Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR) startades som en intressegrupp våren 2001. Verksamheten har sedan dess varit att utveckla och driva Tekniksidorna på Internet samt att anordna olika typer av teknikaktiviteter. Byggtävlingen på Bolmen 2002, antennutställningen på Bolmen 2003 samt ESR Teknikseminarier på Radioträff Syd, RS-03 är några sådana exempel.

Antennväxel med riktkopplare, antennreläer, pre-amp för samtliga mikrovågsband upp till 24 GHz
abpresentation

Detta är en del av Morgan SM6ESG hembyggda radiostation för mikrovåg. Utrustningen består i övrigt av ett stort antal moduler och massor med kablar och kontakter. 
 

-Det är ett bra sätt att bygga. Lätt att optimera steg för steg, eller kanske byta ut en gammal modul mot en ny och bättre säger Morgan.

"Föreningens målsättning är att verka för ökat tekniskt kunnande bland amatörradiointresserade, 
genom att sprida information om radioteknik i teori och praktik samt om sådant som kan medverka till 
god trafikkultur på amatörradiobanden"

För att möjliggöra en vidareutveckling av verksamheten beslöts den 11 mars 2003 att ESR skulle ombildas från intressegrupp till ideell förening. Den 18 juni tillsattes inom Redaktionen för Tekniksidorna på Internet en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag till preliminära stadgar, förslag till en interimstyrelse samt att inbjuda alla amatörradiointresserade till ett konstituerande möte. Den 23 augusti 2003 bildades Föreningen.

Strukturen i Föreningen
Första etappen efter Föreningens bildande var att bygga upp föreningsstrukturen, bl a med en tydlig Policy för hur information till medlemmarna från styrelsens sammanträden skall hanteras. Alla protokoll är tillgängliga för alla medlemmar. Vi har också skapat ett system med on-line formulär avsedda för Dig som vill lämna meddelande, ställa frågor, lämna motion till Årsmötet eller anmäla ny adress.

Det pågår för närvarande mycket arbete i bakgrunden som kanske inte märks och syns utåt. Bl a har vi skapat speciella sidor för Styrelsen där alla föreningsdokument finns lagrade. Detta blir den moderna versionen av "Styrelsepärmen" för styrelsemedlemmar och funktionärer. En stor del av det löpande styrelsearbetet sker också interaktivt via redigerbara sidor där styrelsemedlemmarna löpande arbetar med olika projekt och frågeställningar. Tack vare detta arbetssätt så har föreningens revisorer möjlighet att löpande följa och granska styrelsens arbete - och detta i realtid. Nytillträdande Styrelsemedlemmar får också automatiskt tillgång till Styrelsens samlade dokumentation och historiska arkiv.

Klubblokalen
Nej, ESR har ingen klubblokal. ESR är en Förening med virtuell karaktär med www.esr.se som gemensam mötesplats. Medlemmarna träffas också i samband med andra evenemang och aktiviteter. Byggtävlingen på Bolmen 2002, antennutställningen på Bolmen 2003 samt ESR Teknikseminarier på Radioträff Syd, RS-03 är några sådana exempel. 

Vad kan Du göra för ESR?
ESR som Förening och vår hemsida blir vad Du som medlem gör den till. Styrelsens huvuduppgift är att på bästa sätt ta tillvara Ditt intresse och skapa möjligheterna och förutsättningarna. Dina ideér och bidrag är därför av avgörande betydelse för hur och i vilken riktning ESR kommer att utvecklas framöver. Utan bidrag ingen utveckling. Därför finns det också en redaktionsgrupp som kan hjälpa till med att redigera och publicera Dina alster, Du behöver inte vara rädd för att skriva fel eller dåligt. Vi har inom föreningen resurser att hjälpa till med sådana saker. Naturligtvis behöver bidragen inte nödvändigtvis vara skrivna texter, det finns även behov av länkar till intressanta projekt, bilder och allmänna tips. Alla bidrag är lika välkommna.


 

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information