Nordic HF Conference avhålls vart tredje år och är en av två stora radiokonferenser inom området kortvågskommunikation i världen. Initiativtagare till de svenska HF konferenserna är Carl-Henrik Walde SM5BF som representerar Svenska Nationalkommittén för Radiovetenskap (SNRV) och The Nordic Radio Society (NRS) samt Gunnar Eklund som kommer från Tieto Enator AB.

 

hf04

Mer information om HF konferensen http://www.nordichf.org/

Förberedelserna startade redan på söndagen med installation av Internet bredband och ljudanläggning i utställnings- och föredragssalen. Som tekniker fungerade Axel SM0VIA som hade ett drygt jobb att rulla kabel och knappa in IP-adresser på datorerna. 

Efter att Mr Murphy besegrats fungerade allt till belåtenhet, större delen av konferensen. Några mindre överbelastningar i nätet noterades dock senare under veckan då många av de 163 deltagarna reflexmässigt varje kafferast och samtidigt skulle kolla e-posten.

hf04

Rickard SM1CQA monterar vertikalantennen avsedd för de dagliga kontakterna med isbrytaren Oden som var på väg mot nordpolen.

Som hjälp åt organisationskommitteén deltog Frivilliga Radio Organisationen (FRO) Sveriges Sändareamatörer (SSA) samt Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR) vars uppgift som ideélla organisationer var att visa upp sin verksamhet från den allra bästa sidan, d v s som en spännande och intressant verksamhet med fokus på avancerad radioteknik. Andra uppgifter var att hjälpa till med förberedelser och i övrigt rycka in där det behövdes.

hf04

Uppsättning av KV-antenner

 

Invigning

Konferensen invigdes officiellt av Landshövding Marianne Samuelsson som i sitt tal gjorde reklam för Fårö som en "bra ö" med en unik fauna och en spännande natur.

hf04

Gunnar Eklund och Landshövding Marianne Samuelsson

  

Föredragen

Speciellt inbjuden gästtalare var Professor Joseph H Taylor K1JT från Princeton University NJ. Joseph fick Nobelpriset i fysik 1993 tillsammans med Russel A Hulse för upptäckten av dubbelpulsaren. K1JT är också känd bland radioamatörerna som upphovsmannen till det populära WSJT-programmet.

Föredraget om "Extracting weak radio signals from noise" av Joseph H Taylor K1JT inleddes med en kort redovisning av "dubbelpulsaren" och radioastronomi. Större delen av föredraget ägnades åt amatörradiokommunikation via meteorscatter och EME och vad man kan göra med digital signalbehandling.

hf04
Foto Erik Johnsson SM1ALH

Taylor visade sig vara en duktig talare som kunde konsten att få åhörarna att lyssna. Bättre reklam för amatörradiohobbyn får man leta länge efter.

hf04

WSJT står för "Weak Signal communication by K1JT." Programmet stödjer fyra olika moder för VHF/UHF:

hf04

FSK441 använder sig av korta "pingar" reflekterade från det joniserade spåret efter meteorer i jonosfären på ungefär 100 km höjd. Pingarna ligger ett par dB över brusnivån och varar mellan 10 och några hundra msek. Det medger QSO:n på ett avstånd av 800 till 2200 km på 2 meter eller högre.

JT6M är också avsett för meteor scatter men är speciellt optimerat för 6-metersbandet. Det måste laddas ned speciellt.

JT44 och JT65 klarar extremt svaga signaler 10-15 dB under de svagaste CW-signaler som kan läsas. De är därför idealiska för tropo scatter och EME. Med JT44 kan man köra månstuds med mindre antenner än annars och även mäta sitt eget eko från månen. WSJT som är på ca 5.7 MB och arbetar med ljudkortet, kan laddas ner från pulsar.princeton.edu/~joe/K1JT/
 

Karl-Arne Markström SM0AOM från Telemar Scandinavia AB underhöll med "100 years of aeronautical radio communications - A journey from spark to space".  Den svarta lådan på golvet till vänster om OH-projektorn är den välkända "Tuning Unit TU5B" som fick illustrera hur utvecklingen gått framåt när det gällde de frekvensbestämmande delarna i flygradioapparaterna. 

Totalt omfattade föredragsprogrammet över 30 högt kvalificerade föredrag inom områdena:

Propagation and Modelling
Signal Analysis
Systems and Networks
System Components
Link Protocols
Modulation and Coding
Electronic Warfare
Current and Emerging Technologies
Signal Surveillance

Alla föredragen avhölls på engelska som var det officiella språket under de tre dagarna som konferensen varade.

hf04

Priset för "Best Paper" gick till Roger Karlsson och Jan Bergman från Institutet för Rymdfysik (IRF) Uppsala för deras föredrag med rubriken "Three-channel digital radio vector field sensor"

 

Stor HF-aktivitet

Under tisdagskvällen avhölls sedvanligt utställarparty där deltagarna fick möjlighet att under avspända former kika närmare på ny modern HF-kommunikationsutrustning. 

