Skriv ut

fjärrstyrd radioutrustning via Internet

ESR:s fjärrstyrda radiostation skall användas av många olika operatörer och låta någorlunda bra med olika ljudkort och mikrofoner. Vi måste därför säkerställa att anläggningen är tolerant för ev felinställningar i ljudnivåer etc hos resp användare. Inställningar som annars lätt kan resultera i distortion och i värsta fall splatter.

Syftet med de olika ljudtesterna i detta inledande skede är att finna lagom förstärknings- och kompressionsinställning och som passar  röster med olika tonläge och ljudstyrka och som inte kan överstyra sändaren om operatörern ryter till i mikrofonen. 

I ett senare skede kompletterar vi med VOGAD (voice-operated gain-adjusting device) och som även får strypsignal från sändarens ALC i det fall ALC-spänningen av någon anledning skulle överskrida förinställt värde

ljudtester

Provning av LF-delarna genom kontrollyssning i Standard Radio CR91 mottagare. I bakgrunden 19" stativet med IC765 ansluten till 50 ohm konstbelastning.

ljudtester

Testsignalen som användes för subjektiv bedömning av sändningskvalitet från PC via ljuddelarna, equalizer - isolationstransformatorer - sändare ........ konstbelastning med mätutgång ........ mottagare ansluten till en någorlunda bra högtalare. 

Resultat? -Det låter faktiskt ganska bra trots den smala SSB bandbredden, 2.7 kHz.

ljudtester

Varför spela musik och använda radioröster?

ESR:s fjärrstyrda radiostation skall användas av många olika operatörer och låta någorlunda bra med olika ljudkort och mikrofoner. Vi måste också se till att vår utrustning är tolerant för ev felinställningar etc. Fel som annars lätt resulterar i distortion och splatter.

Syftet med de olika ljudtesterna i detta inledande skede är att finna "rätt" förstärknings- och kompressionsinställning som passar för olika röster med olika ljudstyrka och som inte överstyr sändaren om operatörern ryter till i mikrofonen. 

I ett senare skede kompletterar vi med VOGAD (voice-operated gain-adjusting device) och som även får strypsignal från sändarens ALC i det fall ALC-spänningen av någon anledning skulle överskrida förinställt värde.

 

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information