Funktionärerna samlades på torsdag förmiddag och efter att lunchen intagits startade arbetet... 

-Det är mycket som skall ordnas. Master och antenner är på väg och idag skall de upp med hjälp av kranbil under ledning av SK7MW säger Kent SM7MMJ, gruppchef för Malmö VHF-Klubb. Robban SM7YGZ och Marie SM7YLZ bemannade incheckningsstationen 8S7RS på 3750 kHz. 

 
 

Rapport från 

Radioträff Syd, RS-04 
den 19-22 augusti  

 

 rs04

Barnen togs väl hand om i lektältet när deras föräldrarna lekte med sina radioapparater och satte upp antenner.

Ett tappert gäng från ESR med Gert SM7CRI i spetsen kämpade med kabeldragning för högtalaranläggningen, som efter diverse vedermödor täckte hela området inklusive campingplatsen. Installation av AV-utrustning för ESR Teknikseminarier sköttes av Magnus Jönsson SM7YTM och Staffan SM7DQW. Internet bredband med trådlöst nätverk installerades av Richard SM7OHB och Robban SM7YGZ som specialist på felsökning. 

Stugorna inspekterades och incheckningsbåset kom på plats. Ansvariga för detta var Mats Nordström SM7XAH och Nicklas Jönsson SM7OYE från FRO. 

Medlemmar ur Ham Club Lundensis hade förutom EL fått underhållning, frukost, lunch och middag på sin lott. Christer SM7SKI och Ingvar SM7MRL rullade ut hundratals meter elkabel och monterade byggcentraler till gästerna på campingen. Bosse SM7DQN fixade scen- och ljudutrustningen.

SM7TE som representerade SSRA var social och tog väl hand om och välkomnade alla besökare.

Projektledaren för RS-04, Bengt Johansson SM7CFF hade mycket att göra men såg trots detta nöjd ut.  

Torsdag eftermiddag
blå himmel, sol och varmt!

rs04

Staffan SM7DQW tillverkade namnbrickor på löpande band och Gert SM7CRI såg till att hålla funktionärerna i ständigt arbete - ingen rast här inte. 

rs04

Eftermiddagen ägnades bl a åt att få högtalaranläggningen på plats. 
Christer SM7SKI fick uppdrag som förste "volymjusterare" - här med en egen "show" uppe på taket till Radio 8S7RS

rs04

SM7AYB dök upp bland de första loppisförsäljarna med fina godbitar från förr - precis som alla andra år. Chans till riktiga pangfynd för samlaren eller nostalgikern. Nu har jag inte mer...detta är nog sista året jag kommer.  Alltså samma gamla ramsa som vi alla hört de senaste 15 åren. 

rs04

Ivan OZ7IS anlände med stor bil - till höjd och bredd - fylld med begagnade mätinstrument, mikrovågsprylar, koaxkontakter, komponenter och mycket mer.  

rs04

Några starka grabbar från SK7MW med "hang aroundarna" SM5QA och SM0SBI hjälpte Staffan SM6DOI från Lannabo AB att montera ihop fackverksmaster och antenner. Vädret var strålande fint med sol och blå himmel hela eftermiddagen. 

Logperiodisk antenn för 14 - 30 MHz. Bomlängden är 5 m, Längsta element 10.8 m, Vikt 18 Kg, Effekttålighet >2500 Watt. 

rs04

Kl 17 anlände kranbilen och tio minuter senare var en 7 elements logperiodisk antenn på plats. I hisskorgen svajade SM6RTN Anders och SM7NGR Rune. På gräsplanen nedanför jobbades intensivt med uppsättning av vertikaler för 40, 80 och 160 m.

Torsdag kväll

Vid 19-tiden hade c:a 70 besökare anlänt. Vädret hade varit fint hela dagen med blå himmel och varmt. I utställningslokalerna packar utställarna upp sina prylar och allt går enligt plan. 

Kl 18.00 blev det så dags för första nyhetsutsändningen från Radio 8S7RS

rs04

Kjell Ekholm SM7TE - som var projektledare för förra årets evenemang -RS03 - fick äran att prova på fjärrstyrd radio för första gången. 

-Oj detta med datorer verkar invecklat så det är nog bäst att jag får lite hjälp under sändningen säger Kjell.

