wip

Vi håller på att göra om webbplatsen och därför kan det vara en del oväntat som dyker upp tills vi är klara...

Ha överseende så är vi snart fullt QRV igen!

Enligt Internationella teleunionen (ITU) är Amatörradio en av de äldsta radiokommunikationstjänsterna. ITU är ett FN-organ som tar fram internationella rekommendationer för alla typer av radiotjänster där amatörtjänsten och amatörsatellittjänsten är erkända radiokommunikationstjänster, definierade i ITU Radio Regulations (ITU-RR).

Amatörradio definieras av ITU som en icke yrkesmässig verksamhet för övning, kommunikation och tekniska undersökningar, bedriven i personligt intresse och utan vinningssyfte. Syftet med amatörradio är att främja personlig utveckling, internationell förståelse samt teknisk färdighet och erfarenhetsutbyte inom området. Amatörradio kan därtill vara en tillgång då samhällets normala resurser för radiokommunikation behöver förstärkas.

Redan i radions barndom bidrog radioamatörerna väsentligt till den nya teknikens utveckling. Detta skedde till en början oorganiserat och utan administrativa hinder. Radioamatörerna hänvisades sedan till den "oanvändbara" kortvågen där det gjordes stora tekniska framsteg och världsomspännande radiokontakter blev möjliga. När kortvågen i mitten av 1920-talet  började användas för kommersiell trafik fick amatörradion egna frekvensområden.

Internationella amatörradiounionen (IARU) representerar radioamatörerna i ITU. Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA) är utsedd av IARU att representera de svenska radioamatörerna internationellt.

Tillstånd för amatörradio

Radioamatörer behöver sedan den 1 oktober 2004 inte något enskilt tillstånd. Tillstånd och anropssignaler som utfärdats före denna tidpunkt gäller utan tidsgräns.

Definitioner

Några grundläggande definitioner på amatörradioområdet.

Amatörradiotrafik 
icke yrkesmässig radiotrafik för övning, kommunikation och tekniska undersökningar, bedriven i personligt intresse och utan vinningssyfte.
(ITU RR 1.56)

Amatörsatellittrafik
amatörradiotrafik som använder satellitkommunikation.
(ITU RR 1.57)

Radioamatör
en person som innehar ett amatörradiocertifikat med tillhörande anropssignal.

Amatörradiostation
en radiostation som används för amatörradiotrafik.

Amatörradiocertifikat
ett kunskapsbevis som berättigar till bedrivande av amatörradiotrafik. Certifikatet ska vara utfärdat av en provförrättare som godkänts av PTS eller SSA.

Undantag från tillståndsplikt

Den 1 oktober 2004 utfärdade PTS föreskrifter om undantag från tillståndsplikten för vissa radiosändare, däribland radiosändare för amatörradioverksamhet. Dessa föreskrifter har därefter ändrats flera gånger.

Enligt gällande undantagsföreskrift (PTSFS 2009:3) innebär det att om du har ett amatörradio- certifikat får du använda radiosändare för amatörradio i de i föreskriften angivna frekvensbanden och enligt övriga angivna villkor utan krav på tillstånd enligt lagen om elektronisk kommunikation.

Kunskapskrav för amatörradiocertifikat

För ett amatörradiocertifikat krävs godkänt prov för amatörradiotrafik som visar kunskap i följande: 

Kunskap i ellära och radioteknik

 • Elektricitet, magnetism och radioteori
 • Komponenter
 • Kretsar och deras egenskaper
 • Mottagare och deras egenskaper
 • Sändare och deras egenskaper
 • Antenner, matningsledningar (kablar) och deras egenskaper
 • Radiovågors utbredning
 • Mätning på radioutrustning
 • Störningar på annan utrustning och hur dessa avhjälps

Kännedom om reglemente och trafikmetoder

 • Fonetiska alfabetet
 • Q-koden (i den utsträckning den berör amatörradio)
 • Vanligen förekommande amatörradioförkortningar
 • Internationella nödsignaler, amatörradioanvändning vid nödtrafik
 • Uppbyggnad och användning av anropssignal
 • Internationella planer för amatörradio (IARU bandplan)
 • ITU:s radioreglemente med avseende på bestämmelser för amatörradio
 • CEPT-regler rörande amatörradioanvändning
 • Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation samt Post- och telestyrelsens olika föreskrifter som berör amatörradio

Bestämmelser om kunskapskrav och utfärdande av amatörradiocertifikat är harmoniserade inom Europa genom CEPT:s rekommendationer T/R 61-01 (CEPT Radio Amateur Licence) och T/R 61-02 (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate).

Prov för amatörradiocertifikat avläggs inför provförrättare som godkänts av Post- och telestyrelsen.

Om provförrättning för amatörradiocertifikat m m

Post och telestyrelsen (PTS) har i beslut den 18 november 1999 godkänt Föreningen Sveriges Sändaramatörer (SSA) som provförrättare för amatörradiocertifikat. PTS har vidare den 1 oktober 2004 givit SSA rätt att utfärda amatörradiocertifikat med anropssignal. Som en följd av dessa beslut kan därigenom provförrättning ske genom SSA:s försorg. 

 

PTS har även sedan tidigare godkänt enskilda provförrättare. Dessa är Rainer Arndt, Heby, Lars Blücher, Hyllinge, Bengt Falkenberg, Lund, Göran Gerkman, Motala, Tord Grip, Bollnäs, Jan Gustavsson, Kvidinge och Rolf Kimnäs, Lidhult.

PTS 2006-02-08

 

Anmärkningar
Inom ITU och i Radioreglementet (RR) används det engelska ordet "service" vilket inte får sammanblandas med vårt svenska ord "tjänster" i juridisk mening; (jfr. t.ex. "Tjänsteman", "Samhällstjänst" och "Räddningstjänst"). Amatörradio är inte en sådan "tjänst".

Uppdaterad 2010-01-21

 

 

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information