wip

Vi håller på att göra om webbplatsen och därför kan det vara en del oväntat som dyker upp tills vi är klara...

Ha överseende så är vi snart fullt QRV igen!

Vad som är tillåtet på olika frekvensband varierar mellan länderna, ibland finns det inskrivet i de nationella föreskrifterna och ibland förutsätter man att IARU bandplan tillämpas. Bandplanen enligt IARU är till för att så många som möjligt ska kunna operera på banden utan onödiga konflikter mellan olika sändningsslag. När man hör signaler som man tycker bryter mot planen måste man komma ihåg att vi inte alltid har exklusiva band. Ibland finns det flera primära tjänster i ett band och andra tjänster är oftast tilldelade en fast frekvens och kan inte byta frekvens även om de blir störda, medan vi ofta har möjlighet att undvika störningar genom att tillfälligt använda en närliggande frekvens.

Inom varje region har IARU medlemsföreningar kommit överens om bandplaner. Det är viktigt att följa Region 1:s rekommenderade bandplan, så att banden utnyttjas på ett bra sätt och för att undvika störningar mellan operatörer som använder olika trafiksätt. Detta gäller i region 1, som omfattar Europa och Afrika (vissa uppgifter är speciellt för Sverige).

 IARU Region 1 Bandplan sammanställd och bearbetad av ESR med hänsyn tagen till Post- och telestyrelsens Föreskrifter.

--

Frekvensindelning enligt ITU-RR
Radiospektrum indelas i olika frekvensområden eller frekvensband. Förutom olika grundindelningar i stora områden görs en betydligt finare indelning vid reglering av hur frekvenser får användas. Internationella Teleunionen är huvudorgan för detta. Post- och telestyrelsen, PTS fördelar radiospektrum mellan olika användargrupper och användningsområden i Sverige. (Ref till PTS allmänna råd om den svenska frekvensplanen.) 

Grundindelning av radiospektrum:

Förkortning Benämning Frekvens Våglängd
VLF Very Low Frequency 3 30 kHz 100 - 10 km
LF Low Frequency 30 300 kHz 10 - 1 km
MF Medium Frequency 300 3000 kHz 1 km - 100 m
HF High Frequency 3 30 MHz 100 - 10 m
VHF Very High Frequency 30 300 MHz 10 - 1 m
UHF Ultra High Frequency 300 3000 MHz 1 m - 1 dm
SHF Super High Frequency 3 30 GHz 1 dm - 1 cm
EHF Extremely High Frequency 30 300 GHz 1 cm - 1 mm

Långvåg, mellanvåg och ultrakortvåg är inte entydiga namn. De används ibland som synonymer till ITU:s LF, MF och VHF, men vanligare är att de bara namnger de rundradioband som ligger i dessa områden. En förklaring kan vara att radiomottagare regelmässigt använder namnen även om apparaterna bara täcker själva rundradiobanden. Det finns också definitioner där namnen avser ett frekvensområde som är större än rundradiobanden men inte stämmer överens med ITU:s bandindelning.

Gränsvåg är en svensk benämning som används i samband med marin radiokommunikation och täcker området 1.6 - 3 MHz.  (1.6 - 4 MHz)   

Kortvåg täcker området 3 - 30 MHz.

--

Amatörradioband avsedda för amatörradiotrafik  i Sverige

Utdrag ur Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2009:3).

Frekvensband  Maxeffekt
135,7137,8 kHz 1 W
1 8101 850 kHz 1 000 W
1 9302 000 kHz  10 W

3 5003 800 kHz 

1 000 W
 70007 200 kHz  1 000 W

10 10010 150 kHz 

150 W

14 00014 350 kHz 

1 000 W

18 06818 168 kHz 

1 000 W
21 00021 450 kHz  1 000 W

24 89024 990 kHz 

1 000 W

28 00029 700 kHz

1 000 W
50-52 MHz 200 W

144146 MHz 

1 000 W

432438 MHz 

1 000 W

1 2401 300 MHz 

1 000 W

2 3002 450 MHz 

100 mW
5 6505 850 MHz  1 000 W
1010,5 GHz  1 000 W
2424,25 GHz  1 000 W
4747,2 GHz  1 000 W
75,581 GHz  1 000 W
122,25123 GHz  1 000 W
134141 GHz  1 000 W
241250 GHz  1 000 W

Ovan angivna frekvensband delas eller kan komma att delas med andra radioanvändare.

Uteffekten på amatörradiosändare skall anpassas så att den inte stör användningen av andra radioanläggningar. Uteffekten får aldrig överstiga de angivna effektgränserna för respektive frekvensband.

Uppdaterad 2010-01-21

 

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information