ALE är ett sätt att automatiskt välja och använda radiofrekvenser för kommunikation. Etableringen och avvecklingen av sådana förbindelselänkar görs digitalt enligt dataprotoll. ALE har tillämpats de senaste 20 åren och blir allt vanligare. Exempel på reguljära användare är ambassader, militära förband, rederier m.fl.

HF (kortvåg) är det frekvensområde som främst kommer ifråga för ALE-användning. Inom detta område laddar solens strålning upp jordens atmosfär så att den fungerar som en reflektor för radiovågor från stationer nere på jorden. Radioräckvidden kan på så sätt bli betydande, men även mycket korta förbindelseavstånd är möjliga.
 
ALE-förbindelserna i sin helhet anpassas till rådande vågutbredningsförhållanden och genomförs helt operatörslöst. Två eller flera stationer kan sammanlänkas till nät. Genom att kombinera ALE-tekniken med lämpliga dataprogram, så kan man fortlöpande generera styrdata för automatisk länketablering på de frekvenser som ger bäst förbindelse. I ALE-konceptet ingår nämligen automatiska funktioner för fortlöpande analys av länkarnas överföringskvalitet. Detta är viktigt, eftersom det ständigt uppstår förändringar av jordatmosfärens vågutbredningsegenskaper. I konceptet ingår ofta s k mailboxsystem som lagrar meddelanden i de fall de rådande utbredningsförhållandena inte tillåter att en radioförbindelse kan upprättas.
 
Historiskt har endast radiooperatörer med god kännedom om vågutbredning behärskat radiokommunikation på HF. Med tillkomsten av ALE och datorer behövs inte i samma utsträckning radiooperatörer med dessa specialkunskaper. Därför är allt fler användarkategorier intresserade av ALE.
 
Med tillkomsten av kommunikationssatelliter i omlopp runt jorden, fick under en tid kortvågsförbindelser nere på jorden minskad betydelse. Men eftersom dessa satelliter trots allt har visat sig ha begränsningar, så har tillkomsten av ALE medverkat till att radioförbindelser på HF (kortvåg) fått förnyad användbarhet.
 


Vill Du veta mer om ALE?


Ladda då ner hela eller delar av följande handbok i PDF-format. Det är en tegelsten med 304 sidor. 

High Frequency Radio, Automatic Link Establishment (ALE) Application Handbook. 

Prepared for National Communications System, Office of Technology and Standards.
Prepared by National Telecommunications and Informations Administration (NTIA), Institute for Telecommunication Sciences (ITS), Boulder, CO.

Amateur Radio ALE. Members of the amateur radio community are currently experimenting with the use of Automatic Link Establishment within the Amateur Radio Service.

 

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information