Bulletinsändningarna skedde via fjärrstyrd KV-radio över Internet med radiostationen placerad på landet strax utanför Lund. Uteffekten var 1000 Watt till en dipolantenn på 29 meters höjd.

Fredag morgon
blå himmel, sol och varmt!

Kl 09.00 öppnades Radioträff Syd RS-04 med ett välskrivet invigningstal av Bengt Johansson SM7CFF, projektledare. Invigningen sändes live från Radio 8S7RS på 3750 kHz och VHF 145.525 MHz 

-Nu kör vi igång säger Bengt SM7CFF.

-Utställningen är öppen och de flesta utställarna är på plats.

Kl 9.45 öppnades ESR Teknikseminarer av Staffan SM7DQW. Första föredraget startade kl 10 med titeln 
Hembygge och antenner för portabelbruk på kortvåg av Morgan Larsson SM6ESG (ESR)

rs04

Morgan visade och berättade om sin hembyggda 1 watts CW/DSB QRP-tranceiver för 80 meter, mekaniska detaljer som specialomkopplaren på SWR-metern och antennavstämningsenheten väckte munterhet bland åhörarna.

rs04

Alla föredragshållarna erhöll ESR:s Teknikdiplom för sin medverkan. Här överlämnar Staffan SM7DQW det första Teknikdiplomet till Morgan SM6ESG.

  

Fredag eftermiddag

Efter lunch handlade det om Fjärrstyrd radio över ADSL med standard PC programvara. Det var Kent Hansson SM7MMJ och Richard Niklasson SM7OHB (ESR) som sammanfattade projektet Remote Radio Platform (RRP) och berättade om hur projekten bedrivs av medlemmarna i ESR i s k Special Interest Groups (SIG). 

Mycket om detta har redan skrivits på www.esr.se Föredraget kommer senare under hösten att bli tillgängligt som en Power Point presentation på ESR:s webbplats.

Varmt välkommen till Radioträff Syd RS-04  - KÖP EN LOTT!

rs04

Lotterna gick som smör i solen tack vare Ronald SM7WDL och Eva SM7XGS glada humör... 

RS-04 VUSHF-Meeting 2004
Arrangör Malmö VHF-Klubb SK7MW

* Om våra mikrovågsband som vi har och inte har - Håkan SM7GEP
* Årlig VUSHF fielday - Torleif SM7EYW
* Portabel mikrovågsutrustning - Pontus SM0SBI

Ta med och visa vad du har byggt!

rs04

På eftermiddagens RS-04 VUSHF-Meeting 2004 diskuterades bl a hur SSA kan hjälpa till att "försvara" mikrovågsbanden samt jobba för att få tillgång till fler frekvensband. Fr v Håkan SM7GEP och Torleif SM7EYW - initiativtagarna till mötet. Håkan framhöll att SSA måste lyssna mer på de aktiva mikrovågsamatörerna. Fråga ställdes om hur och av vem funktionärer utses. På mötet deltog en majoritet av de aktiva VUSHF-amatörerna i SM0, SM6 och SM7. SSA:s ordförande Göran Ericsson SM5XW deltog i debatten och förde minnesanteckningar för att ta med sig hem till Sektion VHF och SSA Styrelse.

rs04

Pontus SM0SBI hade tagit med sin berömda portabelstation som täcker alla mikrovågsband och enligt vad vi fick höra - får plats i en ryggsäck. Konstruktionen är sinnrik och likt en trollkarl fäller Pontus ihop den tills den knappt syns - hemligheten ligger kanske i ryggsäckens storlek vilket det inte sades något om.

Mötet avslutades med ett närvarolotteri där vinster för några tusen kronor lottades ut. DB6NT från Kuhne Electronics hade skänkt två presentkort á 50 EURO styck. Parabolic AB bidrog med några 30 cm 10 GHz skålar, Telecom Lund AB stod för tröstpriserna som bestod av några knippen med 18 GHz kablage försedda med N, SMA och SMB-kontakter samt några bandpassfilter för 10368 MHz.

En av de lycklig vinnarna var Göran SM5XW som fick en av 10 GHz parabolerna. -Det förpliktigar till aktivitet på de höga frekvenserna Göran - var det någon som sade...

