skruvmejsel och fem minuters arbetsinsats kan trimmas om till 1296 MHz.

index
Foto Bengt SM7EQL

Välmatade med fakta och inspiration från Morgans föredrag passade det bra med en bensträckare medan lunchen dukades upp. 

index
Foto Bengt SM7EQL

Rundvandring på stationen

Efter en särdeles välsmakande lunch serverades en DVD-film om hur bygget av Radiostationen Grimeton med start 1922 gick till. Vi fick se hur de undre mastsektionerna för de 128 m höga tornen spelades upp för handkraft av flitiga arbetare med kraftiga muskler. 

index
Foto Hans SA7AUY

Utsättningen av mastmitten gjordes omsorgsfullt med hjälp av stålmåttband med å verkstaden i Motala befintliga måttsatser som referens. För vinkel och höjdmätning användes teodelit. Man klarade sig tydligen helt utan våra moderna påfund som laserbaserade avvägningsinstrument och elektroniska höjdstickor på den tiden. Masterna kom bevisligen upp, på rätt plats dessutom, och står kvar än idag.

index

 

Foto Bengt SM7EQL

Efter denna välsmakande introduktion om radiostationens uppbyggnadsfas tog Olof Kjellgren SM6VSZ, som till vardags ansvarar för drift och underhåll på Grimeton, över och guidade oss genom den stora salen fylld med radiosändare från olika tidsepoker. -Så här kan en specialtillverkad isolator för en antennspole se ut - säger Olof.

index
Foto Bengt SM7EQL

Vad är då detta? Jo en liten bit av den litstråd som antennspolen för 17.2 kHz antennen är lindad av. Tjocklek ungefär som en tumme och innehållande ett stort antal tunna kardeler av lackerad koppartråd. 

index
Foto Hans SA7AUY

Keramiska isolatorer gott om luft mellan varven och kraftig lits-tråd med låga förluster är alltså vad som krävs för att tillverka en antennspole med tillräckligt högt Q-värde. 

index
Foto Per SM7YES

Grimeton är en unik radiostation i många avseenden. Sida vid sida står gammalt och nytt. Alexanderssongeneratorn från 1922 är i tipp topp trim och luftas flera gånger om året. Än hörs signalerna i USA och i många andra länder. 

index
Foto Bengt SM7EQL

Runt om i sändarsalen står modernare radioutrustning bestående av bl a ICOM transceivrar och slutsteg Ameritron AL-1500. Dessa apparater används för den kommersiella trafiken. Olof berättade att Grimeton aldrig haft så många sändare i drift som just nu. Kortvågstrafiken är definitivt inte på utdöende om nu någon trodde det. En sak som också noterades var att moderna radioinstallationer faktiskt kan se ut som vilken amatörradioanläggning som helst. Ett på plats tillverkat bord eller hyllstativ i ett hörn, några ICOM-tranceivers, slutsteg, uttag för 230 matningen, sladdar här och där. Vanliga PL259 kontakter till antennen. På med strömmen, stäm av antennen - allt klart för trafik. Driftsäkerheten är mycket god och det är sällan att någon går sönder eller behöver justeras.

index
Foto Per SM7YES

 

De äldre sändarna från 1920-talet och framåt var däremot nogsamt fastbultade i betonggolvet. Trots vikten på flera ton eller mer hade man omsorgsfullt borrat fast underredet med kraftiga expanderbultar. 

index
Foto Hans SA7AUY

En tjuvtitt bakom plåtdörrarna i stativen avslöjade tjusigt sydda kabelstammar där varje enskild kabelbunt klamrats fast med till synes överdimensionerade metallklammer och kraftig skruv med låsbricka. Bombsäkra installationer med andra ord, som med dagens kostnadsläge aldrig hade kunnat försvaras ekonomiskt. 

index
Foto Bengt SM7EQL

Om det tog en månad förr i tiden att installera och driftsätta en ny kortvågssändare så tar det idag en förmiddag eller två. Slutresultatet blir bra och det är väl så man resonerar i företagen som ständigt försöker skära ner både personal och budgetar i jakten på sänkta omkostnader. En annan sak som spelar in är att teknikutvecklingen nuförtiden går så pass snabbt att några bombsäkra installationer knappast behövs längre. Flexibilitet och tillfälliga lösningar för att klara ett specifikt uppdrag är viktigare. Inget är längre beständigt utan allt måste ständigt skrotas och bytas ut. 

 

Trots ett något gråtrist lördagsväder med lätt ihållande duggregn så inspekterades antennfälten och man slutar aldrig förvånas över dessa mekaniska underverk som människan uppfört. Olof berättade vidare att antennsystemet för 17.2 kHz hade en beräknad verkningsgrad mellan 2 och 13 % berodde på vem som räknat och vilken beräkningsmetod som använts. Två ynka procent låter kanske lågt medan 13 är väl optimistiskt. Ja man vet ju aldrig. Om vad som är den rätta verkningsgraden tvista de lärde.

Sfärisk geometri

 

Som sista punkt på programmet tog Per SM0AIB till orda och höll ett 45 minuter långt anförande om sfärisk geometri. vi fick här en utmärkt möjlighet att friska upp våra smått avsomnade gymnasiekunskaper i matematik. 

index
Foto Hans SA7AUY

Trianglar och plan, vinklar, koordinater och axlar. Summan av kvadraterna på kateterna är lika med kvadraten på hypotenusan eller hur var det nu ramsan gick. Vi som är uppfödda med räknesticka som enda beräkningsinstrument mindes hur vi svettades i bänkarna medan de unga förmågorna några decennier senare bara behövde peta lite förstrött på den solcellsdrivna kalkylatorns plasttangenter för att få exakta svar, med 11 decimalers nogrannhet dessutom. Något som vi old timers ibland behövde ta tabellverken till hjälp för att klara av.

 

Per bevisade i alla fall att den beräkning av radiovågens färd ut över världshavet från Grimeton till Long Island i USA och som gjordes med papper och penna tidigt 1920-tal var fullständigt korrekt och riktig. Dom kunde alltså räkna på den tiden också - rätt dessutom. 

 

Dagen avslutades med ett kort konstituerande styrelsemöte och vi tackar Radiostationen Grimeton och då särskilt Olof Kjellgren med sina hjälpredor för ett perfekt tillrättalagt arrangemang på alla sätt och vis. Tack också till föredragshållarna Morgan SM6ESG och Per SA0AIB.

index
Foto Bengt SM7EQL

På anslagstavlan i fikarummet avslöjads sanningen om Radiostationen Grimeton - en sanning som säkert kan appliceras på de flesta arbetsplatser, hemma i det egna radiorummet och som dessutom stämmer ganska väl med verkligheten.

Du som ännu inte besökt Grimeton - gör det. Passa på den 9-10 augusti då evenemanget Sändareamatörer på Världsarvet äger rum. Mer information om kommer här på www.esr.se samt på Grimetons egen webbplats http://www.alexander.n.se/

 

Text och bild
Bengt SM7EQL

 

ordf i ESR

 

    

 

 

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information