IARU Region 1 har tillsammans med de nationella medlemsorganisationerna (i Sverige SSA) utarbetat en gemensam bandplan. Nedanstående bandplan gäller för Region 1, som omfattar Europa och Afrika. 


IARU Region 1 HF Bandplan
Antagen vid IARU Region 1 mötet i Sun City 2011
 

Tabellen är sammanställd och bearbetad av ESR med hänsyn tagen till; Post- och telestyrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikten för vissa radiosändare; PTSFS 2012:3

* Under varje bandtabell refereras till PTS Föreskrifter samt noter i IARU Region 1 bandplan.
* IARU Region 1 bandplan är avsedd att kunna användas av samtliga länder inom Region 1. 
* PTS Föreskrifter har företräde med avseende på absoluta bandgränser; Notera att frekvenssegmentet 1850 - 1930 kHz ej är är upplåtet för amatörradiotrafik i Sverige.
 
* Se även de generella noterna i slutet av dokumentet.

Band Frequency (kHz) Maximal
bandwidth
(Hz)

Preferred mode and usage

 

137 kHz

135.7 - 137.8

200

CW, QRSS and narrow band digital modes

PTSFS 2012:3 135.7-137.8 kHz, Maxeffekt 1 Watt erp.

IARU Region 1 RR 5.67A Stations in the amateur service using frequencies in the band 135.7-137.8 kHz shall not exceed a maximum radiated power of 1 W (e.i.r.p.) and shall not cause harmful interference to stations of the radionavigation service operating in countries listed in No. 5.67. (WRC-07) (Cavtat 2008)

RR 5.67B The use of the band 135.7-137.8 kHz in Algeria, Egypt, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Libyan Arab Jamahiriya, Lebanon, Syrian Arab Republic, Sudan and Tunisia is limited to the fixed and maritime mobile services. The amateur service shall not be used in the above-mentioned countries in the band 135.7-137.8 kHz, and this should be taken into account by the countries authorising such use. (WRC-07)(Cavtat 2008)
 

1.8 MHz

1810 - 1838

200

CW, QRP Centre of Activity 1836 kHz

1838 - 1840

500

Narrow band modes

1840 - 1843

2700

All modes - digimodes, (*)

1843 - 2000

2700

All modes, (*)

PTSFS 2012:3 1810-1850 kHz Maxeffekt 1000 Watt, 1850 - 2000 kHz Maxeffekt 10 Watt.

IARU Region 1 Radio Amateurs in countries that have a SSB allocation ONLY below 1840 kHz, may continue to use it, but the National Societies in those countries are requested to take all necessary steps with their licence administrations to adjust the phone allocations in accordance with the Region 1 Bandplan. (Davos 2005)

3.5 MHz

3500 - 3510

200

CW, priority for intercontinental operation

3510 - 3560

200

CW, contest preferred, QRS Centre of Activity 3555 kHz

3560 - 3580

200

CW, QRP Centre of Activity 3560 kHz

3580 - 3590

500

Narrow band modes - digimodes

3590 - 3600

500

Narrow band modes - digimodes, automatically controlled data stations (unattended)

3600 - 3620

2700

All modes - digimodes, automatically controlled data station (unattended), (*)

3600 - 3650

2700

All modes, SSB contest preferred, (*)

3650 - 3700

2700

All modes, SSB QRP Centre of Activity 3690 kHz

3700 - 3800

2700

All modes, SSB contest preferred, Image Centre of Activity 3735 kHz, Region 1 Emergency Centre of Activity 3760 kHz.

3775 - 3800

2700

All modes, priority for intercontinental operation

PTSFS 2012:3 3500 - 3800 kHz, Maxeffekt 1000 Watt.Intercontinental operations should be given priority in the segments 3500-3510 kHz and 3775-3800 kHz.

IARU Region 1 Where no DX traffic is involved, the contest segments should not include 3500-3510 kHz or 3775-3800 kHz.
Member societies will be permitted to set other (lower) limits for national contests (within these limits).

3510-3600 kHz may be used for unmanned ARDF beacons (CW ) (Davos 2005)
Member societies should approach their national telecommunication authorities and ask them not to allocate frequencies to other than amateur stations in the band segment that IARU has assigned to intercontinental long distance traffic.
 

7 MHz

7000 - 7040

200

CW, 7030 kHz QRP Centre of Activity

7040 - 7047

500

Narrow band modes - digimodes

7047 - 7050

500

Narrow band modes - digimodes, automatically controlled data stations (unattended)

7050 - 7053

2700

All modes - digimodes, automatically controlled data stations (unattended) (*)

7053 -7060

2700

All modes - digimodes

7060 - 7100

2700

All modes, SSB contest preferred
7070 kHz - Digital Voice Centre of Activity
7090 kHz - SSB QRP Centre of Activity

7100 - 7130

 2700

All modes, 7110 kHz Region 1 Emergency Centre of Activity

7130 - 7200

2700

All modes, SSB contest preferred, 7165 kHz - Image Centre of Activity

7175 - 7200

2700

All modes, priority for intercontinental operation
PTSFS 2012:3 7000 - 7200 kHz, Maxeffekt 1000 Watt.

