Den grundläggande regeln för all radiotrafik är att lyssna. Det är bara genom att lyssna du kan få en uppfattning om aktiviteten på bandet och om den frekvens du tänker använda är fri från annan trafik.

 

Följande riktlinjer bör användas vid anrop till DX-Station
1 Sänd ALDRIG på DX-stationens frekvens utan att först veta dess lyssningsfrekvens.
2 Lyssna omsorgsfullt för DX-stationens anropssignal. Lyssna noga och notera vilken frekvens DX-stationen lyssnar på. Notera hur operatören arbetar. Fråga ALDRIG efter DX-stationens anropssignal. Lyssna.
3 Vid anrop. Sänd din egen anropssignal en eller två gånger, lyssna sedan och avvakta tills du hör DX-stationen igen. Det är ALLTID DX-stationen som styr trafiken, sänd ALDRIG ditt anrop förrän DX-stationen bekräftat och avslutat en pågående förbindelse. Upprepade anrop utan att synkronisera mot DX-stationen skapar oreda och kan tvinga DX-stationen byta frekvens eller stänga sin station.
4 Om DX-stationen ropar ett visst geografiskt område eller anropssignal, ropa bara om du faller inom ramen för detta. Erfarna DX-operatörer svarar inte stationer som faller utanför ramen.
5 Använd den internationell bokstavering vid telefonikontakter. Vid telegrafi sänd ALDRIG i högre hastighet än den DX-stationen använder.
6 Om DX- stationen kör split, d v s sänder på en frekvens och lyssnat på en annan, ropa endast på den frekvens eller inom det frekvenssegment DX-stationen angivit. Split-trafik används för att minimera störningar.
7 När förbindelsen är etablerad, sänd endast samma typ av information som den du får av DX-stationen. Be aldrig DX-station om att lyssna efter någon kamrat eller göra upp en lista.
8 Använd ALLTID hela din anropssignal (t ex SM6XYZ). Ropa ALDRIG genom att endast använda de två sista bokstäverna i din anropssignal.
Kom ihåg!


- Lyssna noga.

- Det är DX-stationen som styr trafiken.

- Synkronisera mot DX-stationen. 

- Ropa aldrig en DX-station med delar av din anropssignal, t ex "YZ". Detta är i strid med bestämmelserna för amatörradiotrafik och skapar oreda för alla inblandade. Använd alltid hela din anropssignal t ex "SM6XYZ". Många oerfarna radioamatörer använder endast de två sista bokstäverna i sin signal för att de tror att de kommer igenom lättare. Erfarna DX-stationer besvarar inte sådana anrop.

Referenser:
IARU HF Handbook
IARU information 

Uppdaterad 2006-02-02 

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information