Utställarna var Aerotech Telub, Amtele, Chelton Antennas, Citat Solutions, Comrod, Drumgrange, ESR, Harris, Marconi, Monteria, Swedish Radio Supply, SSA samt Frivilliga Radio Organisationen (FRO).

hf04

William och David från Harris Corporation USA
 

hf04

AerotechTelub visade bl a WRAP som är ett avancerat "Spectrum Management" program för beräkning av radiotäckning, vågutbredning, interferens från samlokaliserade radiostationer, analys av trafikintensitet och annan radioplanering. 
 

hf04

Demo av ett ljudkortbaserat program för Software Automatic Link Establishment (SwALE) avsett för Hemvärnet.

 

Glada miner på Fårö efter onsdagens rävjakt

Onsdag eftermiddag ägnades åt den traditionella rävjakten eller radiopejlorientering (RPO) Över 50 deltagare ställde upp.  Jakten startade kl 16.00 med tre rävar utplacerade på "lagom" avstånd från campen. För några av deltagarna var det första gången de deltog i "Foxhunting" och säkert fick en och annan ett trevligt minne med sig hem.

hf04

Karin Dyberg från FOI i Linköping blev 1:a i the ladies class
 

hf04

Jacqueline Pau från Los Angeles hittade alla tre rävarna och blev så här glad för sitt andrapris i the ladies class
 

hf04

Vivianne Jodalen från Norweigian Defence Research Establishment, FFI
  

hf04

Tvåa i onsdagens rävjakt - family class - blev Joseph H Taylor K1JT med fru tillsammans med Becky och Frederick W1FR från Green Mountain Radio Research Company.
 

hf04

Ingemar Fogelberg SM5AJV kom på första plats med totaltiden 29 minuter och tio sekunder!

 

FRO, SSA och ESR visade upp sin verksamhet

Av de 163 konferensdeltagarna fanns många radioamatörer. Allt sedan starten av Nordic HF conferences har amatörradion funnits med på ett hörn - detta tack vare Carl Henrik Walde SM5BF som inte missar ett enda tillfälle att göra lite smygreklam för amatörradio. Som inledning i sitt hälsningsanförande inför konferensen frågade han -Hur många är radioamatörer? Hand upp!  En tredje del sträckte armarna i vädret och det var nog många i församlingen som blev lite smått överraskade av resultatet.

 

Frivilliga Radio Organisationen (FRO)

hf04

Gunnar Unger SM5AAY monterar bilder i FRO-montern 

hf04

Richard SM1CQA demonstrerar FRONET. Fin förbindelse etablerades dagligen med isbrytaren Oden som befann sig i norra ishavet på väg mot Nordpolen.

FRO är den frivilliga försvarsorganisationen för Dig som är intresserad av radio- och IT-kommunikation och där hela familjen kan vara med i verksamheten. Läs mer här

 

Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA)

hf04

SSA marknadsförde amatörradio som en hobby för social gemenskap och en kul hobby för de unga. 

SSA är en nationell intresseförening med cirka 5500 medlemmar

SSA är Remissinstans åt Post- och telestyrelsen och lämnar yttrande i olika frågor till Post- och telestyrelsen (PTS) och kan också ta initiativ till nya frågor, exempelvis för att förändra regler eller andra förutsättningar.

Utbildning av nya radioamatörer och SSA:s roll när det gäller provförrättning och utfärdande av amatörradiocertifikat m m.

Läs mer om SSA

  

Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR)

I ESR:s monter förevisades APMP (Automatic Propagation Monitoring Project) med mottagning av chirpsoundersignaler från sändarna i Visby och Boden.

hf04

De mottagna signalerna bearbetades för presentation i nära realtid på webben. Hela systemet fjärrstyrdes via Internet. Mottagarna var placerade i Skåne. 

"Chirpradion" ingår som en del i ESR:s projekt Remote Radio Platform (RRP) där användaren via ett webbgränssnitt kan få åtkomst till flera chirpsoundermottagare och dels kan fjärrstyra ett antal KV-stationer och mottagare på olika platser i Sverige. 

hf04

Karl Arne SM0AOM har SSB-kontakt med Stockholm via en fjärrstyrd KV-radio i Skåne.

ESR har som målsättning att verka för ökat tekniskt kunnande bland amatörradio- intresserade, genom att sprida information om radioteknik i teori och praktik samt om sådant som kan medverka till god trafikkultur på amatörradiobanden. Läs mer här

  

Klubbstationen SL1FRO 

hf04
Foto Erik Johnsson SM1ALH

Thomas SM5IXE och Erik SM1ALH deltog i UHF-testen från SL1FRO som ligger i en av stugorna på campen.

 

Relaxing

hf04

Kvällarna gick i lugnt tempo och många nya bekanskaper knöts. Just att träffas och umgås är ett av konferensens huvudsyften. Det är där de viktiga sakerna diskuteras och besluten tas...


Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information