10 MHz

10100 - 10140

200

CW, QRP Centre of Activity 10116 kHz

10140 - 10150

500

Narrow band modes - digimodes

PTSFS 2012:3 10100 - 10150 kHz, Maxeffekt 150 Watt.


IARU Region 1
SSB may be used during emergencies involving the immediate safety of life and property and only by stations actually involved in the handling of emergency traffic.

The band segment 10120 kHz to 10140 kHz may be used for SSB transmissions in the area of Africa south of the equator during local daylight hours.

News bulletins on any mode should not be transmitted on the 10 MHz band.
 

14 MHz

14000 - 14060 200 CW, contest preferred, QRS Centre of Activity 14055 kHz
  14060 - 14070 200 CW, QRP Centre of Activity 14060 kHz
  14070 - 14089 500 Narrow band modes - digimodes
  14089 - 14099 500 Narrow band modes - digimodes, automatically controlled data stations (unattended)
  14099 - 14101 - IBP, exclusively for beacons
  14101 - 14112 2700 All modes - digimodes, automatically controlled data stations (unattended)
  14112 - 14125 2700 All modes
  14125 - 14300 2700 All modes, SSB contest preferred,
14130 kHz - Digital Voice Centre of Activity
14195 kHz ± 5 kHz - Priority for Dxpeditio
14230 kHz - Image Centre of Activity
14285 kHz - SSB QRP Centre of Activity
  14300 - 14350 2700 All modes, Global Emergency centre of activity 14300 kHz.
PTSFS 2012:3 14000 - 14350 kHz, Maxeffekt 1000 Watt.

18 MHz 

18068 - 18095 200 CW, CW QRP Centre of Activity 18086 kHz
  18095 - 18105 500 Narrow band modes - digimodes
  18105 - 18109 500 Narrow band modes - digimodes, automatically controlled data stations (unattended)
  18109 - 18111 - IBP, exclusively for beacons
  18111 - 18120 2700 All modes - digimodes, automatically controlled data stations (unattended)
  18120 - 18168 2700 All modes, 18130 kHz - SSB QRP Centre of Activity
18150 kHz - Digital Voice Centre of Activity
18160 kHz - Global Emergency Centre of Activity
PTSFS 2012:3 18068 - 18168 kHz, Maxeffekt 1000 Watt.

21 MHz 

21000 - 21070

200 CW, 21055 kHz QRS Centre of Activity,
      21060 kHz CW QRP Centre of Activity
  21070 - 21090 500 Narrow band modes - digimodes
  21090 - 21110 500 Narrow band modes - digimodes, automatically controlled data stations (unattended)
  21110 - 21120 2700 All modes (excluding SSB) - digimodes, automatically controlled data stations (unattended
  21120 - 21149 500 Narrow band modes
  21149 - 21151 - IBP, exclusively for beacons
  21151 - 21450 2700 All modes, SSB QRP Centre of Activity, 21285 kHz, Image Centre of Activity 21340 kHz, Global Emergency Centre of Activity 21360 kHz,
PTSFS 2012:3 21000 - 21450 kHz, Maxeffekt 1000 Watt.

24 MHz

24890 - 24915 200 CW, CW QRP centre of activity 24906 kHz
  24915 - 24925 500 Narrow band modes - digimodes
  24925 - 24929 500 Narrow band modes - digimodes, automatically controlled data stations (unattended)
  24929 - 24931 - IBP, exclusively for beacons
  24931 - 24940 2700 All modes - digimodes, automatically controlled data stations (unattended)
  24940 - 24990 2700 All modes, 24960 kHz - Digital Voice Centre of Activity
PTSFS 2012:3 24890 - 24990 kHz, Maxeffekt 1000 Watt.

 

28 MHz

28000 - 28070 200 CW, QRS Centre of Activity 28055 kHz, CW QRP Centre of Activity 28060 kHz
  28070 - 28120 500 Narrow band modes - digimodes
  28120 - 28150 500 Narrow band modes - digimodes, automatically controlled data stations (unattended)
  28150 - 28190 500 Narrow band modes
  28190 - 28199 - IBP, regional time shared beacons
  28199 - 28201 - IBP, worldwide time shared beacons
  28201 - 28225 - IBP, continuous duty beacons
  28225 - 28300 2700 All modes - beacons
  28300 -28320 2700 All modes - digimodes, automatically controlled data stations (unattended)
  28320 - 29200 2700 All modes,
28330 kHz - Digital Voice Centre of Activity
28360 kHz - SSB QRP Centre of Activity
28680 kHz - Image Centre of Activity
  29200 - 29300 6000 All modes - digimodes, automatically controlled data stations (unattended)
  29300 - 29510 6000 Satellite-downlink
  29510 29520 - Guard channel
  29520 29550 6000 All modes - FM simplex 10 kHz channels
  29560 29590 6000 All modes - FM repeater input (RH1 RH4)
  29600 6000 All modes - FM calling channel
  29610 29650 6000 All modes - FM simplex 10 kHz channels
  29660 - 29700 6000 All modes - FM repeater outputs (RH1 RH4)
PTSFS 2012:3 28000 - 29700 kHz, Maxeffekt 1000 Watt.

