Sändningen som startade kl 14,30 SNT den 19 oktober 2015 sker nu från
Karlsfält som är just den plats där Hörbys första mellanvågssändare var
belägen mellan 1928 till 1937. Karlsfält ligger ca 5 km söder om Hörby och
alldeles i närheten av nya Hörby Rundradiostation som byggdes 1937-38 och
lades ner helt 2010.

Det var den 1 januari 1929 som mellanvågssändaren på 10 kW till en 40 m hög
T-antenn i Karlsfält startades officiellt efter en del provsändningar under
senare delen av 1928. Avsikten var att förbättra möjligheterna att höra
Radiotjänsts program i Skåne. Tidigare hade det endast funnits en sändare
med låg effekt i Malmö samtidigt som långvågssändaren i Motala hade dålig
täckning i Skåne.

 

För tillfället sänder nya Karlsfältsändaren på mellanvåg 1179 kHz en slinga
med information om Karlsfält - och Hörby Rundradiostationers äldre historia
från 1928-1944. Sändarens inmatade effekt till antennen är f n 20 W vilket
tillsammans med den starkt förkortade antennen och dess låga verkningsgrad
beräknas kunna ge maximalt 5 W ERP. Antennen består av en 15 m hög vertikal
mast försedd med fyra stycken 30 m långa topplinor samt fyra stycken 56 m
långa radialer upphöjda 1 m över marken. Sändningarna är för mättekniska
ändamål. Tillstånd för sändningarna har beviljats av PTS.

Under november och december 2015 kommer en serie fältstyrkemätningar att
genomföras i syfte att bl a verifiera de mätningar på den ursprungliga
Karlfältssändaren som gjordes 1928 av Radiobyrån vid Kungl. Telegrafverket.
Ur dessa skall sedan antennens verkningsgrad kunna beräknas liksom
resultatet skall kunna jämföras med 1928-års fältstyrkekartor.

Trots den låga effekten är det möjligt att ta emot sändningarna i hela
Skåne. Dock krävs på avstånd över c:a 30-40 km en störningsfri radiomiljö
och bra utomhusantenn. Markvågen har under den ljusa delen av dygnet en
typisk räckvidd om c:a 70-150 km där signalerna visserligen är mycket svaga
men ändå läsbara. Vid mottagning på längre avstånd över c:a 100 km är en
200-800 m lång vandringsvågsantenn (Beverage-antenn) nödvändig.

Lyssnarrapporter tas tacksamt emot och kan skickas via formulär på
veteranljuddagen.se På begäran besvaras rapporterna med ett QSL-kort.

Om man utgår ifrån nu gällande krav på minsta användbara fältstyrka för
mellanvågsmottagning med hög kvalitet i t ex en bilradio så uppgår
räckvidden på Karlsfältsändaren till blott c:a 5 km under dagtid och c:a 1
km kvälls- och nattetid.

/Projektgruppen i ESR och Hörby Radioförening

genom
Bengt SM7EQL

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information