Felkällor vid mätning - Föredrag på RS-05

Karl Arne Markström, SM0AOM återkom glädjande nog även i år med en intressant presentation. Årets ämne var Instrumentval och felkällor vid HF-mätningar. Vid mätningar av strömmar, spänningar och effekter i HF- och VHF/UHF-områdena påverkas mätresultatet starkt av instrumentens egenskaper berättade Karl-Arne.

teknikseminarierna

Presentationen behandlade översiktligt val av instrument, mätprocedurer och hur mätresultaten påverkas av instrumentens egenskaper vid några vanliga mätsituationer.

 

Bilderna från Karl-Arnes presentation finns att ladda ner som pdf-dokument


ESR Teknikseminarier på RS-05 "Mottagares storsignalegenskaper"

Peter Montnémery, SM7CMY höll ett intressant föredrag med rubriken - Mätning mottagares storsignalegenskaper - konventionella mätmetoder.

teknikseminarierna

Peter gjorde en fin presentation där glädjande nog åhörarna fick varsin pappersomgång av presentationen i förväg. Bra för "kom ihåg" och egna anteckningar. 

Peter beskrev de mätmetoder som används både i kommersiella sammanhang och av ARRL, RSGB och DARC vid tester av mottagare och tranceivrar för att bestämma storsignalegenskaperna, tredje ordningens intercept point (IP3), dynamiskt område och fasbrus. Efter att Peter satt in åhörarna ordentligt i ämnet gjordes ett lunchuppehåll.

Efter lunch genomförde Peter en praktisk demonstration av hur man utför dessa mätningar med hjälp av hembyggd mätutrustning.

Anders SM6WLH


Föredrag Om mätteknik med klurighet och utan tillgång till dyra specialinstrument

Redan kl 10 på fredag förmiddag hölls det första av ESR:s teknikseminarier och 26 personer fick lyssna till SM6ESG Morgan Larsson som berättade under rubriken Om mätteknik med klurighet och utan tillgång till dyra specialinstrument.

teknikseminarierna

Morgan inledde med ett enkelt räkneexempel och visade i ett experiment hur vanliga glödlampor kan användas som effektmätare. Som drivkälla använde Morgan sin QROlle. Följande experiment visade en hembyggd dioddetektor. Morgan visade också dämpsatser som man kan bygga själv med enkla medel. När man bygger en kombinerad dämpsats för effektmätning bör man använda steg på 3, 6, 10 och 20 dB. Steg med 40 dB bör man undvika pga risken för genomläckning. Morgan pekade också på att det är viktigt att använda ytskiktsmotstånd.

Morgan visade också ett stort antal vågmetrar som han tillverkat själv. Det var mycket fin mekanik som Morgan presterar! Föredraget fortsatte med en presentation av olika SWR-mätare och en egentillverkad antennmätbrygga.

Under den följande frågestunden berättade SM5BSZ Leif Åsbrink om hur man kan använda datorns ljudkort för olika kvalificerade mätningar. Ett vanligt SoundBlaster har förvånansvärt bra prestanda och vill man ha ut mer kan man använda ljudkortet D-44.

Vi tackar Morgan att han ställde upp som föredragshållare i år igen. Vi hälsar honom välkommen åter med nya hembyggen ett annat år!

Anders SM6WLH


RMP Remote Monitoring Project

"Som en naturlig fortsättning på förra årets experiment med att fjärrstyra en tranceiver över Internet har nu vi nu börjat fundera på att bygga en eller flera Fjärrstyrda monitorstationer".I detta ämne höll Kent SM7MMJ ett föredrag med workshop på Radioträff Syd RS-05. Här kan du ladda ner hela presentationen som pdf-fil: ESR RMP (pdf-fil)

Projektet kommer att bedrivas i en s k SIG som står för Special Interest Group, och definieras som en grupp eller nätverk med personer som vill diskutera och utveckla ett specifikt ämne eller projekt för att tillsammans experimentera, utveckla och dokumentera.

Som deltagare i en ESR SIG har Du möjlighet att on-line skriva in och redigera Dina egna inlägg på gruppens gemensamma websidor. Fördelen med detta framför vanliga mailinglistor och reflektorer är att sidorna löpande kan uppdateras och byggas ut av Dig och de andra deltagarna, samt ger en sammanhängande dokumentation.

Syftet med ESR SIG är bland annat att:

* främja intresset för radioteknik och skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte inom ett visst ämne eller projekt

* göra det möjligt för deltagarna att aktivt dela med sig av sina erfarenheter

* erbjuda möjligheten att pröva och diskutera olika lösningar och alternativ

* få insikt i utvecklingstrender inom amatörradiohobbyn

* ge ESR:s medlemmar tillgång till nya resurser, information och kompetens

Bilderna från Kents presentation finns att ladda ner som pdf-dokument

 

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information