IARU Region 1 Member societies should advise operators not to transmit on frequencies between 29.3 and 29.51 MHz to
avoid interference to amateur satellite downlinks.

Preferred NBFM operating frequencies on each 10 kHz from 29.110 to 29.290 MHz inclusive should be used.
A deviation of ±2.5 kHz being used with 2.5 kHz as maximum modulation frequency.

Modifications of band plan version 29 March 2009 (Cavtat) made by the General Conference Sun City 2011:
1. CW contest-preferred segment from 7000-7025kHz withdrawn from the Region 1 band plan.
2. Shift of 10m FM simplex channels 29520 - 29550 kHz and 29610 – 29650 kHz to 29110 – 29190 kHz.
3. Four new FM Repeater channels added: 29520 – 29550 kHz (input), respectively 29620 – 29650 kHz (output), Channels renumbered: RH1 = 29520/29620 kHz ... RH8 = 29590/29690 kHz.
4. FM Repeater (Simplex) on 29610 kHz (input and output, parrot)

ON4PC has been appointed as 10m FM repeater coordinator for IARU Region 1. on4pc –at – uba.be
 

Definitions and preferred mode and usage Notes
All modes CW, SSB and those modes listed as Centres of Activity, plus AM (Consideration should be given to adjacent channel users).
Image modes Any analogue or digital image modes within the appropriate bandwidth,for example SSTV and FAX.
Narrow band modes All modes using up to 500 Hz bandwidth, including CW, RTTY, PSK etc.
Digimodes Any digital mode used within the appropriate bandwidth, for example RTTY, PSK, MT63 etc.
(*) Lowest dial setting for LSB: 1843, 3603 and 7043 kHz.

Notes

 

CW QSOs are accepted across all bands, except within beacon segments. (Recommendation DV05_C4_Rec_13)

Contest activity shall not take place on the 10, 18 and 24 MHz bands.

Non-contesting radio amateurs are recommended to use the contest-free HF bands (30, 17 and 12m) during the largest international contests. (DV05_C4_Rev_07)

The term "automatically controlled data stations" includes Store and Forward stations.

Transmitting frequencies:

The announced frequencies in the bandplan are understood as "transmitted frequencies" (not those of the suppressed carrier!)

Unmanned transmitting stations:

IARU member societies are requested to limit this activity on the HF bands. It is recommended that any unmanned transmitting stations on HF shall only be activated under operator control except for beacons agreed with the IARU Region 1 beacon coordinator, or specially licensed experimental stations.

Sideband Usage   Below 10MHz use lower sideband (LSB), above 10 MHz use upper sideband (USB)
Amplitude modulation Amplitude modulation (AM) may be used in the telephony sub-bands providing consideration is given to adjacent channel users.

Referensdokument: Vid ev tveksamheter angående tolkningar och defintioner hänvisas alltid till den engelska originalutgåvan på IARU Region 1 Webbplats http://www.iaru-r1.org/

 

Liten ordlista med förklaringar
Engelska Svenska
All modes Alla sändningsslag
Image modes Faximil och bildöverföring
Narrow band modes Smalbandiga sändningsslag
Digimodes Digitala sändningsslag
Notes Anmärkningar
Sideband Usage Sidbandsanvändning
Amplitude modulation Amplitudmodulering
CW Morsetelegrafi
SSB Enkelt sidband (Single Side Band)
LSB Lägre sidbandet (Lower Side Band)
USB Övre sidbandet (Upper Side Band)
Station test Provning av station (sändare antenner etc)
QRP Lågeffekt  (<5 W vanlig definition) 
QRS Låg hastighet
QRSS Extremt låg hastighet (används vid avkodning med hjälp av t ex FFT-analys i persondator)
CW QRP Centre of Activity Aktivitetscentra för morsetelegrafi med låg effekt
CW QRSS Centre of Activity Aktivitetscentra för morsetelegrafi med extremt låg hastighet och låg effekt
Priority for intercontinental operation Prioritet för interkontinental trafik (DX-förbindelser)
Contest preferred Rekommenderat för Radiosport (tävlingar)

Detta dokument är fritt att kopiera och distribuera för icke kommersiellt ändamål under förutsättning att innehållet inte förändras samt att källan tydligt anges.

Uppdaterad 2012-01-15

 

 

 

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information