EMC Working Group

EMC arbetsgrupp inom IARU Region 1

EMC Working Group är en gruppering inom IARU Region 1 som inrättats för att

  • utbyta information om samtliga aspekter av elektromagnetisk kompatibilitet,
  • ge råd om EMC till IARU:s medlemsföreningar,
  • bereda dokument och artiklar om EMC som visar på radioamatörernas intressen med avseende på EMC,
  • påverka EMC-relaterad lagstiftning och normer till förmån för radioamatörer.

EMC-WG:s ordförande skall samordna arbetet i EMC WG.

Alla medlemsföreningar i IARU Region1 får nominera en medlem i EMC WG.

Under de senare åren har fokus i arbetsgruppen legat på elnätskommunikation (PLC).

PLC är en teknik för distribution av bredband över el- och kraftkablar som försörjer byggnader. Även om det är en attraktiv lösning att använda befintlig infrastruktur, har PLC ett antal nackdelar för användare av radiospektrum:

PLC-system avger bredbandiga signaler i hela HF-området dygnet runt, vilket kan orsaka skadlig störning på konventionella radiotjänster.

PLC-system kan vara mycket känsliga för högfrekvensfält från radiosändare i närheten av PLC -installationen.

Medlemmar i IARU EMC WG har under flera år aktivt representerat amatörradiotjänstens intressen i ett antal forum vad avser de normer som bör gälla för PLC-system. Dessa forum har inkluderat projektgruppen för CEPT SE35 och den gemensam arbetsgruppen för ETSI /CENELEC.

IARU fortsätter att argumentera för rimliga gränsvärden för PLC-system så att skadlig störning för amatörradiotjänsten inte uppstår..

För mer information om PLC-system hänvisas till IARU:s ståndpunkter om PLC. Kontaktuppgifter finns på IARU:s webbplats http://www.iaru-r1.org/

Mer information och dokument finns på medlemsavdelningen.

 

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information