The Foresigth Project

Under de senaste årtiondena har amatörradions rekryteringsbas förändrats och medelåldern bland utövarna har stigit. För att försöka få en totalbild av utvecklingen initierade IARU 2006 en studie, ”The Foresight Project”, där medlemsföreningarna ombads att göra undersökningar om amatörradions nutid och framtid i respektive land. ESR lämnade ett bidrag och beskrev de svenska förhållanden enligt nedan:


Amatörradion är utsatt för flera hot. Utöver den stigande medelåldern kan följande skönjas:

  • En allt mindre del av de nyutexaminerade radioamatörerna blir aktiva på amatörradiobanden. 
  • Allt färre ungdomar visar intresse för tekniska fritidssysselsättningar som t.ex. amatörradio.
  • Den allmänna tillgången till billiga masskommunikationer, som mobiltelefoner och Internet, har urholkat amatörradions särställning bland ungdomar.
  • Svårigheterna att få tillstånd att sätta upp en adekvat antennanläggning, även inom sin egen fastighet, har ökat.
  • Störningar från elektrisk och elektronisk apparatur, både konsumentprodukter och sådan för yrkesmässig användning, omöjliggör på många platser mottagning inom HF-området.
  • Störningar från amatörradiostationer kan ibland leda till svåra ”grannsämjeproblem”.
  • Allt färre bygger sin egen radioutrustning, varför tekniska kunskaper blir allt mer 
nedprioriterade.
  • Det ”meritvärde” som ett amatörradiocertifikat tidigare hade vad gäller tekniska 
kunskaper och färdigheter som radiooperatör tycks i stort sett ha utplånats.


Det pågår en utveckling även inom amatörradion mot en större användning av digitalteknik. 
System för olika former av utnyttjande av Internet som bärarmedium för t.ex. fjärrmanövrering av radiostationer har blivit vanliga, och det finns också strävanden mot att använda digitala moduleringsslag i större utsträckning. 
Många radioamatörer har dessutom börjat använda Internet som sitt främsta kommunikationsmedium. Mycket av det umgänge och informationsutbyte som tidigare fanns på amatörbanden har i stället flyttat över till Internet, vilket minskat aktiviteten på amatörradiofrekvenserna.

Mer information och dokument finns på medlemsavdelningen.

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information