wip

Vi håller på att göra om webbplatsen och därför kan det vara en del oväntat som dyker upp tills vi är klara...

Ha överseende så är vi snart fullt QRV igen!

Amatörradio har sina rötter i radions absoluta barndom. Redan i slutet av 1800-talet hade Guglielmo Marconi som ung student hört talas om Heinrich Hertz arbeten och började experimentera utan större teoretisk kunskap. Marconi har ibland kallats för världens första experimenterande radioamatör långt innan begreppet amatörradio existerade. 

amateur

Amatörradio är att betrakta som en icke yrkesmässig verksamhet utan vinningssyfte, inriktad på experiment med utrustningar för radiokommunikation samt med radiovågors utbredning. Syftet med amatörradio är att främja personlig utveckling och internationell förståelse samt teknisk färdighet och erfarenhetsutbyte inom området. Amatörradio kan därtill vara en tillgång då samhällets normala resurser för radiokommunikation behöver förstärkas. 

amateur

För att få använda radiosändare i ett land krävs tillstånd från dess teleadministration, vilken i Sverige är Post- och telestyrelsen, PTS. För detta fordras ett visst kunnande, som tillses genom kompetensprov och dokumenteras med amatörradiocertifikat.

För ett amatörradiocertifikat i Sverige krävs godkänt prov för amatörradiotrafik som visar

  • kunskaper i radioteknik
  • kännedom om trafikmetoder
  • kännedom om gällande bestämmelser

Kompetensprovet för amatörradiotrafik är ett av myndigheterna bestämt minimikrav. Detta är till för att säkerställa, att den tilltänkte radioamatören med sin station inte orsakar störningar och olägenheter för andra radioanvändare och kan genomföra radiokontakter med andra amatörradiostationer på ett korrekt sätt.

Post- och telestyrelsen, PTS är den myndighet som bevakar tele-, IT-, radio- och postområdena. Målet är att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiv och prisvärd kommunikation inom dessa områden, och att radiospektrumet används på bästa sätt.

PTS Föreskrifter, PTSFS 2010:8 är definierar

  • Amatörradiotrafik som - Icke yrkesmässig radiotrafik för övning, kommunikation och tekniska undersökningar, bedriven i personligt intresse och utan vinningssyfte
  • Amatörradiocertifikat som - Kunskapsbevis utfärdat eller godkänt av Post- och telestyrelsen, som utvisar att godkänt prov avlagts.

Läs mer på PTS hemsida http://www.pts.se/

 

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information