Radioapparater behöver ses över med jämna mellanrum. Wireless SET No. 19 innehåller även en Dynamotor, en roterande omformare som drivs på 12 V och lämnar 275 och 500 V likspänning. Precis som alla andra motorer behövs motortvätt och rundsmörjning. Beräkning av frekvensblandning. Hur var det nu? F in = LO inj - MF.Att gräva i gamla prylar kan vara intressant på många sätt. Hur bra var dessa apparater med våra mått mätta? Hur står de sig jämfört med moderna radioapparater från t ex Yaesu och ICOM?

Efter en hel dags trimning och mätning av diverse radioparametrar kunde konstateras att känsligheten i SET 19 var snäppet bättre än t ex FT1000MP MKV. En del andra parametrar som storsignalegenskaperna och selektiviteten var som väntat något sämre.

Av den digra dokumentationen från krigsarkiven kan utläsas att ett problem som konstruktörerna brottats med var att få en tillräckligt bred - läs oselektiv - mottagare. Vid trimning av mellanfrekvensen finns ett krav att bandbredden inte får understiga 6 kHz vid -6 dB samt ej överstiga 60 kHz vid -80 dB.

Den provade apparaten hade MF-bandbredden 5.2 kHz vid - 6 dB, 29.3 kHz vid -60 dB samt 41.4 kHz vid -80 och uppfyllde således inte kraven. Mottagaren var alltför selektiv i passbandet för läge CW.

Sidbandsundertryckningen mättes till en dryg dB vilket är ett bra värde om man eftersträvar att ha full kontroll på vad som händer i andra delar av bandet. Vid mottagning av telegrafi gäller det därför att ha klart för sig på vilken sida om BFO-signalen man lyssnar och vad begreppen Zero Beat och Pitch betyder. 

En funktion som fungerar excellent är "Netting" eller som på mer moderna riggar som tillverkades på 70...80-talen brukade kallas för "Spot". Med "Netting" går det lätt att ställa in mottagaren så att sändaren hamnar på exakt den frekvens som motstationen sänder på. Med exakt i detta sammanhang menas inom 50 perioder eller så. Många moderna amatörradiostationer saknar denna grundläggande funktion vilket innebär att om operatören inte känner till vilken Pitch som gäller, så är det lätt att hamna "snett på kanalen" inte bara en kHz utan flera.

Då surplus och gammal hederlig rörteknik tycks intressera många av läsarna, inklusive de helt nybakade radioamatörerna finns anledning att återkomma efterhand som projekten fortskrider.
Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information