Fredag kväll

Under fredagkvällens Bierabend underhöll Messingssextetten Desideria med Bompa-Bompa musik för de knappt 100 gästerna.

rs04

Bengt Johansson SM7CFF - projektledare för RS-04 - medlem i Messingssextetten Desideria visade sig ha en artistisk ådra som han utnyttjade flitigt. Av skrattsalvorna och applåderna att döma förstod även icke skåningar Bengts vitsar - eller så skrattade de åt vårt fina språk skånskan...roligt hade de i alla fall.

rs04

Göran SM5XW höll ett kort anförande där han inledde med att tacka alla arrangörerna för en trevlig tillställning. Därefter berättade han lite om sig själv och sin bakgrund - om sina tankar med SSA och att han ville verka för ett öppnare och bredare samarbete mellan SSA och medlemmarna - vilket möttes med jubel och kraftiga applåder. Kanske finns det hopp för att SSA skall resa sig ändå.

Lördag morgon

Under alla RS-04 dagarna - från torsdag till söndag - sände Radio 8S7RS nyhetsbulletiner med information från dagens aktiviteter. Filosofin detta år var att låta några av besökarna med kort varsel 15 till 30 minuter - själv göra sitt eget "radioprogram" och spontant fritt ur hjärtat ge uttryck för hur de upplevde RS-04. 

rs04

Lördagens morgonsändning. Kidnappad och inbjuden gäst - Jörgen SM3FJF gav en resumé över gårdagens aktiviteter. -Jag är mycket imponerad över det fina arbetet som de arrangerande klubbarna för Radioträff Syd RS-04 lagt ned. Ett perfekt arrangemang med ett späckat program - med många intressanta föredrag och en toppenfin service på alla sätt - säger Jörgen SM3FJF.  

Göran SM5XW SSA ordförande som också erbjöds att bli radiopratare berättade om Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA). Göran vädjade till alla radioamatörer att inte bara ställa krav och fråga vad SSA kan göra för dem, utan också tänka efter "vad kan jag själv göra för SSA". 

För både Jörgen och Göran var det premiär för radiosändning via Internet och fjärrstyrd radio och båda tyckte att detta var spännande och ett bra sätt att "integrera datorn med radion" -Kanske just detta är en bra grej för att intressera fler ungdomar för vår hobby - och säkra återväxten sade Jörgen. 

Efter sändningen fanns möjlighet till incheckning i sedvanlig ordning. Mellan 30 och 50 stationer checkade in efter varje nyhetssändning. 

Välbesökta föredrag hela weekenden

Inom ramen för ESR Teknikseminarier hölls en lång rad intressanta föredrag och workshops. Föredragen handlade om stora antenner för low-band DX, antennberäkning och simulering, antennkonstruktion och mätmetoder, vågutbredning, jonosfärsondering, hembyggd QRP-utrustning, samlokaliserad kommersiell radioutrustning för KV och VHF samt fjärrstyrning av radiostationer via Internet. Teknikseminarierna blev välbesökta med mellan 40...75 åhörare i de olika föredragen. Motsvarande siffror förra året var 40...50.

Lördagen inleddes med ett intressant föredrag om FlexRadio och SDR av Willi Reppel SM6OMH.

rs04

Willi Reppel SM6OMH hade bullat upp med ett helt bord radioapparater och prylar för att demonstrera vad man kan åstadkomma med modern teknik. Frågestunden och workshopen efter föredraget samlade många intresserade. 

Workshops

Utöver de schemalagda aktiviteterna fanns Workshop om design av yagiantenner av SM5BSZ och SM7UFW (Antennspecialisten) 

-Att testa olika material för element till yagiantenner har blivit mycket
lättare med den mätmetod som Svenska Antennspecialisten AB har tagit fram säger Nicklas Gunhamn SM7UFW.
 

Principen bygger på att placera ett antennelement i en kavitet där man mäter Q-värdet i elementet. Metoden gör det möjligt att på ett kontrollerat sätt jämföra olika metaller, legeringar och även ytbehandlingar. -Det är en enkel och snabb metod att ta reda på bomkorrektionsfaktorn beroende på hur man monterar antennelementen på bommen säger Nicklas.
 
Svenska Antennspecialisten AB visade också exempel på baluner och gav sin syn på hur nästa generations kommersiella- och amatörantenner kan komma att se ut.

