PTS har tagit fram förslag till nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare.

PTS föreslår att kravet på ett amatörradiocertifikat vid användning av en amatörradiosändare ska tydliggöras så att den som utbildar sig till radioamatör eller den som provar på tekniken kan göra så trots att de saknar certifikat.

PTS föreslår också att kravet på en egen anropssignal vid användning av en amatörradiosändare ska tydliggöras så att den som utbildar sig till radioamatör eller den som provar på tekniken istället kan använda den anropssignal som den har som har uppsikt för utbildningen.

För att använda radiosändare krävs tillstånd. Den som använder radiosändare i enlighet med föreskrifterna om undantag från tillståndsplikt anses ha tillstånd. Användning av amatörradio-undantagen är villkorade med att användaren ska ha ett amatörradiocertifikat. Genom den föreslagna ändringen tydliggör PTS att en person som utbildar sig till radioamatör måste få möjlighet att använda sig av utrustningen i syfte att själv kunna erhålla aktuellt certifikat

Förtydligandet av kravet på amatörradiocertifikat medför inga konsekvenser i praktiken eftersom de som önskar utbilda sig till radioamatörer redan idag använder radioamatörutrustning utan att ha certifikat inom ramen för utbildningen. Vidare kan de inte heller ha egen anropssignal innan de har erhållit certifikat varför det i praktiken är på det viset att de som är under utbildning eller vill pröva på använder sig av en anropssignal som tilldelats en redan certifierad radioamatör.

Föreslagen ändring medför därför ett tydligare rättsligt läge för de som utbildar sig till radioamatörer och/eller vill prova på amatörradioanvändning.

PTS förslag till text i de nya Föreskrifterna; "Den som använder en amatörradiosändare ska ha ett amatörradio-certifikat. För att få ett amatörradiocertifikat krävs kunskaper i enlighet med Annex 6 i CEPT Rekommendation T/R 61-02, Examinering för amatörradio-certifikat,Vilnius 2004, version 4 oktober 20117. Undantag från kravet på amatörradiocertifikat gäller för den som under en tidsbegränsad period utbildar sig för att få ett sådant certifikat och för den som under en förevisning på prov tillfälligt använder amatörradiosändare, under förutsättning att användningen sker under uppsikt av en användare med amatörradiocertifikat."

Remiss ang PTS förslag finns här;

http://www.pts.se/sv/Dokument/Remisser/2014/Remiss-angaende-PTS-forslag-till-foreskrifter-om-undantag-fran-tillstandsplikt-for-anvandning-av-vissa-radiosandare/

/Redaktionen

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information