Skriv ut

Arbetet med en produktstandard för robotgräsklippare pågår just nu inom Europeiska telestandardiseringsinstitutet, ETSI. Dokumentet som är publikt tillgängligt på ETSI:s webbplats bör betraktas som ett arbetsdokument inför omröstningen som kommer att ske i mars. Eftersom det tidigare inte fanns någon produktstandard för robotgräsklippare så blev de i allmänhet provade och deklarerade under standarden för hushållsmaskiner eller generisk standard. Det finns en del positivt i produktstandarden t ex specificering av mätuppställning och att även anslutningsterminalerna för gränsslingan omfattas av kraven. Bedömningen är att de valda gränsvärdena inte kommer att garantera helt störningsfri svagsignalmottagning som är typiskt för amatörradio och där mottagarantennen är belägen i närheten av gränsslingan.

Radioutrustningsdirektivet, 2014/53/EU (även kallat RE-direktivet eller RED) har under 2016 ersatt radio- och teleterminalutrustningsdirektivet, 1999/5/EG (R&TTE-direktivet. RED gäller för alla elektriska eller elektroniska produkter som avsiktligt avger och/eller mottar radiovågor för radiokommunikation eller radiobestämning. Robotgräsklippare är en sådan produkt och det är också bakgrunden till varför en produktstandard tagits fram. Motsvarande produktstandarder kommer att tas fram för andra produktfamiljer.

Bland de väsentliga kraven i RED står att radioutrustning skall vara konstruerad så att den ändamålsenligt använder och stöder en effektiv användning av radiospektrum och därigenom undviker skadlig störning. Tillsynsmyndighet är PTS.

ETSI står för European Telecommunications Standards Institute och är en icke-kommersiell samarbetsorganisation mellan telemyndigheter, nätoperatörer, tillverkare, tjänstetillhandahållare och användare. Den bildades 1988 då all standardisering på teleområdet överfördes från CEPT till ETSI.

Länk till produktstandarden:

http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303400_303499/303447/01.01.00_20/en_303447v010100a.pdf

/Redaktionen

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information