I pauserna visade Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR) hur chirpsounding fungerar och vad som behövs för att själv komma igång med hembyggda grejor. 

rs04

-Intresset var lika stort som på Bolmen Fieldday och HF-04 på Fårö säger Jan Olof SM7ETW som plikttroget bemannade montern från 9 till 5. 
 

Föreningen Sveriges Sändareamatörer avhöll SM7 distriktsmöte

rs04 Eftermiddagen inleddes med SSA SM7-möte som samlade c:a 75 deltagare.

Bengt Falkenberg SM7EQL (DL7) inledde med att hälsa alla välkomna och presentera SSA:s ordförande Göran Ericsson SM5XW, Jörgen Norrmén SM3FJF Sektion Utbildning samt Tommy Björnströn SM6NZB som är VHF-testledare i SSA.

Till mötesordförande valdes Bengt SM7EQL. Den formella delen klarades av på fyra minuter, detta för att få mesta möjliga tid över åt gästerna och deras föredrag. 

Göran SM5XW inledde med information om SSA och Jörgen SM3FJF visade ett väl tillrättalagt bildspel som handlade om SSA:s nya läromedel. Som exempel på layout och utformning visades ett avsnitt om mätteknik som författats av Karl-Arne Markström SM0AOM. Mötesdeltagarna kunde konstatera att kvaliteten och svårighetsgraden på det nya läromedlet blir betydligt högre än nuvarande bok "Bli Sändareamatör" 

Tommy SM7NZB avslutade med att informera om SSA:s aktivitetstester och visa exempel på de arbetsuppgifter som ingår i testledarskapet - att tolka och renskriva slarvigt skrivna papperloggar från deltagare som ännu inte skaffat dator. 

Avslutningsvis bildades en panel av de medverkande för frågor om SSA och verksamheten i stort. Ämnen som berördes var störningar från PLC, dålig trafikdisciplin på 80 m, om hur SSA jobbar för att vi skall få fler band, t ex 70 MHz, varför 50 MHz tillståndet kostar extra etc. Protokoll från mötet kommer på DL7-sidan om några veckor när det justerats. Efter SM7-mötet aviserades en bensträckare på fem minuter..

 

Föredrag i ämnet "Samlokalisering av radiosändare och mottagare"

Nästa föredrag hölls av Karl-Arne Markström SM0AOM som representerade Telemar Scandinavia AB, Maritime Networks. Titeln på föredraget var Materielprestandakrav vid samlokalisering av radiosändare och mottagare. 

Presentationen behandlade de krav som ställs på de ingående komponenterna i system med samlokaliserad radioutrustning. Översiktligt berördes vilka parametrar som begränsar uppnåeliga prestanda i både HF- och VHF/UHF-områdena. De bakomliggande orsakerna till och medlen mot fasbrus, intermodulation och bredbandsbrus diskuterades. Kontentan av föredraget var att sändarna från 70-talet var betydligt bättre än dagens moderna apparater men att mottagarnas prestanda förbättrats väsentligt. Föredraget hade samlat 55 åhörare.

Som sista punkt på lördagens föredragsserie berättade Staffan SM6DOI från Lannabo AB om effektiva antenner för lågband DX.

rs04

-Om man skall vara med på 80 m krävs stora antenner säger Staffan. Ett av hans projekt gick ut på att bygga fyra stycken 5 elements logperiodiska antenner för 80 m. Föredraget inspirerade nog en och annan i publiken att kanske böraja experimentera själv... Ett mycket jordnära föredrag med betoning på vedertagen praxis och utan "hokus pokus antenner" som bara fungerar i teorin - och knappt det. Staffan kommer att hålla ett liknande föredrag om stora antenner på DX-mötet i Karlsborg i oktober - missa inte det!

rs04

Staffan SM7DQW, Jörgen SM3FJF och Göran SM5XW övervakade att bulletinsändning från Radio 8S7RS gick rätt till.

Lördagens Ham-Dinner och som var fylld till sista platsen - 125 gäster blev lyckad. Kvällen bjöd på god mat därefter trollkonster och lottdragning. Kvällen avslutades med ett praktfullt fyrverkeri precis som förra året och där alla YL:ar och XYL:ar uttalade orden oooohhhh och wow omväxlande. Killarna också för den delen.

Söndagen förmiddag gick i ett lugnt tempo. Utställarna packade ihop sina montrar och golven sopades rena... 

rs04

Staffan SM7DQW och Karl-Arne SM0AOM. Klart för avfärd mot Ystad Central f v b mot Stockholm C.

