I takt med att intresset för DX-trafik ökat, samtidigt som antalet radioamatörer i världen blivit fler, har fenomenet med listor och nät också ökat.Avsikten med dessa nät och listor är oftast att få kontakt med en DX-station. Fenomenet är idag utbrett på HF-banden och det är alltid DX-stationen som sätter spelreglerna.

Det finns vissa grupperingar som anser denna form av radioförbindelse för mindre värd men vi kan konstatera att detta förfaringssätt har kommit för att stanna. 

Den är därför önskvärt att denna arbetsform skall ha en viss accepterad standard så att de förbindelser som etableras kan anses vara en tekniskt fullgod radioförbindelse där båda stationer hört varandra. 

Tyvärr förekommer metoder där nät- eller listoperatören repeterar allt som båda stationer sänder och på så sätt "etableras" ibland förbindelser som aldrig kunnat komma till stånd utan en hjälpande mellanhand.

Följande riktlinjer skulle kunna minimera den kritik som förekommer mot trafiksättet.
  

List- och nättrafik för DX-stationer
1 Den ansvarige Listoperatören (Master) skall eftersträva en rättvis lista där deltagare från flertalet länder som anropar finns representerade.
2 Det är inte önskvärt att ta upp en lista för ett framtida datum. Vid dåliga vågutbrednings- förhållanden kan en lista skjutas upp och återupptas vid ett annat tillfälle när så är möjligt.
3 DX-stationen bör klargöra hur mycket tid denne har till förfogande eller hur många stationer som skall finnas på listan.
4 För att en förbindelse skall anses som giltigt måste en viss mängd information utbytas. Anropssignal har oftast redan givits av Master likväl skall Master efterstäva att inte ange den ropande stations fulla anropssignal.
5 Master kan instruera en andra station att assistera för att övervaka trafiken vid speciella svårare omständigheter.
6 Om konditionerna omöjliggör fortsatt förbindelse bör Master avsluta operationen.
7 Den är mycket viktig att Master ger information med jämna mellanrum som, nya listor, QSL-manager, längd på aktuell lista etc. Detta är till stor hjälp för väntande stationer och minimerar inbrytningar  och störningar.
Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information