För att undvika felaktigheter i meddelanden på grund av språksvårigheter, störningar m m nyttjas i den internationella radiotrafiken ett antal förkortningar s k Q-förkortningar.

Q-förkortningarna kan åtföljas av en siffra, anropssignal, frekvens, ett namn, klockslag el dyl. OBSERVERA skillnaden i betydelsen om Q-förkortningen åtföljs av ett frågetecken (?). I tabellen nedan finns de vanligaste Q-förkortningarna som används för amatörradiotrafik på morsetelegrafi. Utöver dessa finns särskilda förkortningar för annan radiotrafik, t ex militär eller maritim radio.  

Förkortning Fråga Svar eller meddelande Tillägg Anm
QRA Vad heter Er station?  Min station heter...   B
QRG Kan Ni ange exakt frekvens? Exakt frekvens är...kHz   A
QRH Varierar min frekvens?  Er frekvens varierar.   B
QRI Hur är min sändningston?  Er sändningston är... 1. God
2. Varierar
3. Dålig
B
QRK Vilken uppfattbarhet har mina/...*s signaler?  Uppfattbarheten hos Era/...*'s är... 1. Dålig
2. Bristfällig
3. Ganska god
4. God
5. Utmärkt
B
QRL Är Ni upptagen?   Jag är upptagen, stör ej.   A
QRM Är Ni störd av annan station? Störningarna från annan station är... 1. obefintliga
2. svaga
3. måttliga
4. starka
5. mycket starka
A
QRN Besväras Ni av atmosfäriska störningar? Atmosfäriska störningar är... 1. obefintliga
2. svaga
3. måttliga
4. starka
5. mycket starka
A
QRO Skall jag öka sändningseffekten? Öka sändningseffekten.   A
QRP Skall jag minska sändningseffekten? Minska sändningseffekten.   A
QRQ Skall jag öka sändningshastigheten? Öka sändningshastigheten.   A
QRS Skall jag minska sändningshastigheten? Minska sändningshastigheten.    A
QRT Skall jag avbryta sändningen? Avbryt sändningen.   A
QRU Har Ni något till mig? Jag har inget till Er.   A
QRV Är Ni redo?  Jag är redo.   A
QRX När anropar Ni mig igen?  Jag anropar Er igen kl...   A
QRZ Vem anropar mig?  Ni anropas av...* (på...kHz).   A
QSA Vilken styrka har mina (eller...*'s) signaler? Era (eller...*'s) signaler är... 1. knappast uppfattbara
2. svaga
3. ganska goda
4. goda
5. mycket goda
B
QSB Varierar min signalstyrka? Er signalsyrka varierar.   A
QSD Är min teckengivning dålig? Era teckengivning är dålig.   B
QSK Kan Ni höra mig mellan Era signaler och får jag i så fall avbryta er? Jag kan höra er mellan mina signaler och Ni får avbryta min sändning.   B
QSL Kan Ni ge mig kvittens? Jag kvitterar.   A
QSO Kan du få förbindelse med...*  direkt? Jag kan få kontakt med ...* direkt.   A
QSP Kan Ni transitera till...*? Jag kan transitera till...*   B
QSV Skall jag sända en serie VVV på denna frekvens/...kHz Sänd en serie VVV på denna frekvens/kHz.   B
QSX Kan Ni lyssna på...* på..kHz? Jag lyssnar på...* på...kHz.   B
QSY Skall jag gå över till annan frekvens? Gå över till annan frekvens /... kHz.   A
QTC Hur många telegram har Ni att sända? Jag har... telegram till Er.   A
QTH Vilket är Ert geografiska läge? Mitt geografiska läge är...   A
QTR Kan Ni ge mig rätt tid?  Rätt tid är...   B
         
QNI Ska jag anmäla mig som nätstation? Nätstationer anmäler sig   C

* Namn och/eller anropssignal

Anmärkningar:
A        Absolut nödvändiga att kunna
B        Bra att kunna för trafik med mer erfarna radioamatörer
C        Används i samband med incheckningar efter bulletiner m m. Huvudstationen sänder då uppmaningen QNI, som betyder att övriga stationer får anmäla sig. Detta sker genom att enbart ange sin egen signal en eller max två gånger.

Referenser:
Sambandsinstruktion för Armén Sbl A, 1962
Specifikation över kompetensfodringar för radioamatörcertifikat, utgiven av Telestyrelsen 1992
Kompletterad med vanliga Q-förkortningar som används för amatörradiotrafik på morsetelegrafi.

Uppdaterad 2006-02-02

 

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information