De som inte jobbade, lyssnade på Roy Nordqvist SM4FPD från SRS och hans föredrag med titeln "Ny teknik för höga prestanda i IC 7800" Roy inledde med att presentera människan bakom världens bästa HF tranceiver och ställde sig frågan -hur kan någon ge sig på ett sådant projekt? Därefter följde en genomgång av ICOM IC-7800 och vad som är unikt i själva konstruktionen och som gör att den skiljer sig från alla andra tranceivers. Föredraget samlade 40 åhörare.

En del av föredragen som presenterades på ESR Teknikseminarier kommer efterhand att läggas ut på www.esr.se Mer bilder och info kommer senare...

rs04

Så plockades skyltarna ner och Radioträff Syd var slut för den här gången...

rs04

Ytterst ansvarig för RS-04:s budget och kassalåda var Mats SM7XAH från FRO. Av bilden att döma blev det nog åter ett litet välbehövligt överskott för de deltagande klubbarna att dela på. Vi uppskattar antalet besökare till runt 600 - ungeför som förra året. Samtidigt noteras att föredragen drog betydligt fler besökare än vid RS-03. 

PS det enda som blev helt fel var vädret. Det blev faktiskt MYCKET bättre än vad prognoserna hade utlovat. 

rs04

Den stackare som blint litade på vädertjänsten och stannade hemma i TV-soffan blev blåst på konfekten. Vi övriga som regelmässigt trotsar vädret och som ställde in oss på en ruggig tillställning med halv storm, frisk i byarna, ihållande regn och kanske snö - sken som små solar i sommarvärmen...

Nu är Radioträff Syd RS-04 ett minne blott!  - Ett härligt minne -
Ett glatt minne! - Ett minne som hänger kvar länge

 

Vi hade tre fina dagar fyllda med aktiviteter. Det fanns något för alla smakriktningar inom hobbyn, vare sig man var intresserad av alla nyheter i branschen, ägnades sig åt skattjakt på loppisen, ville förkovra sig genom att lyssna på högklassiga föredrag eller bara strosa omkring och träffa gamla kompisar. 

Och alltsammans gjort med ideella insatser av funktionärer från de fem arrangörsklubbarna .

 

Man ställde upp förutsättningslöst och löste de uppgifter man fick sig förelagt.

 

Något som man inte klarar sig utan i ett sådant här sammanhang är sponsorer och vi var lyckligt lottade. Här var gräddan av leverantörer representerade, en del med egna montrar.

 

De fina priserna i våra lotterier kom samtliga från sponsorerna.

 

Vi får inte glömma lokalerna. FBU Kursgård med Mats Johansson i spetsen passade bra för oss. Inte bara lokalerna som sådana utan även personalen, framför allt köket, som såg till att vi ständigt var mätta och belåtna.

 

Var allt perfekt? Så klart inte, men vi fick mycket få negativa påpekande. De positiva kommentarerna var i klar majoritet och det värmde!

 

Vi blev övertygade att vi hade ett vinnande koncept, vilket styrker oss i vår avsikt att arrangera en träff nästa år.

 

Tack till alla som bidrog till att RS-04 blev en succé: Funktionärerna, sponsorerna och FBU kursgårds personal.

 

Nu sätter vi oss ned och utvärderar träffen och låter de erfarenheter vi gjort vara vägledande, när vi börjar förberedelserna för nästa års träff, Radioträff Syd RS-05!

 

Skåne i augusti 2004-08-23

 

Ledningsgrupppen för RS-04

 

SM7CFFSM7FUESM7TE SM7MMJ SM7XAHSM7CRI

--

Som avslutning på söndagen gjordes ett "privat" besök på Sandhammarens fyr där Richard SM7OHB riggat upp sin station för att delta i fyr-weekenden. 

rs04

Den ena amatören efter den andra dök upp och det var tydligen många som kommit på samma lysande idé. Bland besökarna sågs bl a Roy SM4FPD med kameran i högsta hugg...

---

Sammanfattningen av Radioträff Syd RS-04 är gjord av Bengt Falkenberg, SM7EQL
Text och bild får fritt användas för icke kommersiellt syfte under förutsättning att källan tydligt anges.

 


 

 

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information