wip

Vi håller på att göra om webbplatsen och därför kan det vara en del oväntat som dyker upp tills vi är klara...

Ha överseende så är vi snart fullt QRV igen!

Första gångerna man sätter sig framför en radio är det lätt hänt att tunghäftan slår till, vad skall jag säga, hur gör man, tänk om det blir fel... Då är det bra att vara förberedd och ett sätt är att lära sig genom att använda trafikmallar. De är helt enkelt exempel på hur en konversation kan inledas och avslutas. Helt enkelt exempel på protokollen som används när vi kommunicerar över radio.

 Etablera en förbindelse på telefoni (SSB, FM, AM)

Det är viktigt att använda redan etablerade procedurer vid anrop. Detta gäller vid såväl telefoni som telegrafi. Undvik att använda Q-förkortningar vid telefoni såvida detta inte underlättar kontakten vid 
t ex språksvårigheter.

Före ett allmänt anrop (CQ) försäkra dig om att frekvensen är ledig
Lyssna först för att förvissa dig om att frekvensen inte används av någon annan. Detta innebär att man lyssnar ordentligt. Om frekvensen tycks vara ledig fråga. -är frekvensen ledig,  -is this  frequency free? Först när du konstaterat att frekvensen är ledig kan du börja sända.

Ett typisk anrop på engelska kan se ut så här:
"CQ, CQ, CQ, this is  SM6XYZ, - Sierra Mike Six X-ray Yankee Zulu , CQ, CQ, CQ, this is SM6ZYZ SM6ZYZ calling CQ and standing by for a call.

CQ används upp till tre gånger i ett anrop. Upprepa anropet om du inte får något svar.

Ett typiskt anrop för en långväga förbindelse (DX) kan se ut så här:
CQ DX, CQ DX, CQ DX, this is SM6XYZ, - Sierra Mike Six X-ray Yankee Zulo calling CQ DX "and standing by for a call".

Vid tillägget DX i anropet avses att man söker kontakt med stationer utanför sin egen kontinent (gäller kortvåg). Ett anrop från Sverige innebär då att man söker kontakt med någon station utanför Europa.

Ropa inte "CQ DX" mer än tre gånger i varje försök, och upprepa inte din anropssignal mer än tre gånger i varje anrop. Upprepa så ofta som nödvändigt eller tills en kontakt är etablerad.

Anrop efter en specifik station 
Låt oss anta att W6FR är en specifik station som du vill kontakta:
"W6FR, W6FR, W6FR, this is SM6ZYZ - Sierra Mike Six X-ray Yankee Zulu calling and standing by,

Upprepa tills ett svar erhålles. När väl kontakt är etablerad med motstationen kan du sedan fortsätta att hälsa motstationen som i exemplet nedan:

"*W6FR from SM6ZYZ. Good  Morning OM, (eller namnet om det är känt). My name is Rob - *Romeo Oscar Bravo and I am located near Gothenburg. W6FR from ZS5XYZ".

Vänta på hans svar och gör noteringar av vad han sänder till dig. Användningen av termen Old Man (OM) inom amatörradion är inte nedsättande utan en term som brukar användas då namnet inte är känt på förhand.

När W6FR återkommer i sin nästa sändning kommer han att ge dig en signalrapport (RS) samt eventuellt annan information. Du kan sedan svara med hans signalrapport, exempelvis 58 samt annan information. Kontakten är nu etablerad och konversationen kan fortsätta.

Kom ihåg att om du önskar bekräfta kontakten med ett QSL-kort så nämn detta. Önskar du inte QSL-kort eller inte avser att skicka, nämn det också. Oftast sker ett utbyte av QSL-kort via den nationella organisationen (SSA) som via IARU samarbetar med andra länders organisationer. Några radioamatörer använder en s k QSL-manager som hanterar korten åt dom. Se till att du får korrekt information. De flesta QSL-kort till en Manager måste skickas direkt och inte via den lokala byrån. Följ noga de instruktioner du får av din motstation.

Kom ihåg att du skall sända din anropssignal SM6ZYZ så ofta som krävs men normalt sker detta i början och slutet av din sändning t ex "W6FR  from SM6ZYZ ".

Svar på CQ från en annan station:
Lyssna noga och notera den anropande stationens anropssignal. Anteckna. När stationen avslutat sitt CQ svara med din egen anropssignal en eller två gånger och lyssna därefter. Gör korta anrop då stationen kanske redan har fått svar från någon annan station.

Svara aldrig på anrop avsedd för någon annan. Med andra ord, om en station särskilt anropar CQ Italien" så är avsikten att endast italienska stationer ska svara.

När en förbindelse är avslutad så notera all viktig information i din loggbok.

Anrop av en station som redan har etablerat förbindelse med en annan station:
Om stationen du vill anropa redan är i kontakt med en annan station, vänta tills han har avslutat sin förbindelse med denna station. 

Avsluta en förbindelse
När man avslutar en förbindelse med någon station bör man tacka för kontakten. Önska den andra personen lycka till och avsluta med "73" vilket betyder best wishes:

"W6FR from SM6ZYZ  Many thanks for the contact, hope to meet you again "73" W6FR from SM6ZYZ

Etablera en förbindelse på telegrafi (CW) 

Tillvägagångssättet på telegrafi är detsamma som för en telefonikontakt men "språket" som används är något annorlunda. Sänd aldrig med högre hastighet än du kan ta emot. Använd om möjligt samma hastighet som motstationen. Om du inte behärskar en högre hastighet välj den hastighet du behärskar. En erfaren operatör hos motstationen kommer då att anpassa sin sändningshastighet till din. Många använder datorer för att sända i hög hastighet men behärskar i praktiken inte själv denna hastighet.

Försäkra dig om att frekvensen är ledig genom att först lyssna och sedan sända QRL?

Vanligt allmänt anrop: "CQ CQ CQ *DE SM6ZYZ SM6ZYZ SM6ZYZ  AR K".

"DE" kommer från franskan och betyder från och "AR K" är ett sluttecken följt av ett Kom. En signal till den andra stationen att påbörja sin sändning.

Ett typiskt anrop för en långväga förbindelse (DX) kan se ut så här:

CQ DX, CQ DX, CQ DX DE SM6ZYZ SM6ZYZ SM6ZYZ AR K".

Antag nu att W6FR svarar dig.

Då följer: W6FR DE SM6ZYZ  TNX FER CALL = UR RST 599 ES QSB = MY NAME IS JACK ES QTH NR GOTHENBURG = HW COPY? AR W6FR DE SM6ZYZ KN "

(Notera att när kontakten är etablerat skickas KN i slutet av varje sändningspass för att markera att bara motstationen skall svara).

"SM6ZYZ DE W6FR GE ES MNI TNX FER RPT = UR RST 599 ES QRM = NAME HR IS MARV ES QTH CA = TX HR IS 100W ES ANT DIPOLE = WX IS SUNNY AR SM6ZYZ DE W6FR KN".

Vid slutet av varje stations sista sändningspass skickas normalt teckenkombinationen SK vilket är ett avslutningstecken innebärande att kontakten avslutas.

Uppdaterad 2006-02-02  

 

 

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information